Šola coaching veščin - poslovni organizacijski coaching, mednarodni certifikat

EMBODY YOUR COACHING WISDOM - ORGANIZACIJSKI COACH MEDNARODNI CERTIFIKAT

EDINI AKREDITIRAN PROGRAM ZA COACHE V SLOVENIJI, KI PONUJA DVOJNO CERTIFIKACIJO IN JE POTRJEN PRI MEDNARODNI IN EVROPSKI ZVEZI ZA COACHING.

 

RAZVOJ COACHING KOMPETENC IN COACHING VEŠČIN PRI VODENJU TER DELU Z LJUDMI

Za vodje, interne coache, trenerje, facilitatorje, psihologe, HR specialiste....

 1. Vas mika, da bi se naučili  spretne uporabe coaching stila, razvili coaching veščine in veščine vodenja?
 2. Se vaši zaposleni srečujejo z veliko izzivi in nimajo sogovornika, ki bi jim pomagal pri iskanju rešitev?
 3. Želite v vaši organizaciji spodbujati neprestane izboljšave in učinkovito doseganje zadanih ciljev?
 4. Želite v organizaciji uvesti interni coaching, razviti coaching kulturo? Novi časi zahtevajo nove veščine.

                                                        

Nadgradite svoje veščine in iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletjavodenje s coaching veščinami za kompleksno reševanje problemovkreativnost in kritično razmišljanjeupravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikacijirazvijte čustveno inteligenco in miselno agilnost.

Pridobite mednarodni certifikat EMCC in ICF - Embody Your Coaching Wisdom - Organizational Coach. 

 

EMCC certifikacija za coache: EQA Organizational Coach Practitioner mednarodni certifikat

ICF certifikacija za coache: ACTP accredited coach training program

 

V svetu sta dve največji strokovni mreži za razvoj coachev – International Coaching Federation (ICF) oz. Mednarodna zveza za coaching in European Mentoring & Coaching Council (EMCC GLOBAL) oz  Evropski svet za mentorstvo in coaching. Delita si skupno poslanstvo – stalen razvoj coaching stroke. Embody your Coaching Wisdom je edini program v Sloveniji, ki ponuja certifikacijo pri obeh mrežah.

 

PRIJAVA

 

PREBERI ČLANEK  KOMPAS ZA SAMOCOACHING  in  INTEGRALNO VODENJE in COACHING MISELNOST in HODITI PO TANKEM LEDU  in ETIKA

 

VODIM S COACHING VEŠČINAMI - EMBODY YOUR COACHING WISDOM 

 

Uporaba coaching veščin v komunikaciji je dokazano eden od učinkovitejših pristopov za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti pri delu z zaposlenimi. V današnjem okolju nenehnih sprememb, negotove prihodnosti, hitro menjujočih se načinov dela, uporaba coaching veščin v komunikaciji opolnomoči tako vsakega posameznika posebej, kot vsak tim in s tem tudi celotno organizacijo, kar rezultira upravljanje vseh potencialov in daje pozitivne rezultate.

Gradnja močne coaching kulture gradi kulturo močnih zmožnosti upravljanja s spremembami in visokim zaupanjem v sposobnosti zaposlenih pri načrtovanju in izvajanju del.

           

 

Nadgradite svoje vodstvene veščine in skoz program Embody Your Coaching Wisdom iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletja: vodenje s coaching veščinami za kompleksno reševanje problemov, kreativnost in kritično razmišljanje, upravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikaciji, razvijte čustveno inteligenco in miselno agilnost.

Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching (vodstvenih) kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 

Kaj je coaching

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” S pomočjo coachinga namreč raziskujemo neizkoriščene možnosti in potenciale ter ovire, ki posameznika ali skupine ovirajo na poti do še večjega uspeha. Je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam s pomočjo coaching orodij in tehnik razviti nova vedenja.

 

Komu je trening Embody Your Coaching Wisdom namenjen

Embody Your Coaching Wisdom trening je namenjen vsem, ki želite postati coachi ali pa zgolj coaching veščine spoznati in jih vnesti v vaš vodstven stil ter jih uporabljati za lažje in učinkovitejše doseganje poslovnih, strateških in osebnih ciljev. 

Priporočamo ga coachem in internim coachem, ki nimate opravljenega uradnega coaching treninga (akreditiran s strani mednarodnih zvez), vodjem podjetij, vodjem oddelkov, timov, priporočamo kadrovskim strokovnjakom, psihologom in svetovalcem, ter vsem, ki vas coaching svet privlači in bi radi spoznali  coaching veščine in razvili coaching miselnost.

 

Po globalni raziskavi Mednarodne zveze za coaching, Gradnja močne Coaching kulture 2020, so glavni razlogi podjetij za vlaganje v Coaching: razvoj vodenja (55%), razvoj talentov (51%), pogovori o vodenju uspešnost z zaposlenimi (49%), povečanje angažiranosti (28%). Te ugotovitve lahko razumemo kot dokaz za potrebo po drugačnem vodenju. Participativnem vodenju in razvoju takšne kulture, kjer so zaposleni sposobni hitro sprejemati odločitve in se odzivati na spreminjajoče se razmere. Coaching kulture.  »Prihodnost«, ki je že tu. 

 

POGLEJ VIDEO

 

Kaj boste pridobili

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja coaching psihologije in transformacije vaših vodstvenih in coaching veščin. Uporabili bomo naprednej tehnike in metode učenja in razvoja veščin skladno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev in Evrospke zveze za coaching in mentorstvo. Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching - vodstvenih kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 1. Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo našega mentala (kar vemo, kako razmišljamo), srca (kar čutimo) in prvinskih motivacij v telesu (kako delujemo), energije, in sistemov, ki nas obkrožajo. Zato prisegamo na integralni - celostni pristop.
 2. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

Spoznali in naučili se boste:

 • Vaša prepričanja o coachingu  
 • Spoznali koristi coaching procesa na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Od teorije do prakse. 
 • Spoznali kaj je coaching in kakšna je razlika med vodenjem s coaching veščinami in profesionalnim coachingom ter ostalimi pristopi pri razvoju kadrov. 
 • Spoznali boste coaching veščine in temeljne kompetence ter etični kodeks coachev obeh, mednarodne in Evropske zveze  (International Coach Federation in EMCC Global).
 • Razvili boste svoj vodstven stil z vpeljevanjem principov coachinga za razvoj kulture coachinga in razvojno coaching miselnost.
 • Preizkusili in izkusili boste vse vidike in plasti coachinga. Vse to skozi intenzivno, praktično delo v varnem okolju.   
 • Spoznali boste najnaprednejše komunikacijske tehnike za delo z ljudmi.
 • Spoznali boste kako in zakaj je psihološko diagnosticiranje, ter v kakšnih primerih je uporabno pri coachingu ter kdaj ni.
 • Spoznali boste psihologijo posameznika & tima, (saboterje, poganjalce, motivatorje, potenciale in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence) in s tem pridobili znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  
 • Spoznali boste učinkovite coaching modele za poslovni in osebni napredek ter pridobili uvide, kako pristopiti uporabi coaching veščin pri vodenju v različnih poslovnih situacijah (kdaj je to najboljša opcija in kdaj je bolje uporabiti drugo metodologijo).
 • Pridobili boste razumevanje in razvoj motivacije kot spodbudo za vas, zaposlene & skupine, predvsem v času, ko se srečujemo z nenehnimi spremembami.
 • Trening poleg zelo strukturiranega in strateškega znanja in tehnik na področju coaching veščin ponuja tudi osebni napredek - vašo osebno rast, spoznavanje vaših disfunkcionalnih navad in preseganje le teh, opolnomočenje vaših potencialov in moči in krepitev vaše samozavesti in vpliva v vsakodnevnih situacijah.
 • Prejeli boste tudi svoje coaching orodje za pomoč, po modelu, ki je aplikativen za veliko raznolikih vodstvenih in poslovnih situacij.
 • Deležni boste coaching supervizije in mentorskega coachinga za individualno spremljanje vašega razvoja in proces integracije naučenega.
 • Bogato študijsko gradivo, zadnje raziskave na področju coaching in dostop do neusahljivega vira potrebnih informacij na področju coachinga.
 • Učenje je izkustveno in poteka celostno in integralno.  
 • Izkušeni mednarodno certificirani profesionalni coachi in trenerji (EMCC in ICF) bodo z vami delili svoje dolgoletne izkušnje in najboljše prakse ter zadnje raziskave in metode na področju razvoja coaching stroke.
 • Prejeli boste mednarodni certifikat ECW – EQA Organizational Coach Practicioner, akreditiran s strani EMCC Global Nivo1, ki omogoča tudi Fast Track pridobitev individualne akreditacije pri evropski zvezi EIA Practitioner in vpis v Evropsko bazo coachev z zaključenim Nivo1 + Nivo2.
 • Prejeli boste mednarodni certifikat Embody your Coaching Wisdom, z delom ur, ACTP programa (104) s strani Mednarodne zveze za coaching pri Nivo1 in & ali polni ACTP 130  z zaključenim Nivo1 + Nivo2. 

 

PROGRAM

OSNOVNI DEL NIVO 1

 

Uvodni intervju - z vsakim udeležencem bomo naredili uvodni intervju. Prvo spoznavanje pred samim začetkom programa, kjer bomo skupaj identificirali želje in potrebe posameznika, ter preverili "coachabilnost" posameznika, kar bo dobra podlaga za pripravo vašega individualnega personaliziranega razvojnega plana.  

 

MODUL 1:  COACHING TEMELJI - COACHING MISELNOST IN KREIRANJE PROSTORA ZA RAST 

 

V prvem modulu se bomo spoznali, postavili temelje za sobivanje. Najprej bomo spoznali temelje coaching profesije - kaj je coaching, kdo je coach in kakšne so razlike med vlogami »vodja kot coach«, »interni coach« in »zunanji coach«. Spoznali bomo coaching miselnost, ključno kompetenco profesionalnih coachev, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. Ozavestili bomo svojo vlogo in svojo osebno moč, ki jo prinašamo v sistem. Gre za trikotnik, ki zahteva uravnoteženost. Na eni strani med tem, kdo smo in naše lastne avtoritete (persone), sposobnosti sprejeti kar je v polju, torej naše popolne prisotnosti in zavedanja vpliva, ki ga imamo, sposobnosti spremembe miselnosti in kreacije emocionalnega preskoka. Pogledati na coaching odnos s sistemskega vidika. Spoznali bomo etične standarde v coachingu in morebitne pasti, na katere lahko naletimo. Ker je coaching ciljno usmerjen proces se bomo naučili vzpostavljati in vzdrževati coaching dogovore – cilje procesa in korake, ki nas pripeljejo do učinkovitega coaching pogovora. Obravnavali bomo:

 • Spoznavanje skozi oči coacha
  • Zadnje raziskave na področju razvoja coaching profesije - strokovne mreže.
  • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
  • Kdo je lahko coach in kako postanemo coach.
  • Vodja coach & novi pristopu pri vodenju ljudi.
  • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Coaching miselnost kot ena od pomembnejših kompetenc coacha: 
  • Miselnost coacha vs. miselnost vodje in nivoji razvoja 
  • 3C: skrbnost – skupno učenje – kreativnost 
 • Vloga coacha vs. vloga vodja coach: 
  • avtoriteta 
  • prisotnost 
  • vpliv 
 • Moj svet vs. tvoj svet (fokusne točke in mentalni modeli). 
 • Odgovornost coacha vs. odgovornost vodja coach.
 • Etični in strokovni standardi v coachingu.
 • Kreiranje coaching odnosa in vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov.
 • Soustvarjanje odnosa in dinamike 
 • Vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov:
  • Coaching kot ciljno usmerjen proces.
  • Coaching dogovor.
  • Tehnike uspešnega postavljanja ciljev in njihova merljivost.
  • Spodbujanje odgovornosti in zavzetosti.
  • Načrti osebnega razvoja.
 • Merjenje učinkovitosti coachinga.
 • Vaje, vaje, vaje
 • Naloga: ogled webinarja, branje, FLM

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

Prinaša 28 units.

 

MODUL 2 : GRADNJA ZAUPANJA IN VARNOSTI TER UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – SISTEMSKI POGLED 

 

V drugem modulu se bomo osredotočili na vzpostavitev coaching odnosa, medsebojnega zaupanja in psihološke varnosti. Nato se bomo poglobili v učinkovito komunikacijo v coachingu. Stopnja zaupanja in učinkovita komunikacija v coaching odnosu vodita do opolnomočenja klientov za dosego izjemnih rezultatov. Zato se moramo zavedati, kdaj in kako vstopiti v sistem klienta, kako vplivamo nanj s svojim sistemom in tudi vedeti in znati, kako iz njega izstopiti nenavezano.  Osredotočili se bomo na strukturo in bistvo veščin coaching pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskovali bomo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznali bomo ključne komunikacijske strategije. Pozornost bomo namenili aktivnemu (globalnemu) poslušanju in tehnikam prebujanja zavedanja ter pogledali v psihologijo posameznika & tima, (saboterji, poganjalci, motivatorji, arhetipski potenciali in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence). Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so prodorno spraševanje, uporaba tišine, metafor in prispodob, se bomo učili, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da boste integrirali znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  Obravnavali bomo:

 • Psihološka varnost za kliente & zaposlene + (Test psihološke varnosti).
 • Psihologija vplivanja in refleksija coaching odnosa.
 • Pristen stik in prisotnost - nevro povezave, psihološko ozadje, praktične vaje.
 • Centriranje in  ravnovesje BQ + IQ + EQ.
  • Metode diagnosticiranja in razlikovanja.
  • Prepoznavanje čustvenih situacij in njihovo upravljanje.
  • Čustveni in mentalni preskoki - mapiranje.
 • Učinkovita komunikacija – struktura coaching pogovorov in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog.
 • Tehnike dialogov in težkih pogovorov, upravljanje s čustvenimi stanji.
 • Razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja, prebujanja zavedanja, opolnomočenja, empatije: 
  • metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije
  • metode opazovanja, spremljanja, validiranja 
  • metode in tehnike raziskovanja in preverjanja 
  • jaz vodja ne želim zasliševati svojih zaposlenih, kje se torej skriva ključ - coaching ni postavljanje vprašanj, je postavljanje prodornih vprašanj 
 • Metode in tehnike postavljanja pravih in močnih coaching vprašanj
  • kaj naredi vprašanje prodorno in močno
  • tipi coaching vprašanj in razlike med coaching vprašanji z navadnimi običajnimi vprašanji
  • metoda 6V strateški pristop - naučimo se oblikovati močna vprašanja skozi prakso vodenja coaching pogovorov z vprašanji v različnih situacijah in različnih vlogah 
  • Močna coaching vprašanj za delo s posamezniki 
  • Močna coaching vprašanja za delo s timi
 • S čim in kako vplivam na vodenje proces.     
 • Povratna informacija v coachingu.
 • Vaje, vaje, vaje
 • Naloga: ogled webinarja, branje, FLM, refleksija

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

Prinaša 28 units.

 

 

Modul 3: COACHING MODELI IN VODENJE K UČENJU, ZAVEDANJU IN REZULTATOM

 

V tretjem modulu se bomo usmerili na spoznavanje konkretnih coaching modelov, ki so primerni za različne situacije, delo s posamezniki ali timi. Obstaja ogromno metod, coach pa mora znati izbrati tiste, ki bodo dajale najboljše rezultate glede na klienta, ki ga ima pred seboj. Coaching modeli nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, vodenje sestankov, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja… pa vse do vzgoje. Spoznali bomo nekaj učinkovitih coaching modelov ter si naredili lasten okvir z uporabo coaching kartic, ki so sestavni del treninga. Sledi spoznavanje psihološkega ozadja razvoja coacha, kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi. Omogoča nam, da smo bolj zavestni glede lastnega načina delovanja, načina razmišljanja in čutenja. Refleksija in supervizija nam namreč ponujata učenje o sebi in o naši  praksi, vodenju s pomočjo coaching veščin, učenje o drugih, učenje o profesiji ter nudi mnoge prednosti, ki nam ljudem, pomagajo, da skupaj delamo učinkoviteje. Obravnavali bomo:

 • Struktura Coaching pogovora FISH
 • Uporaba coaching veščin kot orodje upravljanja s spremembami
 • Coaching modeli in strukture različnih modelov
  • Solution Focus
  • Oscar
  • STARR
  • Clear
  • TO-GROW
  • PERFORMANCE COACHING
  • MAPIRANJE
 • Uporaba različnih modelov v praksi:
  • vodenje coaching pogovora
  • psihologija timskega dela skozi oči coaching pristopa
   • Integralni model
  • psihologija osebne rasti
   • Razvojne faze coacha  
 • Uporaba coaching orodij kot odlično orodje vodenja 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
 • Refleksivna praksa za coacha – samoupravljanje vs. samozavedanje vs. samospoznavanje 
 • Refleksija coaching pogovora 
 • Supervizija v coachingu
 • Refleksija in povratna informacija 
 • Naloga: ogled webinarja, branje, FLM

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

Prinaša 28 units.

 

Modul 4: INTEGRACIJA

 

Zadnji modul predstavlja proces integracije vsega naučenega. Poteka v dveh delih. Prvi del poteka v obliki supervizije in mentorstva, z analizami coaching praks in usmeritvami. Integracijski učni proces, po uradnem izobraževanju v živo, je del prakse, kjer udeleženci podelite svoje izkušnje in prakse, izzive, dileme in uspehe ter praktične vidike, ki jih podpremo skozi metodologijo supervizijskega procesa. Proces tako nudi dodatno oporo in opolnomočenje za uporabo in implementacijo coaching veščin in utelešenje coaching miselnosti. Coaching mentorstvo je namenjeno usmerjenemu pogovoru na ključne izzive posameznega coacha in njegov osebni napredek.

Drugi del procesa je proces certifikacije, oz. live coaching dan kot zadnje srečanje in podelitve certifikatov. 

 • Poglabljanje in integracija vsega naučenega. 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju.
 • Practicum
 • Mentorstvo in Supervizija – -usmerjen pogovor na ključne izzive posameznega coacha.
 • Coaching  praktični del & evalvacija in zaključna analiza, povratna informacija in napotki za naprej.
 • Podelitev diplom o zaključku programa.
 • Prejmete certifikat Embody Your Coaching Wisodm s strani mednarodne zveze za coaching in EMCC EQA Practitioner Organizational Coach Practitioner in delni ACTP (104 units) . 

Prinaša 28 units.

 

NADALJEVALNI DEL - NIVO 2

Ni del osnovnega programa in osnovne cene. Je opcija - nadgradnja za pridobitev polni ACTP in  pogojev za individualno akreditacijo EIA z 18 units (mentorski in supervizijski proces - individualni proces).

 

OPCIJSKO NADALJEVANJE: Modul 5: MENTORSTVO  & SUPERVIZIJA ZA PRIDOBITEV POGOJEV ZA INDIVIDUALNO AKREDITACIJO in PRIDOBITEV POLNEGA  ACTP CERTIFIKATA

Za nadgradnjo osnovnega programa se lahko odločite tudi za mentorski proces, ki vsebuje dodatne obveznosti, ki jih mora coach izpolniti in ni vključeno v osnovno del programa. 

Poleg pridobitve diplome in certifikata EMCC EQA Practitioner in naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach, lahko tudi nadaljujete in nadgradite validacijo na ravni EMCC individualna akreditacija in pridobitev pogojev za nagrada EIA Practitioner. (The individual practitioner accreditation of the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) an internationally recognized coach & mentor accreditation.) Ter pridobitev polnega ACTP, ki omogoča dostop do individualne akreditacije pri ICF za nivo PCC, kar pomeni, da vam za pridobitev naziva individualne akreditacije, ob upoštevanju ostalih pogojev zveze, ni potrebno dodtano opravljati mentorstva in postopka evalviranja izkazovanja kompetenc na nivoju profesionalni coach PCC. Več o postopkih lahko preberete na strani obeh mrež.

 

Proces EIA Practitioner za osebne individualne akreditacije & Mentor Mastery Proces ICF  – mentorska  supervizijska srečanja z ESIA coaching supervizorjem in MCC coachem mentorjem (skupinska in individualna). Za ta proces se lahko odločite opcijsko, priporočljiv je za tiste, ki se želite z coachingom ukvarjati profesionalno.

 

Ta del vodi MCC coach in ESIA Coach supervizor. 

Vsebuje:

 • Mastery in Coaching  - 3C webinar
 • Mastery practicum  -  Skupinsko mentorstvo (Group mentoring -1 full day)
 • Individualni proces - 3x individualno mentrosko srečanje, 1x coaching supervizija
 • Reflektivni esej in praktični del izpita: priložitev posnetka (ali v živo live coaching day), kot del ustega izpita

 

TERMINI IZVEDBE

OSNOVNI NIVO 1

 1. del: Skupinski trening  - 1. modul  - 13., 14. in 15.4.2023 (izvedba v živo, celodnevna izvedba)  + dodatna podpora practicum 24.4.2023 (on-line 17.30 - 19.00))
 2. del: Skupinski trening  – 2. modul  18., 19. in 20.5.2023 (izvedba v živo, celodnevna izvedba) + dodatna podpora practicum 29.5.2023 (on-line 17.30 - 19.00)) ​
 3. del: Skupinski trening  – 3. modul  8., 9. in 10. 6.2023 v živo, celodnevna izvedba) + dodatna podpora practicum in supervizija 10.7. in 28.8. 2023 (on-line 17.30 - 19.00)
 4. del: Skupinski trening - 4. modul 11. in 12. 9.2023 
  • supervizija in mentorstvo  
  • Zaključno srečanje, live coaching, certifikacija in podelitev certifikatov  

 

NADALJEVALNI NIVO 2

1. del: Skupinski trening  - Skupinsko mentorstvo (v živo) 20.9.2023 (možno se je priključiti tudi on-line (hibridna oblika)

2. del:   Coaching Mastery - Mentorstvo in Supervizija - september 2023 (termin dogovorimo skupaj na treningu)

3. del: Individualni proces in mentorska srečanja - usklajeno z vašo razpoložljivostjo, do najkasneje Januar 2024

 

Časovni okvir: Trening poteka vsak dan od 9.00 – 17.00 ure. 

Program zajema NIVO 1 z dodatno podporno aktivnostjo (coaching practicum, webinar (v vašem dosegljivem času))  in opcijsko drugi del NIVO 2 (mentrski proces in supervizija). Lahko se odločite samo za prvi del, NIVO 1 ( EQA in delni ACTP) ali oba dela skupaj NIVO 1 + NIVO 2 (celoten polni program EQA in ACTP).

 

Program se izvaja v živo v naših prostorih v Ljubljani (Rudnik), v manjši skupini.

V primeru bolezni ali odsotnosti, vam zagotovimo on-line obisk kot hibridna oblika. Prav tako poskrbimo za dodatno individualno podporo, saj nam je kvaliteta znanja, ki ga udeleženci prejmejo, najpomembnejša. V kolikor se kakšen dan treninga ne morete udeležiti (ste lahko prisotni on-line hibridno učenje) in poskrbimo za nadomestilo.   

Aktivnosti skupinska supervizija in mentorstvo tako v dogovoru in z željami udeležencev, lahko poteka tudi on-line, sicer v živo. Zaradi majhne skupine je namreč zagotovljen individualni pristop vsakemu udeležencu, zato se lahko tekom izobraževalnega procesa tudi prilagodimo na potrebe in želje, tudi časovni vidik, vas udeležencev, vse z namenom, da vam zagotovimo najboljšo možno učno izkušnjo.

 

Osnovni program - NIVO 1

Po udeležbi na programu NIVO 1 in z uspešnim dokončanjem vašega portfelja ter uspešnem zaključku programa boste prejeli diplomo in certifikat Povej na Glas EMCC EQA Practitioner naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach in ICF del programa ACTP  (104units).

 

OPCIJSKO NADALJEVANJE:  (ni del osnovnega programa) NIVO 2

 

Program je akreditiran s strani Mednarodne zveze za coaching kot ACTP  za pridobitev PCC (profesional Coach federation individualne akreditacije). Po končanem NIVO 1 se lahko odločite za nadgradnjo NIVO 2, ki je sestavljen iz mentorskega in supervizijskega procesa in izpitnega dela (performance evaluation po markerjih za PCC nivo). Ta del vključuje 4 srečanja, skupno 12 ur mentorskega supervizijskega treninga. Po zaključku prejmete polni certifikat ACTP in fast track EQA v EIA.

Mentorski proces & supervizijski process za pridobitev pogojev in polni ACTP NIVO 2 za PCC nivo, za individualne akreditacije pri mreži ICF (September 2023 – Januar 2024).

Je individualni proces. Pogoje in termine dogovorimo po dogovoru.

 

Zaradi načina dela, in učinkovitosti učenja in razumevanja, se trening veščin izvaja v živo (razen določenih vaj in webinarjev, ki so del osnovnega programa).

 

INVESTICIJA 

Cena osnovnega programa NIVO 1 Coaching za vodje - Embody your coaching Wisdom Organizacijski coach certificiran program EMCC EQA Practitioner in delni ACTP znaša za posameznika 2100,00€ + 22% ddv 

 • Pri zgodnjih prijavah do najkasneje 15.12.2022 in tudi pri alumni PNG, priznamo 5% popust in znaša vaša cena 1995,00€ + 22% ddv.
 • Pri enkratnem plačilu priznamo 5% popust in znaša vaša cena 1995,00€ + 22% ddv.
 • Samoplačnikom nudimo možnost plačila na štiri obroke, po 525,00€ + 22% ddv na obrok, ki se terminsko razporedijo po modulih.
 • Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

Cena vključuje vse učne materiale in didaktične pripomočke za učni proces, psihološka testiranja in uporabne vprašalnike, za delo s strankami, coaching orodje – kartice po modelu PNG, mentorstvo in supervizijo trenerjev (coaching supervizija ESIA), srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in  mednarodni certifikat Embody Your Coaching Wisdom, EMCC Global - EQA Practicioner -  Organizational Coach Practitioner in delni ACTP ICF.

Program se izvaja v slovenskem jeziku (po potrebi v angleškem). 

 

Cena nadaljevalnega tečaja NIVO 2 Mentorski proces & proces pridobitve polnega certifikata ACTP in pogojev za individualno akreditacijo za profesionalne coache pri EMCC za EIA (September 2023 - Februar 2024)znaša za posameznika 950,00€ + ddv.

Tega procesa se lahko udeležijo vsi, ki so pri nas v preteklosti zaključili program ECW - NIVO 1.

Za ta proces se lahko odločite opcijsko, priporočljiv je za tiste, ki se želite z coachingom ukvarjati profesionalno.

 • Pri enkratnem plačilu priznamo 5% popust in znaša vaša cena 902,50€ + 22% ddv.
 • Samoplačnikom nudimo možnost plačila na dva obroka, po 475,00€ + 22% ddv na obrok, ki se terminsko razporedi po srečanjih.

 

Cena vključuje skupinsko in 3 x individulno mentorstvo in 1x  dodatno supervizijo trenerjev (coaching supervizija ESIA), webinar ter opravljen izpit (performance evaluation) in certifikacija, mednarodni certifikat Embody Your Coaching Wisdom, EMCC Global - EQA Practicioner fast track EIA in polni ACTP ICF.

 

 

UČNA METODA

 1. Delo poteka v majhnih skupinah.
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop posameznika z namenom zagotavljanja maksimalnega učenja. Vsak udeleženec dobi svojega mentorja.  
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in integralno in zagotavlja osebno in poslovno transformacijo.
 6. Spoznali boste čudoviti svet coachinga, coaching kompetenc in se poglobili v coaching modele in popeljali vaš stil vodenja stopničko višje.
 7. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo coaching prakso, sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 8. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev, obljubljamo dobro prakso, konkretne izkušnje in študije primerov, demonstracije, prav tako pa boste na vsakem modulu deležni individualnih povratnih informacij na vašo prakso skozi okvir coaching kompetenc.
 9. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 10. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti. 
 11. Dostop do bogate literature in študijskega gradiva in materialov 
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in mentorstvo tekom celotnega učnega procesa. 
 13. Izobraževanje poteka v kombinaciji delavnic v živo, in practicuma on-line, mentor coachingov v e-obliki ali v živo ter virtualnih skupinskih supervizijskih srečanj. Moduli imajo coaching praktikum, ki vsebuje praktično učenje coaching veščin po sistemu vodja coach – stranka - povratna informacija. Zadnji modul je proces integracije. 

 

TRENERJI

Z vami bodo izkušeni certificirani in licencirani profesionalni coachi in coaching trenerji, ki so mednarodno individualno akreditirani in se ponašajo v več kot 15 leti izkušenj na področju razvoja potencialov in coachinga, tako doma kot v tujini. 

Naši coaching trenerji so mednarodno aktivni in sodelujejo z svetovnimi strokovnimi mrežami za razvoj coachinga ter imajo dostop do zadnjih raziskava na strokovnem področju.

Ponosni smo, da v programu nastopata dva coacha z najvišjo pridobljeno individualno akreditacijo v coaching svetu, MCC (Master Certified Coach) pri ICF, ter edini EMCC ESIA supervizprki v Sloveniji.  

 

Program vodi Trenerka in supervizorka Jasna Knez (Executive & Team Coach) MCC, EIA Senior, ITCA in ESIA.

Facilitatorji in so-trenerji: Andreja Anžur Černič, PCC  in Marko Knez, PCC 

Supervizorji EMCC: Jasna Knez, MCC, EIA Senior, ESIA in Nena Veber, PCC, EIA Senior, ESIA

ICF mentor coach Sami Bugay, MCC (tudi assesor za PCC level pri ICF) ali Jasna Knez, MCC (assesor za EIA pri EMCC)

 

BONUS

Po zaključenem programu imajo udeleženci možnost, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov ter posegov v organizacijsko svetovanje  in mentorski program.

 

 

VAS ZANIMA KAJ PRAVIJO O NAS IN KAKO POTEKAJO NAŠA COACHING IZOBRAŽEVANJA? 

POGLEJ VIDEO 

 

Nena Veber, PCC: " Mrs. Jasna Knez was my trainer and coaching mentor at several occasions: Jungian Coaching Program ACSTH, Embody your Coaching Wisdom CCE program and others shorter workshops.

She was dedicated to us, her students, beyond expected. Always willing to explain more and deeper. I honor her for "walking the talk", her deep and broad knowledge and skills.  The programmes she runs are well-structured, professionally executed, and useful for my daily needs in professional as well as private life. One of the gems is, that Jasna always adapts within the frame of the programme also to the current needs of the participants and is able to re-define tasks, activities to best answer the current needs and questions of the trainees. 

I learned various skills and techniques, loved the integral-holistic approach. Especially revealing for me were the embodiment exercises.  The most precious for me was the emphasis on core coaching competencies. They have really involved in all the skills learnings, reflections, coaching practice, and observations we executing during the curriculum.  Years prior to attending coaching trainings with Jasna, I got accredited as NLP Master Coach but only in Embody your Coaching Wisdom and Jungian Coaching I realized, not only the importance but also the depth of the core competence skills.  All of the above helped me become a better coach and person, as well as the leader of my team at work.  Personally, I also find very useful various refreshers and ongoing learning activities, that Jasna organizes for all her ex-students after finishing the training process at her school.  I can with ease and sincerely from all my heart recommend trainings executed by her.

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Več informacij na info@povejnaglas.si

PRIJAVA
PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih