Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe

Odkrijte in izdelajte svoj slog nastopanja in komuniciranja na način, da boste znali vaše poslušalce vedno in povsod navdušiti za vašo vsebino. Nastopajte samozavestno in pri tem tudi uživajte.

 

Spoznajte nove pristope komunikacije in globino razumevanja komuniciranja. Premagajte strahove in omejitve. Ker zmorete! Zato vabljeni k vpisu v novo generacijo Šole javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe!

 

PRIJAVA

Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe

Zakaj v ta program?

 • Učenje poteka na treh nivojih: fizičnem, emocionalnem in mentalnem (delovanje, identiteta/persona in način razmišljanja).
 • Hitro napredovanje.
 • Različni novi in napredni pristopi učenja.
 • Izkustveno učenje ‒ veliko prakse (75 %).
 • Zgradite svoj avtentičen slog nastopanja in komunikacije.
 • Izstopite iz povprečja in navdušujte s svojim nastopom.
 • Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo!

 

Kaj boste pridobili?

Naučili se boste samozavestno nastopati in odločno komunicirati ne glede na situacijo v kateri se znajdete.  Spoznali boste svoj komunikacijski profil, svoje prednosti in tudi šibke točke. Ozavestili boste lastne komunikacijske filtre in se naučili razlikovati različne tipe vedenja ljudi in njihove komunikacijske stile.

Osvojili boste tehnike aktivnega vključevanja poslušalcev in se naučili ravnanja z zahtevnimi sogovorniki. Naučili se boste obvladovati lastno telesno govorico, da boste z njo sproščeno sporočali tisto, kar želite. Poznavanje in branje govorice telesa vam bo pripomoglo k boljšemu doseganju zastavljenih ciljev. Posvetili se bomo tudi pripravi prave in zanimive vsebine,  tehnikam govora, pravilnemu dihanju za odprt in prodoren glas,  pripovedovanju zgodb,  načinom kako še tako zapleteno ali nezanimivo  vsebino narediti bolj zanimivo in navdušujočo za poslušalce. 

 

Spoznali boste tudi vse tehnične vidike nastopa (uporaba mikrofona, uporaba luči, kako se soočati s kamero..). S tremo pa bomo za vedno opravili, saj se boste naučili mentalnih in fizičnih tehnik kako jo obvladati, ko boste izražali svoje mnenje ali ko boste nastopali pred skupino ljudi. Naučili se boste ravnati z zahtevnimi sogovorniki ali zahtevno skupino ljudi na sproščen asertiven način in osvojili veščine podajajnja in sprejemanja povratne informacije ter se soočili s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji. Izkusili in razumeli boste vse potrebne korake za želeno lastno »novo vedenje« ‒ učinkovito komuniciranje in samozavestno nastopanje. Postali boste komunikacijsko celovita in samozavestna oseba, kar se bo odražalo na vseh vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih. 

 

Kako bo potekalo?

Program šole zajema spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem individualnem razvojnem planu – vaš akcijski načrt.

Z uporabo različnih tehnik vam bomo ponudili vpogled v vaš način vedenja oziroma delovanja, ki povzroča neko določeno obnašanje pri vas. S tem zavedanjem bo tudi sam program prilagojen razvijanju in razumevanju vaših vrlin ter izboljševanju slabosti, pri vašem javnem in poslovnem nastopu in vaši komunikaciji.
Gre za izkustveno učenje z uporabo različnih in naprednih tehnik učenja. 80% treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne komunikacijske situacije. Pripravimo »na kožo« pisane različne vaje ter za namen treninga, posnamemo vse vaše nastope in vaje ki jih takoj analiziramo. (diskretno).

Z uporabo različnih tehnik komunikacijskega treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in aktivno gradimo na tipu nastopa in komunikacije, kjer imate največji potencial in vam tudi najbolj odgovarja. Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa.

 

 

Kakšna je vsebina?

Program zajema 10 modulov, vsak modul je eno srečanje, v trajanju od 17.00 ure do 21.00 ure.

+ 1dodatno srečanje (komunikacijski coaching)

TERMINI: 2.9., 9.9.,16.9., 17.9., 23.9., 30.9., 7.10, 14.10, 21.10 in 22.10.

 

Program po modulih

1. Modul: Uvod v javno nastopanje in priprava nanj - način predstavitve, vodi Jasna Knez

 

 • Mehki, spoznavno motivacijski del ( vzpostavitev skupinske dinamike, ozaveščanje prednosti, identificiranje obstoječega vzorca delovanja, identifikacija želenega vzorca, premik k ciljnemu vzorcu in priložnosti za razvoj)
 • Predstavitev vsebine, načina in namena izobraževanja. Prepoznavanje lastnega potenciala. Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Predstavitev posameznika na kreativen način, interaktivno spoznavanje in definiranje pričakovanj in ciljev. Kje sem in kam želim – priprava razvojnega plana. Moj stil prezentiranja
 • Postavitev ciljev na podlagi samoocene; koliko in na katerih področjih želim napredovati. Oblikovanje zavez, prvega koraka in osebnega razvojnega načrta, saj vsak posameznik izobraževanje prične z drugačnimi izhodišči. Osebni razvojni načrt in koraki v njem bodo izhodišče in hkrati merilo napredka ter koraki k dosegi cilja.
 • Uvod v prezentiranje - Skrivnosti dobrih prezentacij –  zgodba in njeni ključni elementi. S pomočjo konkretnih nasvetov in preizkušenih tehnik bomo sestavili zanimivo zgodbo. Tudi ko gre za zapletene ali suhoparne vsebine.
 • Priprava prezentacije (uporaba različnih tehnik za predstavitev)
 • Pisanje in piljenje vsebin in tehnike ter vaje za boljšo pripravo nastopa
 • Kako se spopadati z tehničnimi potrebami nastopa
 • Vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija  - z uporabo različnih tehnik bomo gradili posameznikovo karizmo, s tehnikami pozitivne psihologije pa bomo  zgradili tudi trdno osnovo za odlično počutje udeležencev med  vsakršnim nastopanjem.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

2. Modul:  Moja prezentacija - javno nastopanje in govorništvo, vodi Anja Križnik Tomažin 

 • Uvod v javno nastopanje – zgradimo temelj
 • Prvi vtis, kako vplivamo na sogovornika, volja do govora
 • Javni – poslovni nastop - moč izgovorjene besede
 • Kaj in kako povedati, da iz sebe naredimo govorca, ki navduši
 • Priprava vsebine ( kaj je pomembno, kaj navduši, kaj je pravi način) in kako vadimo
 • Priprava na nastop in ključna vprašanja pri pripravi nastopa
 • Bonton govornika
 • Vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija  - z uporabo različnih tehnik bomo gradili posameznikovo karizmo, s tehnikami pozitivne psihologije pa bomo  zgradili tudi trdno osnovo za odlično počutje udeležencev med  vsakršnim nastopanjem.
 • Povratna informacija in domača naloga.

 

3. modul Postavitev telesa – neverbalna govorica in forma - vodi Jasna Knez

 • Kaj govori moje telo - ozaveščanje - katere so ključne napake, ki jih nezavedno delamo
 • Neverbalna komunikacija in govorica telesa. (Spoznam, ozavestim, prilagodim, sproščeno nastopam in komuniciram.) 
 • Kako z neverbalno govorico profesionalno podpreti svoje sporočilo,
 • Katere kretnje so primerne in katere ne pred določeno skupino ljudi,
 • Kako biti prepričljiv v vsaki situaciji, imeti pokončno držo in verodostojnost, kako uskladiti telo in glas ter ju uporabiti kot svoje orožje.
 • Notranje razpoloženje in značaj v povezavi z govorico telesa in osebnim videzom  (drža telesa, gestikulacija rok in uporaba kretenj, mimika obraza, pogled, kako govori telo, kaj nam pove...
 • Gibanje – kako in zakaj?
 • Kako uporabimo govorico telesa, da bo sporočala samozavest, odprtost in toplino.
 • Samozavest telesa – samozavestna drža – gradnja zaupanja
 • Naše telesno vpliva na naše misli
 • Vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija - na primeru lastne predstavitve bodo udeleženci izvedeli, kakšen vtis naredijo na poslušalce in kaj sporoča njihova neverbalna komunikacija.  Skozi vaje bodo ozavestili govorico telesa in jo prilagodili tako, da bo dopolnila želeno sporočilo.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

4. Modul Aktivacija in govorna tehnika - vodi Maja Martina Merljak 

 • Psihična priprava na nastop ( mentalne in sprostitvene tehnike obvladovanja treme)
 • Verbalna komunikacija: govorna kultura, avtentičen glas, vsebina komuniciranja
 • Glas – ključno orodje za moč
 • Kako aktiviramo telo, kako aktiviramo um, kako aktiviram pravi dih
 • Prava dihalna tehnika za javni nastop 
 • Kako obvladati tehnike dihanja in sporočilu prilagoditi barvo glasu, intonacijo, melodiko in ritmiko
 • Govorna tehnika (jasno izražanje)
 • Priprava na govor, jasnost izražanja, kaj so in odprava mašil
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

5. Modul Jaz kot blagovna znamka - Vodi Andreja Anžur Černič 

 • Kaj je in kaj govori moja persona? Prava podoba je pristna podoba  
 • Moja osebna moč
 • Barometer potenciala – Jaz kot blagovna znamka – kako jo zgradim
 • Moja izložba – kaj je moj notranji steber in ali je v skladu z mojo zunanjo podobo
 • Gradim na prednostih. Prižgimo ogenj v sebi!
 • Kako se hitro prilagodimo različnim poslovnim priložnostim
 • Jaz kot blagovna znamka in moja pot heroja
 • Mali triki velikih mojstrov in vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

6. Modul Samozavest in samo motivacija – kdo sem jaz in notranja moč - Vodi jasna Knez

 • Barometer: Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Moč uma in čustev. EQ
 • Moje notranje gledališče JC® - kaj me poganja in kaj poganja drugega. Kako videti in razumeti nevidne vsebine, ki aktivirajo ključne procese. Kako lahko to prepoznam in izkoristim sebi v prid.
 • Svetle in senčne plati;  moji strahovi in omejujoča prepričanja
 • Delo s samopodobo in notranja stabilnost. Kaj je moj notranji steber?
 • Notranje stanje  - Samospoštovanje in samozavest (Prepričanja o samopodobi,  prepričanja in vzorci, želja – namen – odločitev – zavedanje – sprememba)
 • Gradimo na prednostih in načrt umeščanja novih prepričanj
 • Aktivacija skritih potencialov za dosego ciljev 
 • Vaje za samopodobo, vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija  - z uporabo različnih tehnik bomo gradili posameznikovo karizmo, s tehnikami pozitivne psihologije pa bomo  zgradili tudi trdno osnovo za odlično počutje udeležencev medvsakršnim nastopanjem.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

7. Modul Razumevanje lastnih vzorcev delovanja – komunikacija - Vodi Jasna Knez

 • Kako naša prepričanja vplivajo na naš pogled na drugega.
 • Komunikacijski model posameznika – delovanje posameznika.
 • Teorija zavedanja odnosov: Različni motivi in vrednote
 • Kaj so moji motivatorji in kakšna so moja vedenja
 • Raziskovanje različnih načinov dojemanja vključno s tem, kako nas vidijo drugi.
 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani v praksi
 • Komunikacija na različnih ravneh
 • Naša neverbalna komunikacija in nezavedni znaki, ki jih oddajamo – spremljanje
 • Poslušanje in opazovanje, napake pri komuniciranju, ravnanje z zahtevnimi sogovorniki, igra vlog  (asertivna, agresivna in podrejena komunikacija)
 • Izzivi in priložnosti tukaj in zdaj.  Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga. 

 

8. Modul Razumevanje mojega delovanja - meje moje komunikacije&meje mojega sveta, vodi Marko Knez

 • EQ učinkovita komunikacija – novi pristopi v komuniciranju
 • Moji največji zaviralci, ki mi stojijo na poti, ter kako jih odpravim 
 • ARD® metoda: komunikacija na različnih ravneh
 • Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe z učinkovito komunikacijo.
 • Grajenje pravih odnosov – srečnejši ljudje – iz JAZ v MIDVA/MI (asertivnost)
 • Obvladovati konfliktne situacije z metodo zmagam zmagaš. Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/ konfliktnih situacij.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno/privatno okolje.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja? Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe?
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

9. Modul Moji skriti potenciali – nov pogled, novo delovanje, realizacija - vodi Jasna Knez

 • Moja pričakovana vloga – notranje ravnovesje
 • Kako obvladujemo poslušalce? Tipi zaznav in razumevanje delovanja posameznika.
 • Naučimo se poslušati in opazovati poslušalce (spremljaje, zrcaljenje, validacija ali nič od tega?)
 • Brez motenj v komuniciranju – distraktorji
  • Poslušanje in opazovanje, napake pri komuniciranju.
  • Kako identificirati probleme in želje svojih poslušalcev ter kako nanje odreagirati.
  • Napete situacije in kako jih obvladovati. Moč prepričanj.
 • Moč vprašanj – moč argumenta
 • Moje prednosti in slabosti poslušanja
 • Usmerjanje in sprejemanje pogovora
 • Metoda prave povratne informacije – jo znamo sploh podati?
 • Zlata pravila za uspeh – sinteza
 • Skladnost povedanega z videnim (združevanje nastopa v učinkovito celoto)
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

10. Modul: Medijski nastop pred kamero in zaključek: pogled prej-potem, Vodi Boštjan Boško Božič in Jasna Knez

 • Priprava na medijski nastop
 • Osnove medijske tehnologije in tehnik in proces izdelave videa
 • Zakonitosti nastopa pred kamero
 • Kako posneti sebe – video za samo promocijo
 • Izbira primernega prostora, svetlobe in izgleda
 • Prižgati ogenj v govorcu
 • Nastop pred kamero – praktični del
 • Individualna analiza nastopa – takojšnja povratna informacija
 • Zaključni nastopi pred kamero ( Celovit nastop: kaj in kako povem, kakšna je moja samopodoba, kakšna je moja podoba, kako v nastopu obvladujem sebe (um, čustva,telo,energijo)).
 • Zaključna analiza, pregled razvojnega načrta.

 + dodatno srečanje

 

11. srečanje: Komunikacijski skupinski coaching - skupaj dogovorimo

 • Na srečanju boste s coachinjo izvajali dodatne potrebne aktivnosti / vaje, s katerimi boste dosegli želeno spremembo navad, ki jih bomo definirali skozi skupna srečanja. Preverili in analizirali bomo tudi vaš napredek trening procesa.
 • Dodatne analize  (prej – potem).
 • Vzemimo življenje v svoje roke – nova pravila - zaupam vase - moja samozavest! Povratna informacija trenerja.
 • Evalvacija celotnega procesa in pregled razvojnega načrta

 

Termini: AKTUALNO - ODPRI

Ali bo izvedba možna že v mesecu juniju, pričakujemo, da bomo imeli informacijo do najkasneje 25.5.2020. V tem trenutku še izvedba ni možna.Tudi skupina, bo skladno z navodili manjša. Šolanje bo potekalo v živo.

Novi  termini za izvedbo šole so:

2.9., 9.9.,16.9., 17.9., 23.9., 30.9., 7.10, 14.10, 21.10 in 22.10.

 

Kako bo potekalo?

Z uporabo različnih tehnik vam bomo ponudili vpogled v vaš način vedenja oziroma delovanja, ki pri vas povzroča neko obnašanje. S tem zavedanjem bo tudi sam program prilagojen razvijanju in razumevanju vaših vrlin ter izboljševanju slabosti pri vašem javnem in poslovnem nastopu in vaši komunikaciji.
Gre za izkustveno učenje z uporabo različnih in naprednih tehnik učenja. Osemdeset odstotkov treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne komunikacijske situacije. Posebej za vas pripravimo različne vaje ter za namen treninga posnamemo vse vaše nastope in vaje, ki jih takoj analiziramo (diskretno). Z uporabo različnih tehnik komunikacijskega treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in aktivno gradimo na tipu nastopa in komunikacije, kjer imate največji potencial in ki vam tudi najbolj odgovarja.
Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa.

 

Več o metodologiji dela

Delo v majhni skupini (deset udeležencev), individualni pristop (analiza vedenja, odpravljanje motečega vedenja, ustvarjanje novega vedenja), intenzivno delo z veliko vaje, takojšna povratna informacija (feedback) in usmerjenost v vaš napredek, vaje in snemanje s kamero za namen analize in refleksije nastopov pri vsakem modulu, diskretnost in eno dodatno srečanje  (komunikacijski coaching).

 

Program šole zajema deset skupinskih srečanj in spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce ter razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga preverjali svoj napredek (po telefonu ali na e-srečanju). Na vsaki skupinski delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile med izpolnjevanjem nalog.

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija?

Kotizacija za intenzivni trening, 10 srečanj, za eno prijavljeno osebo znaša 1150,00 € + ddv.

Za več prijavljenih oseb iz iste organizacije je cena 1100,00 € + ddv na osebo.
Možnost plačila na tri obroke za fizične osebe.
Zagotavljamo vam 100% zadovoljstvo s programom v nasprotnem primeru vam vrnemo kotizacijo.

Pri prijavah in plačilu v zgodnjem roku prijav do najkasneje 28.2.2020 vam priznamo 10% popust na kotizacijo.  

Vsa navodila in vprašalnike posamezni udeleženec prejme deset dni pred začetkom šole.

Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

 

Kdo bo z vami?

Šola Povej naGlas združuje vrhunske licencirane in certificirane coache in trenerje specializirane za določena področja in potrebe z dolgoletnimi izkušnjami, tako v medijskem kot poslovnem svetu.

Trenerji Jasna Knez, Maja Martina Merljak, Anja Križnik Tomažin, Andreja Anžur Černič in Marko Knez.
Več o predavateljih si lahko preberete na spletni strani TUKAJ

 

Prijava in informacije:

Informacije in prijava po elektronski pošti: info@povejnaglas.si

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.
Informacije tudi na telefonski številki 040 643 121.

 

Utrinki in izjave udeležencev:


Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe je več kot samo šola. Je popotovanje vase. Od tehnike do avtentičnosti. Da pripeljemo samega sebe na oder in Povemo na Glas. Na primerih lastnih nastopov smo udeleženci izvedeli kakšen vtis naredimo na poslušalce in kaj sporoča naša neverbalna komunikacija in sporočilo. Z igro in zanimivimi vajami smo ozavestili govorico telesa in jo prilagodili tako, da je dopolnila naše nastope. Izboljšali smo tudi svojo govorno tehniko – način sporočanja ter svojo vsebino – kaj sporočamo, da je postala prava, zanimiva in takšna, ki pusti navdih. Na popotovanju pa smo spoznavali tudi svoje sence. Udeleženci smo spoznali mentalne in fizične tehnike sproščanja in obvladovanja treme in lahko rečemo izboljšali lastno samopodobo in zgradili osebno karizmo. Ter postali najboljša verzija sebe v svojih nastopih.

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih