Embody Coaching Wisdom Foundation 

 

ŠOLA COACHING KOMPETENC IN POSLOVNEGA COACHINGA

 

Vas mika, da bi se naučili  spretne uporabe coaching stila, razvili coaching veščine in veščine vodenja?

Prvič vodja? Prvič poslovni coach? Bi se želeli s coachingom ukvarjati tudi bolj profesionalno?

 

Če ste vodja, HR strokovnjak, interni coach, svetovalec ali psiholog oz. se pri svojem delu ukvarjate z razvojem ljudi, potem bo šola kompetenc poslovnega coachinga pravo odkritje za vas!

 

Razvijte učinkovitejšo coaching kluturo v podjetju ali nadgradite svojo prakso vodenja ljudi na naprednejši nivo! Možnost tudi za pridobitev mednarodne akreditacije v okviru JC programa in Integralni Coaching.

 

 • Učenje poteka na ključnih nivojih: fizičnem, emocionalnem, mentalnem in energetskem (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje.
 • Različni novi in napredni pristopi učenja.
 • Izkustveno učenje ‒ veliko prakse (75 %).
 • Razvijte suveren coaching stil in coaching miselnost. 
 • Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo!

 

PREBERI ČLANEK  KOMPAS ZA SAMOCOACHING  in  INTEGRALNO VODENJE in COACHING MISELNOST in HODITI PO TANKEM LEDU  in ETIKA

ŠOLA POSLOVNEGA COACHINGA 

 

Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo naše glave (kar vemo in kako razmišljamo), srca (kar čutimo), pravega občutka v telesu (kako delujemo) ter energije, ki nas poganja, zato prisegamo na integralni pristop.

Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti.

Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

 

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja in transformacije vaših coaching veščin. Uporabili bomo najnaprednejše tehnike in metode učenja in razvoja veščin skadno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev.

 

Spoznali in naučili se boste:

 •     Kaj je coaching in kaj so coaching kompetence,
 •     coaching miselnost,
 •     gradnja odnosa in zaupanja,
 •     metode analize in postavljanja ciljev,
 •     metode in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog,
 •     tehnike dialogov in težkih pogovorov,
 •     razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja, 
  •     metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije,
  •     metode in tehnike raziskovanja in prever,janja - kaj se skriva za besedami,
  •     metode in tehnike postavljanja pravih in močnih vprašanj,
 •     spoznavanje dominantnega principa,
 •     metode diagnosticiranja in razlikovanja,
 •     metode za refleksijo in samorefleksijo,
 •     znanje, kako iz ljudi izvabiti najboljše in odkrivanje potenciala, ki se skriva v drugih,
 •     uporabni coaching model za poslovni in osebni napredek - uporaba strukture coachinga, ki jo lahko      zlahka prilagodite vsem situacijam,
 •     boljša motivacija in spodbuda za vas same ali vaše člane ekipe,
 •     metodo evalvacije in merjanja rezultatov,
 •     kako pristopiti k uporabi coaching veščin v različnih situacijah,  
 •     koraki za krepitev samozavesti in vpliva,
 •     prepoznavanje situacij, v katerih je coaching pristop najboljša opcija,
 •     odgovornosti in etični kodeks mednarodne zveze coachev,
 •     samozavestna uporaba coachinga v vsakodnevnih situacija,
 •   prejeli boste tudi svoje coaching kartice za pomoč, po modelu, ki je aplikativen na veliko raznolikih vodstvenih situacij,

 

RAZVOJ COACHING KOMPETENC, RAZVOJ COACHING VEŠČIN PRI VODENJU IN DELU Z LJUDMI

 

Poglobili se bomo v spoznavanje, učenje in razumevanje, kaj je coaching proces in zakaj je učinkovit.

Spoznali bomo njegove koristi na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Spoznali bomo model poslovnega coachinga in se naučili kako vpeljevati coaching veščine v vsakdanje življenje in vodenje. Šola je namenjen razvoju osnovnih coaching kompetenc po mednarodni zvezi coachev, ki jih bomo poglabljali in nadgrajevali z uporabo integralnega pristopa.

 

Učenje je izkustevno, in poteka na povezovanju ravneh (telo, čustva, um, energija). Poglobili se bomo v razumevanje samega procesa, kako voditi coaching proces, kako vzpostaviti zaupanje klient ‒ coach, katere so taktične komunikacije in na kaj biti pozoren.

 

Spoznali bomo katere so pasti v samem procesu. Ključno pa je razumevanje, kaj je esenca samega coaching procesa. Sledi zaključevanje in evalvacija uspešnosti samega procesa. Posvetili se bomo tudi razumevanju etičnih načel in spoznavanju profesionalnih standardov v coachingu.

 

 •     Kaj je coaching proces ‒ poslovni coaching v vodneju
  • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
  • Zakaj mednarodna zveza coachev
 • Uporaba coachinga v poslovnem svetu:
  • Kdo je lahko coach, in kako postanemo coach?
  • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Razvijmo coaching kompetenc po ICF (International Coach Federation)
 • Pričetek - oblikovanje odnosa in postavljanje pravil igre, izbira področij in fokusa
  • Prepoznavanje situacij, v katerih je coaching pristop najboljša opcija

  • Intake oz. pristop h coachingu, pogodbeno razmerje oz. dogovor.

  • Kako ocenimo razvojne in emocionalne potrebe klienta & zaposlenega & tima.

  • Določitev pravih ciljev coaching procesa - namen.

  • Pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate.

  • Diagnostika in pomoč različnih coaching orodij.

  • Aktivno poslušanje, opazovanje, spremljanje - veščina, ki mi omogoča širšo sliko.

  • Vodim s pomočjo spraševanja, s postavljanja pravih vprašanj.

  • Kako postavljamo vprašanja? Naučim se oblikovati močna vprašanja.

  • Močna coaching vprašanja. S čim lahko vplivam na vodenje procesa?

  • Povratna informacija.

  • Kako vključujemo v proces drugega (zaposlene..)?

  • Zaključevanje in evalvacija uspešnosti. 

  • Samozavestna uporaba coaching veščin, da iz ljudi izvabimo najboljše. 

 • Coaching modeli – pristopi:
  • Moj coaching model.

  • Razlikovanje različnih coaching modelov aplikativnih pri vodenju.

   • (Grow model, solution focus model, co active model, integralni model...)
   • Vpeljevanje pravega modela v moj vodstveni stil.
   • Arhetipski vpliv dominantnega vzorca.
 • ICF etični kodeks
 • Razvojne faze coacha  
 • Začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
  • Uporaba coaching veščin in orodij
 • Uporaba kreativnih pristopov v coachingu - razna coaching orodja, uporaba intermodalnega in integralnega pristopa, points of you metodologija:
 • Prakse: coach, klient, opazovalec (veliko praktičnih vaj in študij primerov).

 • Evalvacija in zaključna analiza, pisni feedback in napotki za naprej.

 • Podelitev diplom o zaključku programa

 

UČNA METODA:

 

 1. Uporabljamo integralni in sistemski pristop.
 2. Delo poteka v majhnih skupinah. 
 3. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop (analiza vedenja udeleženca , odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja).
 4. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 5. Veliko praktičnega dela in konkretnih vaj, simulacij, študij primerov, simulacij in konstelacij.
 6. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 7. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik.
 8. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 9. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev.
 10. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga, vaje posnamemo in takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 11. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

 

TERMINSKI PLAN:

 

1. del: 9., 10. in 11. September 2020 od 9.00 do 16.00 ure 

2. del: dodatno individualno supervizijsko srečanje in e mentorsko srečanje med moduli.

3. del: 30.9. in 1. in 2. Oktober 2020 od 9.00 do 16.00 ure

 

Opomba: dodatno e-srečanje med moduli, ki ga dogovorimo na prvem modulu in je usklajen z vsemi udeleženci v obliki webinarja. Predvsem gre za supervizijo, mentorstvo in evalvacijo po uspešno implementirani coaching praksi  Skupina bo razdeljena tudi v manjše skupine za vmesno prakso med prvim in drugim modulom.

 

CERTIFIKACIJA

Po opravljenem programu udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi in certifikat o uspešno opravljenem izobraževanju, ki nosi CCE certifikacijo s strani Mednarodne zveze za Coaching, ICF.

Navedeno je dobra podlaga za nadaljevanje na Jungian Coaching program ACSTH ali Integralni Coaching ACTP, v kolikor želite nadaljevati izobraževanje in doseči napredni nivo učenja coaching veščin in mednarodno akreditacijo.

V kolikor boste nadaljevali, vam za ACSTH ali ACTP program priznamo popust v višini 500,00€ bruto od osnovne polne cene programa. 

 

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Po zaključenem programu imajo udeleženci možnost, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov ter posegov v organizacijsko svetovanje prek jungovskih pristopov in mentorski program.

 

 

INVESTICIJA 

Cena programa Coaching kompetence in vodim kot coach znaša za posameznika 1290,00€ + ddv

 • Pri plačilu v enem obroku priznamo 5% popust.
 • Pri zgodnjih prijavah do 30.6.2020 priznamo 5% popust.
 • Možno je plačilo v treh obrokih za fizične osebe.

 

Kotizacija vključuje:

 

 1. Udeležbo na 6 zaporednih srečanjih v živo na lokaciji izvajalca, izobraževalnega
 2. Udeležbo na skupinskem e-srečanju, 4 trenerske ure
 3. Učbenik in delovna gradiva, delovni zvezek, zvezek in pisalo
 4. Osebno analizo in testiranje z diagnostičnimi orodji 
 5. Vse didaktične pripomočke in snemalno opremo na modulih
 6. Vaš osebni akcijski načrt
 7. USB ključek z vsemi konstelacijami in zaključno analizo
 8. Mentorstvo in supervizijo tekom programa
 9. Prigrizke in pijačo med odmori
 10. Srečanja med prakso 
 11. Lastno coaching orodje - coaching kartice PNG
 12. Diplomo in mednarodni certifikat s strani ICF - CCE 

 

Po želji lahko za svojo uporabo kupite tudi izbrana druga coaching didaktična orodja. Le-ta niso vključena v ceno kotizacije.

 

Z vami bodo: 

Vodja programa in glavna trenerka  Jasna Knez,

Trenerka in fasilitatorka Andreja Anžur Černič

Trener in fasilitator Marko Knez

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih