Šola poslovnega coachinga - Embody your coaching Wisdom 1, CCE

Za vodje, interne coache, trenerje, fasilitatorje, psihologe, HR specialiste....

 1. Vas mika, da bi se naučili  spretne uporabe coaching stila, razvili coaching veščine in veščine vodenja?
 2. Prvič vodja? Se vaši zaposleni srečujejo z veliko izzivi in nimajo sogovornika, ki bi jim pomagal pri iskanju rešitev?
 3. Želite v vaši organizaciji spodbujati neprestane izboljšave in učinkovito doseganje zadanih ciljev?
 4. Prvič interni coach? Prvič poslovni coach? Bi se želeli s coachingom ukvarjati tudi bolj profesionalno?

 

Če ste vodja, HR strokovnjak, interni coach, svetovalec ali psiholog oz. se pri svojem delu ukvarjate z razvojem ljudi, potem bo šola kompetenc poslovnega coachinga pravo odkritje za vas!

Pri naših izobraževanjih uporabljamo integralni in sistemski pristop ter združujemo različne in po naši presoji najboljše tehnike. Razvijte učinkovitejšo coaching kluturo v podjetju ali nadgradite svojo prakso vodenja ljudi na naprednejši nivo! Pridobite mednarodni certifikat s strani mednarodne zveze za coaching. 

 

PRIJAVA

PREBERI ČLANEK  KOMPAS ZA SAMOCOACHING  in  INTEGRALNO VODENJE in COACHING MISELNOST in HODITI PO TANKEM LEDU  in ETIKA

 

ŠOLA COACHING KOMPETENC IN POSLOVNEGA COACHINGA

 

Coaching je poklic, ki bo zanesljivo obstajal vsaj še prihodnjih 30 let in je po zadnjih raziskavah eden od pomembnejših poklicev, ki podpira človeka, organizacijo in tim ter pomaga pri uresničevanju njihovih potencialov.

Zato iz prve roke spoznajte in izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletja: kompleksno reševanje problemov, kreativnost in kritično razmišljanje, upravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikaciji, čustvena inteligenca, sprejemanje pravih odločitev, miselna fleksibilnost…, ki jih razvijamo skozi 11 coaching kompetenc po metodologiji Mednarodne zveze coachev ICF.

Spoznajte, kaj so nevidne vsebine ali spregledana področja in pasti. Vse to skozi intenzivno praktično delo v varnem okolju.  

 

Po zaključenem izobraževanju boste prejeli mednarodni certifikat pri Mednarodni zvezi coachev ICF in pridobili CCE certifikat.

Šola poslovnega coachinga – Foundation level  (osnove coachinga in coaching kompetenc, CCE) je del akreditiranega programa IC in JC (ACSTH & ACTP), priznanega pri Mednarodni zvezi coachev ICF.

 

POGLEJ VIDEO

 

 1. Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo naše glave (kar vemo in kako razmišljamo), srca (kar čutimo), pravega občutka v telesu (kako delujemo) ter energije, ki nas poganja, zato prisegamo na integralni pristop.
 2. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti.
 3. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

 

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja in transformacije vaših coaching veščin. Uporabili bomo najnaprednejše tehnike in metode učenja in razvoja veščin skadno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev.

 

Spoznali in naučili se boste:

 • gradnja odnosa in zaupanja
 •     metode analize in postavljanja ciljev
 •     metode in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog
 •     tehnike dialogov in težkih pogovorov
 •     razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja 
  •     metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije
  •     metode in tehnike raziskovanja in preverjanja - kaj se skriva za besedami
  •     metode in tehnike postavljanja pravih in močnih vprašanj
 •     metode diagnosticiranja in razlikovanja
 •     metode za refleksijo in samorefleksijo
 •     znanje, kako iz ljudi izvabiti najboljše in odkrivanje potenciala, ki se skriva v drugih
 •    uporabni coaching modeli za poslovni in osebni napredek (Grow model, Starr model, Clear model in               Solution Focus coaching model) 
 •    uporaba strukture coachinga, ki jo lahko zlahka prilagodite vsem situacijam
 •    boljša motivacija in spodbuda za vas same ali vaše člane ekipe
 •    metodo evalvacije in merjanja rezultatov
 •    kako pristopiti k uporabi coaching veščin v različnih situacijah  
 •    koraki za krepitev samozavesti in vpliva
 •    prepoznavanje situacij, v katerih je coaching pristop najboljša opcija
 •    odgovornosti in etični kodeks mednarodne zveze coachev
 •    samozavestna uporaba coachinga v vsakodnevnih situacija
 •  prejeli boste tudi svoje coaching kartice za pomoč, po modelu, ki je aplikativen na veliko raznolikih               vodstvenih situacij
 •  supervizija
 •  E-coahcing za individualno spremljanje razvoja
 •  Znanje in primere dobrih praks bodo na vas prenašali mednarodno certificiranih in individualno akreditirani (ICF in EMCC) coachi in coaching trenerji 

 

RAZVOJ COACHING KOMPETENC, RAZVOJ COACHING VEŠČIN PRI VODENJU IN DELU Z LJUDMI

Spoznali bomo psihološko profiliranje in zakaj ter v kakšnih primerih je uporabno pri coachingu ter kaj nam analiza rezultatov pove o nas samih. 

 

Na skupinskem treningu v živo  se bomo poglobili v spoznavanje, učenje in razumevanje, kaj je coaching proces in zakaj je učinkovit. Kako razviti coaching kompetence.

Spoznali bomo koristi procesa na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Spoznali bomo model poslovnega coachinga in se naučili kako vpeljevati coaching veščine v vsakdanje življenje in vodenje.

Šola je namenjen razvoju osnovnih coaching kompetenc po mednarodni zvezi coachev, ki jih bomo poglabljali in nadgrajevali z uporabo integralnega pristopa. 

 

Učenje je izkustveno in poteka celostno in integralno (telo, čustva, um, energija). Izkušeni coachi (EMCC in ICF) bodo z vami delili svoje dolgoletne izkušnje in najboljše prakse ter zadnje raziskave in metode na področju razvoja coaching stroke.

Poglobili se bomo v razumevanje samega procesa, kako voditi coaching proces, kako vzpostaviti zaupanje klient ‒ coach, katere so taktične komunikacije in na kaj biti pozoren.

 

Spoznali bomo katere so pasti v samem procesu. Ključno pa je razumevanje, kaj je esenca samega coaching procesa v primerjavi z drugimi pristopi kot so trening, mentorstvo, svetovanje. Sledi zaključevanje in evalvacija uspešnosti samega procesa. Posvetili se bomo tudi razumevanju etičnih načel in spoznavanju profesionalnih standardov v coachingu.

 

 • Kaj je coaching proces ‒ poslovni coaching v vodneju ali inetrnem coachingu (razlike & podobnosti)
  • Zadnje raziskave na področju razvoja coaching profesije - strokovne mreže
  • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
  • Zakaj strokovne mreže in kaj pomeni mednarodna zveza coachev in njihova certifikacija in akreditacija
 • Uporaba poslovnega coachinga:
  • Kdo je lahko coach in kako postanemo coach?
  • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Razvijmo coaching kompetenc po ICF (International Coach Federation)
 • Pričetek - oblikovanje odnosa in postavljanje pravil igre, izbira področij in fokusa
  • Prepoznavanje situacij, v katerih je coaching pristop najboljša opcija

  • Intake oz. pristop h coachingu, pogodbeno razmerje oz. dogovor.

  • Kako ocenimo razvojne in emocionalne potrebe klienta & zaposlenega & tima. 

  • Določitev pravih ciljev coaching procesa - namen.

  • Pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate.

  • Diagnostika in pomoč različnih coaching orodij - kdaj jih uporabiti in kako.

  • Coaching poslušanje, opazovanje, spremljanje - veščina, ki mi omogoča širšo sliko.

  • Empatija.

  • Vodim s pomočjo spraševanja, s postavljanja pravih vprašanj.

  • Kako postavljamo vprašanja? Naučim se oblikovati močna vprašanja.

  • S čim lahko vplivam na vodenje procesa?

  • Povratna informacija v coachingu.

  • Kako vključujemo v proces drugega (zaposlene..)?

  • Zaključevanje in evalvacija uspešnosti. 

  • Samozavestna uporaba coaching veščin, da iz ljudi izvabimo najboljše. 

 • Coaching modeli – pristopi:
  • Moj coaching model.

  • Razlikovanje različnih coaching modelov aplikativnih pri vodenju in internem coachingu.

   • (Grow (To-Grow) model, Clear model, Starr model in Solution focus model.)
   • Vpeljevanje pravega modela v moj vodstveni stil.
   • Arhetipski vpliv dominantnega vzorca.
 • ICF etični kodeks
 • Razvojne faze coacha  
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
  • Uporaba coaching veščin in orodij
 • Uporaba kreativnih pristopov v coachingu - razna coaching orodja, uporaba intermodalnega in integralnega pristopa:
 • Prakse: veliko praktičnih vaj in študij primerov pod supervizijo.

 • Evalvacija in zaključna analiza, feedback in napotki za naprej.

 • E-coaching individualno srečanje - usmerjen pogovor na ključne izzive posameznega coacha

 • Skupinska supervizija po zaključku programa - dileme, izzivi, metodologija 7 oči, opolnomočenje. 

 • Podelitev diplom o zaključku programa, certifikat s strani mednarodne zveze za coaching CCE

 

TERMINSKI PLAN:

 

1. del: Skupinski trening v živo (Januar)

14., 15. in 16.1. 2021 od 9.00 do 16.00 ure

 

2. del: skupinski trening v živo (Februar)

17. in 18.2.2021 od 9.00 do 16.00 ure

 

3. del: individualno e-srečanje in e-supervizija (Februar)  

19.2.2021 od 9.00 do 16.00 ure

(vsak udeleženec je deležen individualne supervizije, razpored se naredi na skupinskem treningu)

 

4.del: skupinski trening - coaching mentorstvo in podelitev diplom

3. 3. 2021 od 9.00 - 16.00 ure

 

Opomba: mentorski dan + dodatno esrečanje med moduli , ki ga dogovorimo na prvem modulu in je usklajen z vsemi udeleženci. Predvsem gre za obliko supervizije, mentorstva in evalvacijo po uspešno implementirani coaching praksi. 

Skupina bo razdeljena tudi v manjše skupine za vmesno prakso med prvim in drugim modulom.

Sprejmemo največ 8 oseb.

 

UČNA METODA:

 

 1. Delo poteka v majhnih skupinah.
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop (analiza vedenja udeleženca , odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja).
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik.
 6. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo coaching prakso, sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 7. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev.
 8. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 9. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 10. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

 

CERTIFIKACIJA

Po opravljenem programu udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi in certifikat o uspešno opravljenem izobraževanju, ki nosi CCE certifikacijo s strani Mednarodne zveze za Coaching, ICF.

Navedeno je dobra podlaga za nadaljevanje na Jungian Coaching program ACSTH ali Integralni Coaching ACTP, v kolikor želite nadaljevati izobraževanje in doseči napredni nivo učenja coaching veščin in mednarodno akreditacijo.

V kolikor boste nadaljevali, vam za ACSTH ali ACTP program priznamo popust v višini 18%  od osnovne polne cene programa. 

 

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Po zaključenem programu imajo udeleženci možnost, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov ter posegov v organizacijsko svetovanje prek jungovskih pristopov in mentorski program.

 

 

INVESTICIJA 

Cena programa Coaching kompetence in vodim kot coach znaša za posameznika 1290,00€ + ddv

 • Pri plačilu v enem obroku priznamo 5% popust.
 • Pri zgodnjih prijavah do 1.12.2020 priznamo 5% popust.
 • Možno je plačilo v treh obrokih za fizične osebe.

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, art materiale, analizo, supervizijo trenerjev, srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in mednarodni certifikat o uspešnem zaključku programa.

 

Po želji lahko za svojo uporabo kupite tudi izbrana coaching didaktična orodja. Le-ta niso vključena v ceno kotizacije.

Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo programa. 

 

TRENERJI

Z vami bodo izkušeni coachi in coaching trenerji, ki so mednarodno certificirani in individualno akreditirani (ICF in EMCC) in se ponašajo v več kot 15 leti izkušenj iz področja razvoja potencialov in coachinga. So tudi mednarodno aktivni in sodelujejo z svetovnimi strokovnimi mrežami za razvoj coachinga ter imajo dostop do zadnjih raziskava na področju coachinga. 

 

Program vodi Jasna Knez (Executive & Team Coach).

Fasilitirajo Andreja Anžur Černič (Executive Coach) in Marko Knez (Jungian Coach).  

 

VAS ZANIMA KAKO POTEKAJO NAŠA COACHING IZOBRAŽEVANJA? 

POGLEJ VIDEO 

 

PRIJAVA
PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih