Vodenje

 

 

Delavnice kompetenc vodenja s poudarkom na izbranih temah:

 1. Ključni izzivi vodenja v hitro spreminjajočem se svetu. 
 2. Komunikacija v najširšem smislu s posebnim poudarkom na vodenju v novih razmerah. 
 3. Karizma vodje in razvoj vodstvenega arhetipa, ki podpira posameznika. 
 4. Motiviranje in vodenje tima. 
 5. Orodja pri vodenju.
 6. Vodenje vs upravljanje.
 7. Upravljane sprememb in arhetipski potenciali.
 8. Vodstvena miselnost in coaching pristopi.
 9. 24 vodstvenih stilov - dominaten in cenčen arhetip.
 10. Participativno vodenje.

 

VODSTVENA PREOBRAZBA

 

Dandanes je pri vodenju izjemnega pomena zavedanje, kakšen vpliv imamo na ljudi, sploh če smo v vlogi vodje. Grajenje vodstvenih kompetenc,  avtoritete in moči je namreč zahtevno a dosegljivo delo. Za to pa potrebujemo znanje o tem, kaj pomeni biti vodja, ki navdušuje in kateremu drugi želijo slediti. Kajti voditeljstvo je zmožnost vplivanja na druge sodelavce, da sledijo in dosežejo ustrezen cilj in rezultate za podjetje. Želite tudi vi razviti te veščine?
Potem je program Akademija vodstvene odličnosti pravi za vas.

Lahko se odločite za celsten program ali za izbrane delavnice. 


 

Program je usmerjen k:

•    Izgradnji voditeljeve karizme in osebnega vodstvenega stila.
•    Boljšim odnosom in razumevanju vlog ključnih ljudi v podjetju.
•    Ustvarjanju inovativne klime in povezovanja med posamezniki v kolektivu.
•    Prepoznavanju potencialov (podjetja, kolektiva) in inovativni uporabi virov.
•    Opolnomočenju in ozaveščanju, zakaj so spremembe dobre in kaj lahko iz tega pridobimo.

 

PREBERI ČLANEK MOŠKO ŽENSKI PRINCIP  in INTEGRALNO VODENJE in CILJI in ZAHTEVNI SOGOVORNIKI

 

Vsebina programa po modulih:
 

Predpriprava:  MOJI CILJI PROGRAMA 

1.    modul:  MOJ VODSTVEN CILJ 

Izbran za vodjo, kaj pa zdaj?  Kako zgradim svojo vodstveno identiteto?

•    Ozaveščanje prednosti, gradim na prednostih, »bonding«, identificiranje obstoječega delovnega vzorca, premik k ciljnemu vzorcu in priložnosti za razvoj.
•    Psihologija vodenja.
•    Moji ključni izzivi vodenja ‒ samoocena vodstvenih kompetenc.
•    Potret vodje in kaj je vodenje.
•    Kdo sem kot vodja. Gradim na prednostih.
•    Različnost ‒ prednost ali slabost za podjetje?
•    Barometer potenciala vodje.
•    Teorija o postavljanju ciljev, kako oblikovati dober cilj.
•    Kdaj obstaja nevarnost, da cilji ne bodo uresničeni.
•    Oblikovanje lastnih ciljev, vezanih na vodenje in njihovo vlogo.
•    Oblikovanje ciljev, vezanih na vodenje pri posameznikih.
•    Kaj nas omejuje in kako preseči omejujoča prepričanja.
•    Moj kompas za vodenje.
•    Moj razvojni plan – zastavimo osebno strategijo za razvoj vodje.

 

2.    Modul: MOJA VODSTVENA REALNOST 

Meje moje komunikacije  so meje mojega sveta? Kako gradim odnos do sebe in sodelavcev in širim te meje.

•    Prava komunikacija – ključ do uspešnega vodenja.
•    EQ učinkovita komunikacija – novi pristopi v komuniciranju.
•    Kako naša prepričanja vplivajo na naš pogled na drugega.
•    Komunikacijski model posameznika – delovanje posameznika.
•    Kako obvladujemo poslušalce? Tipi zaznav in razumevanje delovanja posameznika.
•    Teorija zavedanja odnosov in metoda SDI®: komunikacija na različnih ravneh (argumentacija, kako pravilno argumentirati svoja sporočila, kako jih podkrepiti).
•    Tipi komunikacije in kako se naučim komunicirati z različnimi načini, da dosežem želeni rezultat – učinkovito komuniciranje.
•    Komunikacijske veščine in procesi komunikacije s poudarkom na vseh oblikah interne komunikacije.
•    Napake pri komuniciranju, ravnanje z zahtevnimi sogovorniki, igra vlog  (asertivna, agresivna in podrejena komunikacija).
•    Razumevanje osnovnih pravil komuniciranja navzgor/navzdol/notri/zunaj.
•    S pravo komunikacijo do učinkovitega vodenja sestankov.
•     Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.


3. Modul: MOJ VODSTVENI POGANJALEC 

Sem tudi jaz uspešen vodja? Moja vodstvena avtoriteta  

•    Psihologija vodenja.
•    Elementi, ki gradijo avtoriteto. Karizma vodje.
•    Motivacija in stili vodenja.
•    Kaj motivira ljudi na delovnem mestu.
•    Motivatorji  - Vpogled v lastne motivacijske vzgibe in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo posameznika, ter v motivacijske dejavnike drugih ljudi, skupin in timov.
•    Odlično vodenje in motivacija.
•    Upravljanje učinkovitosti -  določanje prioritet.
•    Osnovne prvine situacijskega vodenja.
•    Pravila učinkovitega delegiranja ‒ šest zlatih pravil učinkovitega delegiranja.
•    Zaupanje ‒ najboljše orodje vodenja.
•    Mentorstvo je tudi vodenje.
•    Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.


4. Modul: MOJE VODSTVENE PRILOŽNOSTI

Kako premagujem ovire? Uspešno reševanje konfliktov

•    Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe z učinkovito komunikacijo.
•    Kaj pa povratna informacija? Kako jo podati, da bo njen učinek pozitiven.
•    Učinkovito upravljanje konfliktov z metodo zmagam – zmagaš.
•    Kako reševati konflikte kreativno, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje.
•    Napete situacije in kako jih obvladovati. Moč prepričanj.
•    Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij.
•    Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja.
•    Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe.
•    Analiza konfliktnega razmerja vsakega posameznika – poglobljeno razumevanje.
•    Grajenje pravih odnosov – srečnejši ljudje – iz JAZ v MIDVA/MI (asertivnost)
•    Model reševanja konflikta, s katerim se soočamo.
•    Prepoznavanje različnih motivacij in vedenja, moj ključ do uspeha.
•    Izzivi in priložnosti tukaj in zdaj.
•    Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.


5. Modul: MOJI SKRITI POTENCIALI  

Coaching orodje za vodenje - moji skriti potenciali

•    Prava komunikacija – ključ do uspešnega vodenja.
•    Brez motenj v komuniciranju – distraktorji .
•    Naša neverbalna komunikacija in nezavedni znaki, ki jih oddajamo – spremljanje.
•    Naučimo se poslušati in opazovati poslušalce. (spremljaje, zrcaljenje, validacija ali nič od tega?)
•    Kako identificirati probleme in želje svojih poslušalcev ter kako nanje odreagirati.
•    Povratno sporočilo, povzemanje, pospeševanje dejanj, izgradnja zaupanja.
•    Aktivno poslušanje - koraki aktivnega poslušanja.
•    Metoda prave povratne informacije – jo znamo sploh podati?
•    Učinkovita coaching vprašanja.
•    Moč vprašanj – moč argumenta.
•    Usmerjanje in sprejemanje pogovora.
•    Ravnanje z zahtevnimi sogovorniki, igra vlog.
•    Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.


6. Modul: MOJ VODSTVEN USPEH

Kralj, diktator, inovator? Moj vodstveni arhetip in razvoj EQ in SQ.

•    Čustvena in socialna inteligenca in vodenje.
•    IQ, EQ in SQ kako so prepleteni in koliko pomembni pri vodenju kognitivna, čustvena inteligenca in socialna inteligenca.
•    Kako ustrezno ravnati s svojimi in čustvi drugih.
•    Kako ustrezno upravljati z odnosi.
•    4 vodstvene domene delovanja organizacije.
•    24 arhetipskih stilov vodenja.
•    Svetle in senčne plati mojega dominantnega vodstvenega arhetipa.
•    Razvoj  neaktiviranega vodstvenega arhetipa.
•    Razumevanje vaših vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij.
•    Moja pričakovana vloga – notranje ravnovesje.
•    Izzivi in priložnosti, tukaj in zdaj.
•    Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.


7. Modul: MOJA VODSTVENA BLAGOVNA ZNAMKA  

Kakšna je moja formula za uspeh?

•    Moja vodstvena blagovna znamka.
•    Moja identiteta – moja persona.
•    Preteklost – sedanjost – prihodnost. Kje leži potencial?
•    Vodenje in sodelovanje vs. moč in odgovornost.
•    Kako pa je, ko pogledamo izven okvirja.
•    Kdo sem postal – portret mojih vodstvenih prednosti.
•    Povratna informacija trenerja.
•    Evalvacija celotnega procesa in pregled razvojnega načrta - implementacijo naučenega v prakso.

 

8. Modul: ZMAGA – individualno poslovni coaching 

Individualni poslovni coaching v trajanju 1 ura na posameznika


Pričakujete lahko uporabo raznolikih naprednih metod in tehnik dela. Vsebina programa se ekskluzivno prilagaja potrebam skupine. Program se izvaja v obliki delavnice z veliko praktičnih vaj in iger ter drugih didaktičnih pripomočkov z intenzivno vključitvijo vsakega posameznika v delo.
Vse tovrstne vsebine razvijajo: mehke kompetence, komunikacijo, čustveno inteligenco oziroma na kratko veščine vodenja in vodstvene kompetence.

 

Prednosti tega programa:

 

•    »Osvobodi« osebne potenciale in vire notranje moči.
•    Vodi k večji motiviranosti.
•    Izboljša osebne in poslovne dosežke ter posledično rezultate.
•    Uvede učinkovite tehnike, ki izboljšajo komunikacijo z drugimi.
•    Konflikte spremenimo v usmerjeni pogovor s pozitivnimi rezultati.
•    Prispeva k večji učinkovitosti v medsebojnih odnosih.
•    Prispeva k odgovornosti posameznika do lastne in varnosti drugih pri delu.
•    Delavnice so praktično naravnane; učenje poteka skozi vaje in praktične primere.  
•    Oblikovanje vašega in za vas pravega vodstvenega stila


Trening- coaching prinaša napredek na vsaj štirih področjih:
•    Ozaveščanje: kdo sem kot oseba in kot vodja, katere so moje kvalitete in možnosti za razvoj, kaj želim pri sebi spremeniti, da bi bili jaz sam, moj tim in organizacija, v kateri delam, še uspešnejši?
•    Osvobajanje: odstranjevanje mentalnih in čustvenih preprek in motilcev posameznikovih nadaljnjih rasti in razvoja.
•    Utrjevanje: učenje o orodjih ali notranjih virih, potrebnih za nove načine obnašanja, reakcije in delovanje v vsakdanjem poslovnem okolju.
•    Izbira: usmerjanje k vsakodnevni uporabi osvojenega v poslovnem življenju.

 

Termini in lokacija treninga:

Srečanja  in termini se dogovorijo z naročnikom.

Šolanje poteka  v prostorih šole Povej naGlas, Ljubljana ali pri naročniku.
Individualno srečanje je možno opraviti med moduli ali po koncu, termin se dogovori individualno.

  
Metoda dela:

Metodo dela glede na potrebe in dinamiko vedno prilagodimo klientu tako, kot mu najbolj odgovarja, in mu omogočimo razmere, da najhitreje doseže zadani cilj in želene rezultate.  
Pri svojem delu smo diskretni in zagotavljamo 100-odstotno zaupnost.
Dajemo tudi 100-odstotno jamstvo za kakovost svojega dela.
Sledimo etičnemu kodeksu EMCC in ICF.      

 

Več o metodologiji dela:

 

 1. Uporabljamo integralni in sistemski pristop.
 2. Delo poteka v majhnih skupinah. 
 3. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop (analiza vedenja udeleženca , odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja).
 4. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 5. Veliko praktičnega dela in konkretnih vaj, simulacij, študij primerov, simulacij in konstelacij.
 6. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 7. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik.
 8. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 9. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev.
 10. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga, vaje posnamemo in takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 11. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

 

Program akademije zajema 7 skupinskih srečanj in 1 individualno srečanje ter spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem razvojnem planu – akcijski načrt. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce in razvijali svoj poslovni vodstveni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga, preverjali vaš napredek. Na vsaki delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile tekom izpolnjevanja nalog.

 

Kdo bo z vami

V Povej naGlas in Jungian Coaching Slovenija smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje. Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti.
Trenerji, ki vodijo porgrame:  Jasna Knez, Andreja Anžur Černič in Marko Knez.
Vsa navodila in vprašalnike posamezni udeleženec prejme deset dni pred delavnico. 

 

Povpraševanje
Prepišite besedilo iz slike v polje
S klikom na gumb POŠLJI soglašate z našo politiko zasebnosti ter nameni zbiranja in obdelave osebnih podatkov.
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih