Šola VODSTVENA PREOBRAZBA

 

Se pri delu ali v vsakdanjem življenju soočate z izzivi? Ste vodja, pa se ne počutite tako, ali pa ste ravnokar pred naslednjim korakom v vaši karieri, in boste postali vodja? Pri svojem delu vodite druge, kolektiv, podjetje? Morda želite izboljšati svoje odnose v timu, postati pri vodenju samozavestnejši in odločnejši,  in tudi sicer, izboljšati komunikacijo z ljudmi, ki vas obdajajo?

Ne glede na vprašanja, ki vas tarejo vam Vodstvena preobrazba ponuja prave odgovore.  Program nudi izgradnjo vašega lastnega, avtentičnega stila vodenja v sozvočju z okoljem v katerem delujete in ljudmi, ki jih vodite.

 

VODSTVENA PREOBRAZBA © : Šola sodobnih kompetenc vodenja s poudarkom na:

 • Sistemski pristop k vodenju. 
 • Sodobni izzivi s katerimi se srečujejo vodje.
 • Komunikacija v najširšem smislu s posebnim poudarkom na konfliktni komunikaciji - integralni prostop.
 • Motiviranje sebe in tima & vodenje sebe in tima.
 • Novodobno voditeljstvo.
 • Upravljane s spremembami
 • Novi stili vodenja.

 

V Povej naGlas na vsakem treningu treniramo ključna področja: delovanje (fizično), identiteta (emocionalno),  način razmišljanja (um), energija in sistemi, ki delujejo v medsebojni korelaciji.  Gradimo na vaših prednostih in program prilagodimo na vaše potrebe in želje.

 

Program je usmerjen k:

 • Spoznavanju svojih prednosti in omejitev ter svojega stila vodenja 
 • Vodenje v VUCA svetu
 • Boljšim odnosom in razumevanju vlog ključnih ljudi v podjetju.
 • Ustvarjanju inovativne klime in povezovanja med posamezniki v kolektivu in sistemskem vidiku.
 • Prepoznavanju potencialov (podjetja, kolektiva) in inovativni uporabi virov.
 • Opolnomočenju in ozaveščanju pri soočanju s spremembami 
 • Izboljšanju komunikacijskih veščin in upravljanju s konflikti
 • Motivaciji sebe in drugih
 • In še mnogo več...

 

PREBERI ČLANEK MOŠKO ŽENSKI PRINCIP  in INTEGRALNO VODENJE in CILJI in ZAHTEVNI SOGOVORNIKI

 

Program sta pripravili in vodita Jasna Knez in Andreja Anžur Černič, kjer združujeta in prepletata svoja bogata znanja s področja vodenja in se vodenja lotevata celostno, navznoter in navzven. Program je skrbno pripravljen in izbran ter pokriva pet ključnih sklopov.

Vsak sklop se izvaja 1x mesečno v obliki dveh srečanj, ki so usmerjana v coaching &mentoring pristop.

 

 1. MOJ VODSTVEN CILJ
 2. MOJA VODSTVENA REALNOST
 3. MOJE VODSTVENE PRILOŽNOSTI
 4. MOJ VODSTVEN USPEH
 5. ZMAGA

 

Vsebina:

 

 1. sklop:  MOJ VODSTVEN CILJ –

Modul 1: Izbran za vodjo, kaj pa zdaj?  Vodi Jasna Knez

 • Spoznavavnje skozi sistemski pogled : prej - zdaj - jutri
 • Ozaveščanje prednosti posameznika in sistematična gradnja potencialov - osebni načrt
 • Identificiranje obstoječega delovnega vzorca in trenutnega stanja 
 • Identifikacija priložnosti za razvoj.
 • Moji ključni izzivi vodenja ‒ samoocena vodstvenih kompetenc skozi LQA vprašalnik.
 • Moj potret vodje.Kdo sem jaz kot vodja. Kaj me označuje?
 • Kaj je vodenje in funkcije vodenja. 
 • 7. nivojev zavedanja - ključno ordoje vodje.
 • Različnost - je to prednost ali slabost za podjetje?
 • Identifikacija mojega vodstvenega potenciala.
 • Oblikovanje akcijskega načrta, vezan na vodenje pri posamezniku.

 

Modul 2: Sem s postavljenimi cilji uspešnejši? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Kompas za vodenje
 • Oblikovanje ciljev, vezanih na vodenje pri posameznikih.
 • Kaj nas omejuje in kako preseči omejujoča prepričanja.
 • Teorija o postavljanju ciljev, kako oblikovati dober cilj
 • Kdaj obstaja nevarnost, da cilji ne bodo uresničeni
 • Izvajanje zastavljene strategije  
 • Oblikovanje lastnih ciljev, vezanih na vodenje in njihovo vlogo.

 

 1. Sklop: MOJA VODSTVENA REALNOST

Modul 3: Sem tudi jaz uspešen vodja? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Motivacija in stili vodenja
 • Opredelitev vlog v timu.
 • Kaj motivira ljudi na delovnem mestu.
 • Motivatorji in higieniki po Herzbergu - motivacija A in B
 • Vpogled v lastne motivacijske vzgibe in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo posameznika, ter v motivacijske dejavnike drugih ljudi, skupin in timov.
 • Odlično vodenje in motivacija.
 • Stili vodenja in stili komunikacije

 

Modul 4: So meje moje komunikacije tudi meje mojega sveta? Vodi Jasna Knez

 • Prava komunikacija je ključ do uspešnega vodenja. 
 • Moji centri, ki narekujejo moč in tip komunikacije. EQ komponenta, nujna za vodenje.
 • EQ učinkovita komunikacija – novi pristopi v komuniciranju skozi FM pristop.
 • Komunikacijski model posameznika – delovanje posameznika. Testiranje dominantnega pola.
 • Kako naša prepričanja vplivajo na naš pogled na drugega.
 • Teorija zavedanja odnosov in komunikacija na različnih ravneh (argumentacija, interpreatcija, pogajanja, zahtevne komuniacije..)
 • Komunikacijske veščine in procesi komunikacije - komunikacijske konstelacije.
 • Študije primerov in dobre parkse. 
 • Razumevanje pravil komuniciranja za učinkovito vodenje. 

 

 1. sklop: MOJE VODSTVENE PRILOŽNOSTI

 

Modul 5: Kako premagujem ovire? Vodi Jasna Knez

 • Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe z učinkovito komunikacijo.
 • Učinkovito upravljanje konfliktov z metodo zmagam – zmagaš.
 • Kako reševati konflikte kreativno, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje.
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. Komunikacijske konstelacije.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije, da iz JAZ posatenmo MIDVA&MI.
 • Analiza tima in konfliktna razmerja vsakega posameznika – poglobljeno razumevanje.
 • Model reševanja izzivov, s katerimi se srečujemo.
 • Prepoznavanje in razumevanje različnih notranjih in zunanjih motivacij in vedenj.

 

Modul 6: Kako odkrijem skrivnost uspešnega vodje? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Upravljanje učinkovitosti
 • Zaupanje ‒ najboljše orodje vodenja.
 • Načrtovanje.
 • Določanje prioritet.
 • Osnovne prvine situacijskega vodenja.
 • Pravila učinkovitega delegiranja ‒ šest zlatih pravil učinkovitega delegiranja.
 • Mentorstvo je tudi vodenje.

 

Sklop: MOJ VODSTVEN USPEH

 

Modul 7: Kralj, diktator, inovator? Vodi Jasna Knez

 • 4 domene delovanja organizacije.
 • 24 arhetipskih stilov vodenja.
 • AQ vprašalnik in identifikacija dominantnega vodstvenega stila skozi arhetipski potencial.
 • Identifikacija nerazvitega stila.
 • Model uporabe metodologije pri vodenju timov ali soočanju z izzivi pri vodenju. Meta okvir in sistemski pogled.
 • Razumevanje vaših vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij.
 • Izzivi in priložnosti,ki so tukaj in zdaj. 

 

Modul 8: Kakšna je moja formula za uspeh? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Moja vodstvena blagovna znamka
 • Moja identitieta – moja persona.
 • Preteklost – sedanjost – prihodnost. Kje leži potencial?
 • Vodenje in sodelovanje vs. moč in odgovornost.
 • Kako pa je, ko pogledamo izven okvirja
 • Akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

Sklop: ZMAGA – individualno srečanje

Modul 9: Individualni poslovni coaching 

 

Pričakujete lahko uporabo raznolikih naprednih metod in tehnik dela. Vsebina programa se ekskluzivno prilagaja potrebam skupine. Program se izvaja v obliki delavnice z veliko praktičnih vaj in iger ter drugih didaktičnih pripomočkov z intenzivno vključitvijo vsakega posameznika v delo.

Vse tovrstne vsebine razvijajo: mehke kompetence, komunikacijo, čustveno inteligenco in psihološko varnost oziroma na kratko veščine vodenja in vodstvene kompetence.

 

Trening- coaching prinaša napredek na vsaj štirih področjih:

 

 • Ozaveščanje: kdo sem kot oseba in kot vodja, katere so moje kvalitete in možnosti za razvoj, kaj želim pri sebi spremeniti, da bi bili jaz sam, moj tim in organizacija, v kateri delam, še uspešnejši?
 • Osvobajanje: odstranjevanje mentalnih in čustvenih preprek in motilcev posameznikovih nadaljnjih rasti in razvoja.
 • Utrjevanje: učenje o orodjih ali notranjih virih, potrebnih za nove načine obnašanja, reakcije in delovanje v vsakdanjem poslovnem okolju.
 • Izbira: usmerjanje k vsakodnevni uporabi osvojenega v poslovnem življenju.

 

Prednosti tega programa:

 

 • Razvija in osvobaja osebne potenciale in vire notranje moči.
 • Vodi k večji zavzetosti, agilnosti in energiji.
 • Izboljša tako osebne kot poslovne rezultate.
 • Uvaja učinkovite tehnike, ki izboljšajo razumevanje samega sebe in komunikacijo z drugimi.
 • Konflikte spremenja v usmerjeni pogovor s pozitivnimi rezultati.
 • Prispeva k večji učinkovitosti v medsebojnih odnosih.
 • Prispeva k odgovornosti posameznika do lastne in varnosti drugih pri delu.
 • Delavnice so praktično naravnane; učenje poteka skozi vaje in praktične primere s pomočjo coaching & mentoring pristopa.  
 • Oblikovanje vašega in za vas pravega vodstvenega stila

 

Učna metoda

 

 1. Uporabljamo integralni in sistemski pristop.
 2. Delo poteka v majhnih skupinah. 
 3. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop (analiza vedenja udeleženca , odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja).
 4. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 5. Veliko praktičnega dela in konkretnih vaj, simulacij, študij primerov, simulacij in konstelacij.
 6. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 7. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik.
 8. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 9. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev.
 10. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga, vaje posnamemo in takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 11. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

 

Lahko ste rojeni vodja,a če svojega daru na znate uporabiti na pravi način, vam ta talent prav nič ne koristi! Dober vodja namreč ve, da le s spoznavavnjem sebe in razvojem pravih vodstvenih kompetenc, postane odličen motivator in pravi voditelj. Resnični navdih, kateremu ljudje sledijo.

 

Prijave in termini:

Termine lahko preverite TUKAJ

Program se lahko izvede INDIVIDUALNO ali SKUPINSKO (v kolikor je razpisan termin pod aktualno)

 

Kotizacija vsebuje 8 skupisnkih srečanja, in 1 individualni poslovni coaching z izbrano coachinjo, vse učne pripomočke in vse didaktične pripomočke, "assesments" testiranje in različne profilne vprašalnike ter osebno individualno analizo, bogato učno gradivo ter razvojni načrt. Prav tako pa prigrizke med odmori in diplomo po opravljenem treningu.

 

Več o trenerjih:

Jasna Knez

Andreja Anžur Černič

 

Prijave na: info@povejnaglas.si  ali PRIJAVNICA

 

Vsa navodila in vprašalnike posamezni udeleženec prejme deset dni pred začetkom šole. Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih