Embody You Coaching Wisdom  - organizational coach 

 

RAZVOJ COACHING KOMPETENC IN COACHING VEŠČIN PRI VODENJU TER DELU Z LJUDM  - MEDNARODNA CERTIFIKACIJA 2 v 1                 

 

 1. Za vodje, interne coache, trenerje, facilitatorje, psihologe, HR specialiste....
 2. Si želite izpopolniti svoje coaching sposobnosti, razviti veščine vodenja in delo z ljudmi?
 3. Se vaši zaposleni soočajo z mnogimi izzivi in nimajo sogovornika, ki bi jim pomagal najti rešitve?
 4. Želite spodbujati neprekinjeno izboljševanje in učinkovito doseganje ciljev v vaši organizaciji?
 5. V današnjem času so potrebne nove veščine.

Ponujamo vam dvojni certifikat, ICF (LEVEL 2 - ACTP)  in EMCC Global (EQA Practitioner fast track EIA Practitioner). 

    in 

 

Pridobite nove veščine in iz prve roke spoznajte preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi. Spoznajte napredne metode učenja ter razvijte ključne veščine, kot so: coaching veščine, vodenje s coaching pristopom za reševanje kompleksnih problemov, kreativnost in kritično razmišljanje, upravljanje z ljudmi ter vzpostavljanje močne prisotnosti pri komunikaciji. Poleg tega boste razvijali čustveno inteligenco in miselno prilagodljivost. Program je osredotočen na razvoj osmih coaching (vodstvenih) kompetenc v skladu z metodologijo mednarodnih zvez coachev ICF in EMCC Global in vas usposobi za profesionalnega coacha.

 

Pridobite mednarodni certifikat "Embody Your Coaching Wisdom - Organizational Coach pri mednarodni zvezi za coaching ICF (International Coaching Federation) z akreditacijo ACTP – LEVEL 2, ki vas pripravi na PCC stopnjo (Profesional Certified Coach).

Istočasno pridobite tudi EQA Practitioner - hitra pot EIA Practitioner" (individualna akreditacija) s strani evropske zveze za coaching in mentorstvo EMCC Global.

 

 

V svetu sta dve največji strokovni mreži za razvoj coachev – International Coaching Federation (ICF) oz. Mednarodna zveza za coaching in European Mentoring & Coaching Council (EMCC GLOBAL) oz  Evropski svet za mentorstvo in coaching. Delita si skupno poslanstvo – stalen razvoj coaching stroke. Embody your Coaching Wisdom je edini program v Sloveniji, ki ponuja certifikacijo pri obeh mrežah.

ORGANIZACIJSKI COACH - EMBODY YOUR COACHING WISDOM 

 

Izgradnja močne coaching kulture je ključnega pomena v današnjem poslovnem okolju, kjer se soočamo z neprestanimi spremembami, negotovostjo in hitrimi spremembami načinov dela. Uporaba coaching veščin v komunikaciji je dokazano eden najučinkovitejših pristopov za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti pri delu z zaposlenimi. Ta pristop opolnomoči posameznike in ekipe ter prispeva k celovitemu razvoju organizacije.

 

Zakaj v coaching šolo?

Raziskave mednarodne zveze za coaching kažejo, da se uporaba coachinga odraža v izboljšanju timske učinkovitosti, komunikacijskih veščin, povečanju učinkovitosti ter dvigu samopodobe in poslovne vodstvene strategije. Posamezniki, ki se ukvarjajo s coachingom, poročajo o izboljšanju medosebnih odnosov, večji zadovoljstvu pri delu ter povečani učinkovitosti. Vodenje timov pa kaže tudi na 70% izboljšanje dinamike timskega dela, kar vključuje usklajevanje namenov, notranjih in zunanjih procesov, medosebnih odnosov ter načinov skupnega učenja.

Coaching meritve zveze navajajo tudi: 

 • da posamezniki za več kot 60 % izboljšajo medsebojne odnose  ter postanejo zadovoljnejši pri delu,
 • znatno se poveča njihova učinkovitost in sicer za več kot 50 %.
 • pri vodenju timov  je zaznati celo  70 % izboljšanje dinamike timskega dela, saj se uskladijo nameni, notranji in zunanji procesi, medsebojni odnosi ter načini skupnega učenja.

 

Svetovne smernice jasno kažejo, da je coaching eden najučinkovitejših pristopov pri razvoju zaposlenih in krepitvi kulture sodelovanja. Uvajanje coaching pristopa pri vodenju pomembno izboljšuje poslovno učinkovitost in pozitivno vpliva na rast ter zadovoljstvo zaposlenih. Vlaganje v coaching podporo z usposobljenimi in certificiranimi coachi, razvoj coaching veščin ter učenje vodenja coaching pogovorov na organizacijski ravni, ne prinaša le poslovnih rezultatov, ampak tudi osebnostno rast, razvoj strategije razmišljanja ter spremembo omejujočih vedenjskih vzorcev.

 

Zato vas vabimo, da nadgradite svoje vodstvene in coaching veščine ter se pridružite transformacijskemu programu Embody Your Coaching Wisdom - šoli poslovnega coachinga. Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching (vodstvenih) kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.

 

Kaj je coaching

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” S pomočjo coachinga namreč raziskujemo neizkoriščene možnosti in potenciale ter ovire, ki posameznika ali skupine ovirajo na poti do še večjega uspeha. Je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam s pomočjo coaching orodij in tehnik razviti nova vedenja.

 

Komu je trening Embody Your Coaching Wisdom namenjen

Embody Your Coaching Wisdom trening je namenjen vsem, ki želite postati coachi ali pa bi želeli vključiti coaching veščine v vaš vodstveni stil ter jih uporabljati za lažje in učinkovitejše doseganje poslovnih, strateških in osebnih ciljev.

 

Priporočamo ga vodjem podjetij, vodjem oddelkov, timov, kadrovskim strokovnjakom, internim coachem, psihologom, svetovalcem in vsem, ki jih privlači coaching in bi radi spoznali profesionalni coaching, razvili coaching veščine ter coaching miselnost.

 

 

Po globalni raziskavi Mednarodne zveze za coaching, Gradnja močne Coaching kulture 2020, so glavni razlogi podjetij za vlaganje v Coaching: razvoj vodenja (55%), razvoj talentov (51%), pogovori o vodenju uspešnost z zaposlenimi (49%), povečanje angažiranosti (28%). Te ugotovitve lahko razumemo kot dokaz za potrebo po drugačnem vodenju. Participativnem vodenju in razvoju takšne kulture, kjer so zaposleni sposobni hitro sprejemati odločitve in se odzivati na spreminjajoče se razmere. Coaching kulture.  »Prihodnost«, ki je že tu. 

 

POGLEJ VIDEO

 

kaj boste pridobili

 

 1. Razumevanje coachinga: Spoznali boste osnovne koncepte coachinga, razliko med coachingom in drugimi pristopi razvoja kadrov ter koristi, ki jih prinaša coaching proces.
 2. Coaching veščine: Pridobili boste znanje in veščine coachinga, vključno z osnovnimi kompetencami in etičnim kodeksom coachev. To vam bo omogočilo, da uporabite coaching pristope in tehnike pri vodenju ter razvoju posameznikov in skupin.
 3. Vodstveni stil: Razvili boste svoj vodstveni stil z uporabo principov coachinga za razvoj kulture coachinga in coaching miselnosti v organizaciji. To vam bo pomagalo izboljšati učinkovitost vodenja, spodbuditi razvoj zaposlenih ter ustvariti pozitivno delovno okolje.
 4. Celostni pristop: Program temelji na celostnem pristopu, ki združuje mentalni, čustveni, telesni in energetski vidik razvoja. S tem pristopom boste bolje razumeli sebe in druge ter lažje odkrivali in izkoriščali potenciale.
 5. Napredne tehnike komunikacije: Spoznali boste najnaprednejše komunikacijske tehnike, ki vam bodo pomagale učinkovito komunicirati z ljudmi in vzpostaviti kakovostne odnose.
 6. Psihološko diagnosticiranje: Pridobili boste znanje o psihološkem diagnosticiranju in njegovi uporabi v coachingu. Razumeli boste, kdaj je diagnosticiranje koristno in kdaj ni.
 7. Razumevanje posameznika in tima: Spoznali boste osnove psihologije posameznika in tima, vključno s potenciali, motivatorji, saboterji in razvojnimi fazami. To vam bo omogočilo boljše razumevanje ljudi ter odkrivanje in izkoriščanje njihovih potencialov.
 8. Coaching modeli: Pridobili boste učinkovite coaching modele za osebni in poslovni napredek. Ti modeli vam bodo pomagali pri pristopu k coachingu v različnih poslovnih situacijah.
 9. Osebna rast: Poleg pridobivanja strokovnih znanj boste doživeli tudi osebno rast. Spoznali boste svoje disfunkcionalne navade, krepili samozavest in vpliv ter razvoj lastnih potencialov.
 10. Certifikacija: Po uspešnem zaključku programa boste prejeli mednarodni certifikat ECW - EQA Organizational Coach Practitioner, ki je akreditiran s strani EMCC Global. Certifikat omogoča tudi možnost hitrejše pridobitve individualne akreditacije pri Evropski zvezi EIA Practitioner ter vpis v Evropsko bazo coachev.
 11. Prav tako boste prejeli mednarodni certifikat Embody Your Coaching Wisdom s polnim programom ACTP oz. LEVEL 2.
 12. OPCIJA: Za tiste, ki ne želite polnega certifikata (L1 in L2 (za profesionalni coaching), vam omogočamo tudi možnost obiska samo osnovnega programa in pridobitev samo EIA Practitioner ter delni LEVEL 2. 

Program Embody Your Coaching Wisdom vam tako omogoča razvoj coaching veščin, osebno rast ter pridobitev mednarodno priznanih certifikatov, ki vam bodo pomagali graditi svojo kariero v coachingu in vodstvu.

 

 

VSEBINA PROGRAMA  

Program je namenjen razvijanju coaching kompetenc po metodologiji zveze coachev ICF (Mednarodna zveza coachev) in EMCC Global (Evropsko združenje za mentorstvo in coaching). Sestavljen je iz petih intenzivnih modulov in vključuje podporne učne aktivnosti, kot so prakse, mentorstva in supervizije.

 

Uvodni intervju - predpriprava in testiranje vašega učnega stila

Uvodni intervju – z vsakim udeležencem bomo naredili uvodni intervju. Prvo spoznavanje pred samim začetkom programa, kjer bomo skupaj identificirali želje in potrebe posameznika, ter preverili »coachabilnost« posameznika, kar bo dobra podlaga za pripravo vašega individualnega personaliziranega razvojnega plana. Testirali bomo tudi vaš učni stil. 

 

MODUL 1:  COACHING TEMELJI - COACHING MISELNOST IN KREIRANJE PROSTORA ZA RAST 

 

V prvem modulu se boste spoznali s temelji coaching profesije. Poudarek bo na razumevanju coachinga, vloga coacha ter razlikami med različnimi vlogami, kot so "vodja kot coach", "interni coach" in "zunanji coach". Spoznali boste kompetenčni okvir obeh mrež in njune specifike. Osredotočili se boste na coaching miselnost, ki je ključna kompetenca profesionalnih coachev, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. Spoznali boste tudi etične standarde v coachingu, pasti, na katere lahko naletite, ter se naučili vzpostavljati in vzdrževati coaching dogovore. (ciljno usmerjen proces, dogovori, cilji procesa in korake, ki nas pripeljejo do učinkovitega coaching pogovora). Vse to boste obravnavali skozi izkustvene vaje, študije primerov, demonstracije in individualno delo.Obravnavali bomo:

Spoznavanje in pravila sobivanja ter spoznavanje skozi oči coacha

 • Kaj je coaching, raziskave na področju razvoja coaching profesije - strokovne mreže.
 • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
 • Kdo je lahko coach in kako postanemo coach.
 • Vodja coach & novi pristopu pri vodenju ljudi.
 • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Coaching miselnost kot ena od pomembnejših kompetenc coacha: 
  • Miselnost coacha vs. miselnost vodje in nivoji razvoja 
  • 3C: skrbnost – skupno učenje – kreativnost 
 • Vloga coacha vs. vloga vodja coach: 
  • avtoriteta, prisotnost, vpliv 
 • Fokusne točke in mentalni modeli). 
 • Odgovornost coacha vs. odgovornost vodja coach.
 • Etični in strokovni standardi v coachingu.
 • Kreiranje coaching odnosa in vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov.
 • Soustvarjanje odnosa in dinamike 
 • Vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov:
  • Coaching kot ciljno usmerjen proces.
  • Coaching dogovor.
  • Tehnike uspešnega postavljanja ciljev in njihova merljivost.
  • Izvedba uvodnega coaching srečanja
  • Načrti osebnega razvoja.
 • Merjenje učinkovitosti coachinga.
 • Trening in vaje

Modul prinaša 28 units. 

 

MODUL 2 : GRADNJA ZAUPANJA IN VARNOSTI TER UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – SISTEMSKI POGLED 

 

V drugem modulu se boste osredotočili na vzpostavitev coaching odnosa, medsebojnega zaupanja in psihološke varnosti. Spoznali boste pomen učinkovite komunikacije v coaching odnosu, ki vodi do opolnomočenja klientov za doseganje izjemnih rezultatov. Raziskovali boste tudi psihološko ozadje komunikacije in se učili različnih komunikacijskih strategij. Posebna pozornost bo namenjena aktivnemu poslušanju, tehnikam prebujanja zavedanja in raziskovanju psihologije posameznika ter tima. Izvedeli boste, kako voditi stranke ali zaposlene k uvidom in učenju ter kako odkrivati potenciale in iz njih izvabiti najboljše. Tudi ta modul bo vključeval izkustvene vaje, demonstracije in trening konkretnih praks.

 Obravnavali bomo:

 • Ponovimo 
 • Psihološka varnost za kliente & zaposlene .
 • Psihologija vplivanja in refleksija coaching odnosa.
 • Pristen stik in prisotnost - nevro povezave, psihološko ozadje, praktične vaje.
 • Centriranje in  ravnovesje BQ + IQ + EQ.
  • Metode  razlikovanja.
  • Prepoznavanje čustvenih situacij in njihovo upravljanje.
  • Čustveni in mentalni preskoki - mapiranje.
 • Učinkovita komunikacija – struktura coaching pogovorov in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog.
 • Tehnike dialogov in težkih pogovorov, upravljanje s čustvenimi stanji.
 • Razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja, prebujanja zavedanja, opolnomočenja, empatije: 
  • metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije
  • metode opazovanja, spremljanja, validiranja 
  • metode in tehnike raziskovanja in preverjanja 
  • trije centri
 • Metode in tehnike postavljanja pravih in močnih coaching vprašanj
  • kaj naredi vprašanje prodorno in močno
  • tipi coaching vprašanj in razlike med coaching vprašanji z navadnimi običajnimi vprašanji
  • metoda 6V strateški pristop - naučimo se oblikovati močna vprašanja skozi prakso vodenja coaching pogovorov z vprašanji v različnih situacijah in različnih vlogah 
  • Močna coaching vprašanj za delo s posamezniki 
  • Močna coaching vprašanja za delo s timi
 • S čim in kako vplivam na vodenje proces.
 • Zaključevanje     
 • Povratna informacija v coachingu.
 • Izveden coaching proces in zaključevanje
 • Trening in vaje, demonstracije

Modul prinaša 28 units.

 

 

Modul 3: COACHING MODELI IN VODENJE K UČENJU, ZAVEDANJU IN REZULTATOM

 

V tem modulu boste udeleženci spoznali različne coaching modele, primerna za različne situacije in delo s posamezniki ali timi. Učili se bomo izbrati najprimernejše modele glede na stranko, s katero delamo. Coaching modeli nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, vodenje sestankov, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja… pa vse do vzgoje.  Poleg tega boste raziskali psihološko ozadje razvoja coacha, spoznali coaching supervizijo in refleksivno prakso kot osnovo za razvoj coaching zrelosti. Omogoča nam, da smo bolj zavestni glede lastnega načina delovanja, načina razmišljanja in čutenja. Refleksija in supervizija nam namreč ponujata učenje o sebi, poglobimo se v morebitne paralelne procese, kontratransferje in projekcije, razvoju naše  prakse in vodenju s pomočjo coaching veščin, učenju o drugih, učenje o profesiji ter nudi mnoge prednosti, ki nam ljudem, pomagajo, da skupaj delamo učinkoviteje. Obravnavali bomo:

 • Ponovimo
 • Struktura Coaching pogovora FISH
 • Izvedba coahcing pogovora 
 • Uporaba coaching veščin kot orodje upravljanja s spremembami
 • Coaching modeli in strukture različnih modelov
  • Solution Focus
  • Oscar
  • STARR
  • Clear
  • TO-GROW
  • PERFORMANCE COACHING
  • MAPIRANJE
 • Uporaba različnih modelov v praksi:
  • vodenje coaching pogovora
  • psihologija timskega dela skozi oči coaching pristopa
  • psihologija osebne rasti
  • razvojne faze coacha  
 • Uporaba coaching orodij kot odlično orodje vodenja 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
 • Refleksivna praksa za coacha – samoupravljanje vs. samozavedanje vs. samospoznavanje 
 • Refleksija coaching pogovora 
 • Supervizija v coachingu
 • Mentorski proces in demonstracije, analiza

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

Modul prinaša 28 units.

 

 

Modul 4: INTEGRACIJA IN REFLEKTIVNA PRAKSA

 

Četrti modul predstavlja proces integracije vsega naučenega. Poteka v obliki supervizije in mentorstva, z analizami coaching praks in usmeritvami. Coaching mentorstvo je namenjeno usmerjenemu pogovoru na ključne izzive posameznega coacha in njegov osebni napredek. Integracijski učni process je del prakse, kjer udeleženci podelite svoje izkušnje in prakse, izzive, dileme in uspehe ter praktične vidike, ki jih podpremo skozi metodologijo supervizijskega procesa in usmerjene povratne informacije glede na vaš razvojni načrt. Reflektivna praksa in proces tako nudita dodatno oporo in opolnomočenje za uporabo in implementacijo coaching veščin in utelešenje coaching miselnosti.  (Prinaša 28 units.)

 • Poglabljanje in integracija vsega naučenega. 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju.
 • Practicum
 • Supervizija in reflektivna praksa
 • Skupinsko mentorstvo – mentor coaching  -usmerjen pogovor na ključne izzive in kompetenčni okvir posameznega coacha.
 • Coaching  praktični del & evalvacija in analiza, povratna informacija in napotki za naprej.

Prinaša 28 units.

 

 

Modul 5: MOJSTRSTVO COACHINGA  - MENTORSTVO in SUPERVIZIJA 

Peti zadnji modul je usmerjen v mojstrenje vaših coaching veščin in piljenje vedenjskih markerjev profesionalnih coachev po kompetenčnem okvirju za nivo PCC in Practitioner, ki je delno skupinsko večinoma pa individualni proces.

Gre za mentorsko supervizijska srečanja z ESIA coaching supervizorjem in MCC (Master Certified Coach) ali PCC (Professional Certifed Coach), coachem mentorjem, ki je tudi PCC assessor pri ICF in EIA assesor pri EMCC, in vas v procesu individualno pripravi do mojstrenja veščine coaching kompetenc in okvirjev izvedbe procesa po standardu ICF & EMCC.

 • Mastery in Coaching  - skupinsko srečanje
 • Individualni proces - 3x individualno mentorsko srečanje, 1x coaching supervizija
 • Priprava na zaključni reflektivni esej (obveznost učenca) – FLM metoda
 • Zadnje skupinsko srečanje in certifikacija - Pisni in praktični del izpita – Reflektivni esej in »performance evaluation«. Praktični del izpita: priložitev posnetka (ali v živo), kot del ustega izpita – live coaching day.
 • Certifikacija in podelitev diplom EQA Practitioner EMCC in LEVEL 2 (ACTP) ICF

Prinaša 26 units.

 

DODATNO: Za vse, ki bodo želeli pridobiti tudi individualno akreditacijo pri kateri od mrež, nudimo tudi pripravljalni webinar, za skupno izpolnitev vloge za pridobitev (fast track) in usmeritev za nadaljni proces.

 

TERMINI IZVEDBE:

razpisane termine najedete pod AKTUALNO

TERMINI IZVEDBE 2023/24

 

 1. del: Individualni intervju – November oz. ob prijavi

 

 1. del: Skupinski trening  - 1. modul NOVEMBER 
 • 30.11, 1. in 2.12.2023 (izvedba v živo, celodnevna izvedba 9h – 17h)  
 • dodatna podpora mastermind practicum 15.1.2024 (on-line 17.30 - 19.30).

 

 1. del: Skupinski trening  – 2. modul FEBRUAR 
 • 1., 2. in 3.2.2024 v živo, celodnevna izvedba 9h – 17h)
 • dodatna podpora mastermind practicum 4.3.2024  (on-line 17.30 - 19.30).

 

 1. del: Skupinski trening - 3. modul MAREC 
 • 21.,22. in 23.3.2024, v živo, celodnevna izvedba 9h – 17h)
 • dodatna podpora supervizija 15.4.2024 (on-line 17.30 - 19.30).

 

 1. del: Skupinski trening  – 4. modul MAJ 
 • 23.,24. in 25.5.2024 ​​(izvedba v živo, celodnevna izvedba 9h-17h)) 

 

 1. del: Individualno mentorstvo in certifikacija – 5. modul  MAJ - SEPTEMBER 
 • MAJ  - SEPTEMBER (supervizija in individualno mentorstvo) Individualni proces in mentorska srečanja - usklajeno z vašo razpoložljivostjo, do najkasneje 18. september 2024
 • 19.9.2024 Zaključno certifikacijsko srečanje - Live Coaching Dan - zaključni izpit in certifikacija (Podelitev polni Level 2 in EQA Practitioner).  

 

Program se izvaja v živo v naših prostorih v Ljubljani, v manjši skupini.

Zaradi načina dela, in učinkovitosti učenja in razumevanja, se trening veščin izvaja v živo (razen določenih vaj (practicum med moduli za poglabljanje) in webinarjev, ki so del osnovnega programa).

 

V primeru bolezni ali odsotnosti, vam zagotovimo on-line obisk kot hibridna oblika. Prav tako poskrbimo za dodatno individualno podporo, saj nam je kvaliteta znanja, ki ga udeleženci prejmejo, najpomembnejša. V kolikor se kakšen dan treninga ne morete udeležiti (ste lahko prisotni on-line hibridno učenje) in poskrbimo za nadomeščanje.   

 

Aktivnosti skupinska supervizija in mentorstvo tako v dogovoru in z željami udeležencev, lahko poteka tudi on-line, sicer je v živo. Zaradi majhne skupine je namreč zagotovljen individualni pristop vsakemu udeležencu, zato se lahko tekom izobraževalnega procesa tudi prilagodimo na potrebe in želje, tudi časovni vidik, vas udeležencev, vse z namenom, da vam zagotovimo najboljšo možno učno izkušnjo. 

 

CERTIFIKACIJA

 

Z uspešno zaključenim celotnim treningim – 5 modulov prejmete certifikat Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach ACTP- LEVEL 2, ki vam omogoča tudi enostavnejši dostop za pridobitev individualne akreditacije pri ICF za nivo PCC, kar pomeni, da vam za pridobitev naziva individualne akreditacije, ob upoštevanju ostalih pogojev zveze, ni potrebno dodatno opravljati mentorstva in postopka evalviranja izkazovanja kompetenc na nivoju profesionalni coach PCC.

 

Z uspešno zaključenim celotnim treningom prejmete tudi EMCC EQA Practitioner in naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach, in vse pogoje do FAST TRACK EIA Practitioner, validacijo na ravni EMCC individualna akreditacija.

 

Za profesionalne coache: Opomba:

 • ICF:Za pridobitev individualne akreditacije za ACC ali PCC level, plahko po zaključku aplicirate direktno na ICF Global. Pridobitev individualne akreditacije in vpis v mednarodni register Icf coachev, ki velja pri ICF 3 leta, je dodaten strošek aplikanta direktno do ICF.
 • EMCC:Fast track EQA via EIA pomeni, da vam je omogočeno, da z zaključkom treninga, lahko oddate tudi vlogo pri EMCC Global za pridobitev individualne akreditacije (velja 5 let), in pogoji, ki so potrebni (določena praksa), ostali pogoji so doseženi znotraj treninga, zato lahko takoj pridobite tudi individualno akreditacijo EIA Practitioner in vpis v evropsko bazo coachev. (The individual practitioner accreditation of the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) an internationally recognized coach & mentor accreditation.) Individualna akreditacija poteka v okviru 5DC, ki se izvaja enkrat letno za Adria regijo. Pridobitev individualne akreditacije je dodaten strošek aplikanta direktno do EMCC Global. Ta proces omogoča vpis v bazo individualnih akreditiranih coachev pri EMCC EIA Holders – EMCC Global.

 

  in vse pogoje za EMCC EIA fast track v .  

 

Zaradi načina dela, in učinkovitosti učenja in razumevanja, se trening veščin izvaja v živo in ga ne želimo nadomestiti z on-line treningom.

 

UČNA METODA

 1. Metoda dela vključuje majhne skupine, kar omogoča individualni pristop k vsakemu posamezniku in maksimalno učenje. Delavnice so zasnovane na izkustvenem učenju, kar pomeni aktivno sodelovanje udeležencev, dialog, izmenjavo izkušenj ter skupno iskanje rešitev za izzive, s katerimi se soočate v vsakodnevnem delu.
 2. Uporabljamo različne komunikacijske in motivacijske tehnike, ki vam omogočajo razumevanje vašega načina delovanja in vpliva na vaše vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja, kot so razmišljanje, čustvovanje, energija in miselna naravnanost, bomo aktivirali vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 3. Celostno in integralno učenje zagotavlja osebno in poslovno transformacijo. Poglobili se boste v svet coachinga, coaching kompetenc ter različne coaching modele, kar vam bo pomagalo dvigniti vaš stil vodenja na višjo raven.
 4. Pri treningu uporabljamo različne metode, kot so coaching praksa, metoda hitrega učenja FLM, sistemske konstelacije (orodje za vpogled v sisteme, ki vplivajo na nas) ter simulacije življenjskih situacij iz poslovnega in zasebnega življenja. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost organizacij udeležencev, kar vam zagotavlja dobro prakso, konkretne izkušnje, študije primerov, demonstracije ter individualne povratne informacije glede vaše prakse v okviru coaching kompetenc.
 5. Poleg tega vam pripravimo različne vaje, ki so prilagojene vašim potrebam, ter takoj analiziramo in reflektiramo vaš napredek. Delo na lastnih primerih omogoča bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno delavnico ter prinaša konkretno spremembo izzivov v priložnosti.
 6. Zagotavljamo dostop do bogate literature, študijskega gradiva in materialov. Pri izobraževanju vam nudimo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, ki so individualno akreditirani pri obeh zvezah (ICF in EMCC), ter zagotavljamo diskretnost in garancijo zadovoljstva.
 7. Izobraževanje poteka v kombinaciji živih delavnic in po potrebi virtualnih delavnic v živo, če to omogočajo pogoji. Prav tako so na voljo mentor coachingi v živo v skupinah in individualni mentor coachingi prek spleta v živo, ter virtualna skupinska supervizijska srečanja. Moduli vključujejo coaching praktikum, ki vključuje praktično učenje coaching veščin prek sistema coach-stranka-opazovalec-povratna informacija.

 

INVESTICIJA 

 

FULL PROGRAM (NIVO 1 + NIVO 2)

Cena polnega programa "Embody Your Coaching Wisdom - Organizacijski coach certificiran program EMCC EQA Practitioner Fast track EIA in LEVEL 2  (ACTP)" znaša za posameznika 3250,00 € + 22% DDV.

 • Pri enkratnem plačilu priznamo 8% popust, zato znaša cena 2990,00 € + 22% DDV.
 • Ponujamo tudi možnost plačila na pet obrokov, pri čemer cena na modul znaša 650,00 € + DDV.
 • Ob prijavi več udeležencev hkrati priznamo 10% popust na drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca. Popusti se med seboj ne seštevajo.
 • Cena vključuje vse učne materiale, didaktične pripomočke, psihološka testiranja, uporabne vprašalnike, coaching orodje - kartice po modelu PNG, mentorstvo, supervizijo (coaching supervizija ESIA), skupinsko in individualno mentorstvo, dodatno supervizijo trenerjev (coaching supervizija ESIA), webinarje, opravljen izpit (performance evaluation), srečanja za prakso, souporabo prostorov, pijačo med odmori ter dvojno certifikacijo: mednarodni certifikat "Embody Your Coaching Wisdom", EMCC Global - EQA Practitioner Fast track EIA in LEVEL 2 - ACTP ICF (130 enot). (Omogoča pogoje za pridobitev individualne akreditacije pri zvezah)

 

OPCIJA: Osnovni del - NIVO 1 (zajema prve štiri module) brez mentorstva, supervizije in izpita.

Cena osnovnega programa "Embody Your Coaching Wisdom - Organizacijski coach certificiran program EMCC EQA Practitioner" znaša 2250,00 € + 22% DDV.

 • Pri enkratnem plačilu priznamo 8% popust.
 • Ponujamo tudi možnost plačila na pet obrokov, pri čemer cena na modul znaša 450,00 € + DDV.
 • Ob prijavi več udeležencev hkrati priznamo 10% popust na drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca. Popusti se med seboj ne seštevajo.
 • Cena vključuje vse učne materiale, didaktične pripomočke, psihološka testiranja, uporabne vprašalnike, coaching orodje - kartice po modelu PNG, mentorstvo, supervizijo (coaching supervizija ESIA), webinarje,  srečanja za prakso, souporabo prostorov, pijačo med odmori ter certifikacijo osnovni level: mednarodni certifikat "Embody Your Coaching Wisdom", EMCC Global - EQA Practitioner in delni LEVEL 2 - ACTP ICF (104 enot). 
 • Pri tej opciji je možno, ob doplačilu, naknadno opraviti tudi nadgradnjo - NIVO 2 mentorsko supervizijo z vključenim performance evaluation za pridobitev polnega certifikata in pogojev za individualno akreditacijo pri obeh zvezah. 

 

Vse cene veljajo za posameznika. Program se izvaja v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi v angleškem jeziku.

 

 

TRENERJI

Z vami bodo izkušeni, vrhunski certificirani in licencirani (ICF & EMCC) profesionalni  coachi in coaching trenerji, ki so mednarodno individualno akreditirani in se ponašajo v več kot 20 leti izkušenj na področju razvoja potencialov in coachinga, tako doma kot v tujini. So mednarodno aktivni in sodelujejo z svetovnimi strokovnimi mrežami za razvoj coachinga ter imajo dostop do zadnjih raziskava na strokovnem področju.  

Ponosno tudi povemo, da se boste učili od dobitnice dvojnega Master naziva. Jasna je bila priznana s strani obeh svetovnih zvez za coaching na najvišjem nivoju in je vpisana v register 640 (4%) coachev na svetu z nazivom MCC (Master Certified Coach) pri ICF in 251 coachev na svetu z nazivom EIA MASTER Practitioner pri EMGG Global. Je tudi edina na Balkan regiji s temi individualnimi akreditacijami in nazivi. 

 

 

Program vodi - Trenerka in supervizorka, mentorica 

 

Jasna Knez (Master Certified Coach - Executive & Team Coach, MCC, EIA Master, ITCA,  ESIA).

Jasna Knez je mojstrica je certificirana profesionalna coachinja z licenco MCC (Master Certified Coach) pri ICF (International Coach Federation) in prejemnica nagrade EIA MASTER Coach in Mentor pri EMCC Global (European Mentoring and Coaching Council). Je tudi ITCA Timski coach in ESIA Coaching supervisor. Poleg tega je edina v Sloveniji, ki ima individualne akreditacije coacha s strani evropske in mednarodne zveze za coaching na najvišjem nivoju in na vseh področjih, vključno s coachingom, timskim coachingom, supervizijo in mentorstvom.

Je avtorica programa Embody Your Coaching Wisdom, kjer je prepletla svoja bogata dolgoletna raznolika znanja coachinga in supervizije. 

Je tudi soustanoviteljica in podpredsednica ICF podružnice Chapter Slovenija, kjer aktivno podpira trajnostno rast in razvoj coaching poklica ter razvoj coachev v Sloveniji. Deluje kot vodstveni poslovni in timski coach, specializirana za integralni, jungovski, sistemski in vodstveni coaching. Je tudi trenerka coachinga in vodstvenih veščin, coaching mentorica, supervizorka ter facilitatorka razvoja coaching kulture in sistemov kot sistemski organizacijski konstelator z licenco Quality SEAL. Jasna je aktivna članica obeh coaching zvez. Je assesor za PCC level pri ICF in assesor za EIA individualne akreditacije pri EMCC Global za regijo EMEA. Sodeluje s prof. Davidom Clutterbuckom pri Global Team Coaching Institute GTCI (program Team Coaching Practitioner) in Clutterbuck CMI (program Team Coaching Senior level), ter z The Integral Institute (Integral Coaching). Za leto 2022 je prejela nagrado CEO Executive Coaching Award.

 

So-trenerji in fasilitatorji

 

Marko Knez ( Professional Certified Coach – Master Jungian & Integral Coach, PCC).  

MARKO KNEZ je certificirani profesionalni poslovni coach z licenco PCC pri ICF (International Coach Federation) in trenutno v postopku pridobivanja licence pri EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Je tudi C.P.I.C. Integralni Coach in Jungian Master Coach ter fasilitator. Prav tako je specialist CEAT (Coaching Embodied Awareness and Transformation) in praktikant Embodiment Coachinga.

V zadnjem desetletju se je posvetil raziskovanju starih znanj in razvil globoko razumevanje človeka in njegove podzavesti, kar učinkovito vključuje v svoj način dela. Njegov fokus je usmerjen v integrativni in somatski pristop za delo z ljudmi in podzavestnimi vzorci.

Poleg tega je Marko odličen poznavalec event managementa, strokovnjak za interno in eksterno komuniciranje ter trener z izkušnjami iz poslovnega sveta in vodenja. Sodeluje tudi z The Integral Institute (Integral Coaching) in Expressive Arts in Action (program za izrazno umetnost v terapiji).

Vse te izkušnje in znanja Marko uporablja pri svojem delu kot coach, kjer pomaga strankam na njihovi poti osebnega in poslovnega razvoja.

 

 

Andreja Anžur Černič (Professional Certified Coach - Executive Coach, PCC)

ANDREJA ANŽUR ČERNIČ je certificirania profesionalna poslovna coachinja z licenco PCC potrjena pri ICF, trenerka vodstvenih kompetenc, master transakcijske analize, praktik  Psych-k coach, CEAT specialist in C.P.I.C. Integralni Coach ter Jungian Master Coach. Je trenerka, predavateljica in svetovalka za mehke veščine in deluje tudi kot sistemska fasilitatorka z licenco Quality SEAL. Kot coaching trener sodeluje pri Povej na Glas in  Expressive Arts in Action - CEAT program. Je tudi direktorica nevladne organizacije MEPI, ki opremlja mlade z veščinami za življenje.  

 

Nena Veber (Professional Certified Coach - Integral Coach, PCC, EIA Senior, ESIA)

NENA VEBER je profesionalna certificirana coachinja z licenco PCC pri ICF. Prav tako je EIA Senior Coach & mentor ter ESIA coaching supervisor, potrjena pri EMCC Global. Je tudi v vlogi generalne sekretarke slovenske podružnice, ICF Charter Chapter Slovenija. Nena se ukvarja s poslovnim coachingom in mentalnim treningom, predvsem z izkušnjami dela z vrhunskimi športniki. Je C.P.I.C. Integralni Coach in Jungian Coach ter mentalni trener. Poleg tega je tudi NLP trener in MLP master coach. Nena je tudi PCC assesor pri ICF. Nena je bila udeleženka prve generacije programa Embody Your Coaching Wisdom, ki se je izvedel v Srbiji. Skozi leta je aktivno sodelovala pri programu; sprva kot asistentka, zdaj pa tudi kot so-trenerka in supervizorka.

 

Vsi coachi imajo bogate izkušnje na področju coachinga in izobraževanja ter so aktivno vključeni v različne programe in organizacije, ki podpirajo razvoj coachinga in mentorstva.

 

Practicum lead in asistentje:

 

Pia Barborič Jurjaševič (Associate Certified Coach, Integral Coach – ACC, EIA Senior)

Cvetka Mozoli (Professional Certified Coach, Internal Coach – PCC, EIA Practitioner)

 

Mentor coachi & supervizorji

 

Jasna Knez (Master Certified Coach - Executive Coach, MCC, EIA Master, ESIA)  

Sami Bugay, (Master Certified Coach - Executive Coach, MCC).  

 

 

VAS ZANIMA KAJ PRAVIJO O NAS IN KAKO POTEKAJO NAŠA COACHING IZOBRAŽEVANJA? 

POGLEJ VIDEO 

 

Nena Veber: " Mrs. Jasna Knez was my trainer and coaching mentor on several occasions: Jungian Coaching Program ACSTH, Embody your Coaching Wisdom CCE program, and others shorter workshops.

She was dedicated to us, her students, beyond expected. Always willing to explain more and deeper. I honor her for "walking the talk", her deep and broad knowledge and skills.  The programmes she runs are well-structured, professionally executed, and useful for my daily needs in professional as well as private life. One of the gems is, that Jasna always adapts within the frame of the programme also to the current needs of the participants and is able to re-define tasks, activities to best answer the current needs and questions of the trainees. 

I learned various skills and techniques, loved the integral-holistic approach. Especially revealing for me were the embodiment exercises.  The most precious for me was the emphasis on core coaching competencies. They have really involved in all the skills learnings, reflections, coaching practice, and observations we executing during the curriculum.  Years prior to attending coaching trainings with Jasna, I got accredited as NLP Master Coach but only in Embody your Coaching Wisdom and Jungian Coaching I realized, not only the importance but also the depth of the core competence skills.  All of the above helped me become a better coach and person, as well as the leader of my team at work.  Personally, I also find very useful various refreshers and ongoing learning activities, that Jasna organizes for all her ex-students after finishing the training process at her school.  I can with ease and sincerely from all my heart recommend trainings executed by her.

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Za več informacij pišite na: info@povejnaglas.si ali jasna@povejnaglas.si 

Pokličite na 00386 41 799 644.

 

PRIJAVA

https://www.povejnaglas.si/kontakt#prijavnica

 

 

ZANIMIVOST IZ SVETA COACHINGA - PRIZNANJE NAŠI ORGANIZACIJI

 

 


Kreativlab cert


EMCC Global Coach Mentor Training provider ecw

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih