Hoditi po tankem ledu ali sodelovati s strokovno mrežo

Slovenija, dežela coachev.... ali povedano drugače; vzpon coaching profesije. 

 

Pred kratkim sem brala dober intervju z Borutom Škodlarjem v Mladini.  Popolnoma se strinjam z njim, ko je rekel:  “Zanimivo je opazovati, kako na področju psihičnega dela ljudje izjemno hitro dobijo občutek, da vedo in znajo dovolj za pomoč drugim, da lahko znanje podajajo in širijo naprej... Ali lahko naredijo škodo?... Tukaj pravzaprav ni enostavne rešitve, veljata pa dve načeli: Prvo je načelo ponižnosti oz. skromnosti glede tega, koliko vemo in koliko znamo, drugo pa je sodelovanje s strokovno mrežo. “ 

 

Tudi profesionalni coachi sledimo tema dvema načeloma - ponižnosti glede svojega znanja in aktivno sodelovanje s strokovno mrežo. Ne morem dovolj poudariti, kako pomembno je, da profesionalni coach živi ti dve načeli. Stalno izobraževanje, supervizije, mentorstvo, akreditacije ... vse to so poti, po katerih coachi stalno hodimo, če želimo služiti strankam. Gre tako za profesionalni kot za osebni razvoj coacha.  

Coaching, poklic prihodnosti.

Hoditi po tankem ledu….. ali sodelovanje s strokovno mrežo. Je v Sloveniji to mit?

 

Zato za vas, dragi kolegi, naročniki in potencialni uporabniki coaching storitev…na enem mestu zbrane potrebne informacije, ki vam lahko služijo za informiranje in izbiro. Da ne bo prihajalo do napačnih informacij ali zavajanja. Tako coaching treningov, izbire coacha ali coaching supervizorja. 

 

SODELOVANJE S STROKOVNO MREŽO ZA COACHING

 

V svetu sta dve največji strokovni mreži za razvoj coachev – ICF -mednarodna zveza za coaching in EMCC GLOBAL – Evropski svet za mentorstvo in coaching. Delita si skupno poslanstvo - razvoj coaching stroke. 

 

V nadaljevanju pojasnjujem nekaj osnovnih parametrov, kaj pomeni certificirani coach  in individualno akreditirani coach, pri obeh zvezah. Namreč vse pogosteje se postavlja vprašanje, v čem je razlika in kaj sploh eno in drugo pomeni. Kako to vpliva na izbiro? Na strokovnost?  

 

MEDNARODNA ZVEZA ZA COACHING:

 

Mednarodna zveza za coaching (ICF), je vodilna svetovna organizacija, ki se ukvarja z razvojem in izboljšanjem coaching poklica z določitvijo najvišjih standardov, zagotavljanjem neodvisnega certificiranja in izgradnjo globalne mreže profesionalnih coachev po svetu.

 

CERTIFICIRANI PROGRAMI ZA COACHE S STRANI MEDNARODNE ZVEZE ZA COACHE:

 

Obstajajo trije tipi certificiranih programov, ki udeležencem ob zaključku teh programov zagotavljajo točke Core Competencies in Resource Development v krovnem področju: 

• CCE (Continuing Coach Education),

• ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours)

• ACTP (Accredited Coaching Training Program)

 

Ponosna sem, da v Povej na Glas ponujamo vse tri nivoje certificiranih izobraževanj po ICF za coache. Več o programih, ki jih nudimo, tukaj.

 

Kaj pa to sploh pomeni? 

 

Le imetniki (organizacije) trenutno veljavnih akreditiranih programov lahko uporabljajo nazive in logotipe CCE, ACSTH in ACTP. Za promocijo teh programov, gradiva in kot dokazilo na certifikatu ob zaključku šolanja. Ob zaključku programa za coache z CCE, ACSTH, ACTP certifikacijo prejme študent diplomo za uspešno zaključen certificirani program recimo  Jungian Coaching, Integralni Coaching, Executive (vodstveni) Coaching, Team (timski) Coaching, NLP Coaching, Art of Coaching...ect.  Posamezniki običajno povzamejo ta naziv, torej naziv samega programa in se poimenujejo Jungian Coach, Integralni Coach, Executive Coach, Team Coach, Nlp Coach, Coach.. A to je v resnici šele začetek poti razvoja coacha.  

 

 

OSEBNA MEDNARODNA KVALIFIKACIJA - CERTIFIKACIJA ZA PROFESIONALNE COACHE

 

Ko posameznik zaključi enega ali več od zgoraj zapisanih programov, certificiranih pri ICF, običajno povzame naziv programa. To je nekako prva faza. 

Nato se v procesu svojega razvoja coaching veščin lahko, (v svetovnem merilu, bi se moral)  odloči za profesionalni razvoj coaching prakse. Nadgradnja je namreč osebna mednarodna kvalifikacija - osebna individualna akreditacija. S tem je posameznik dokazal, da ustreza vsem standardom profesije, ima dovolj izkušenj, razume coaching kompetence in jih pri praksi tudi izkazuje, sledi in se zavezuje etičnemu kodeksu, razume coaching proces ter zagotavlja potreben strokovni standard izvajanja coaching veščin. Gre za proces skozi katerega se posameznik izuri in hkrati zagotavlja klientom, da bo proces peljan varno, zaupno in v skladu s pravili in etiko mednarodne zveze za coaching. Na svetovnem nivoju se temu reče, higiena.

Za ta proces mora posamezni coach postati član mednarodne zveze za coaching ICF, imamo tudi podružnico v Sloveniji (ICF SLOVENIA CHAPTER) http://www.icfslovenia.org/ (strokovna mreža). Član postanete tako, da se včlanite v globalno mrežo ICF in izberete ICF Slovenia. S tem avtomatsko postanete član in ste vpisani v register članov – ICF Members. Članarina velja 1 leto in jo je potrebno obnavljati vsako posamično leto, na kar vas opozori ICF Global sicer vas izbriše iz registra.

Za sam proces osebnega akreditiranja potrebujete zadostiti zahtevam mednarodne zveze; opraviti zahtevano št. učnih ur certificiranega coaching treninga, 60 - 125 – 250,  potrebno je opraviti določeno št. praktičnih ur od prvega dne certificiranega treninga in izvedenih realnih coaching srečanj z sledljivostjo ( voditi coaching log), potreben je izveden mentoring coaching (lahko je vključen znotraj programa ali ločeno, skupinsko ali individualno) z refleksijo na izvajanje coaching procesa (razumevanje 8 coaching kompetenc po ICF z mentor coachem). Postopek zahteva od posameznika tudi razumevanje etičnega kodeksa ter vpeljavo ICF coaching kompetenc, kar v postopku validiranja  poteka kot izpitni proces, Coach Knowledge Assesment, kjer mora posamezni coach doseči vsaj 70% pravilnih odgovorov, da šteje, da je izpit opravil.  

 

Če posameznik uspešno zaključi ta proces, se mu odobri vloga in prejme svojo osebno akreditacijo za katero je zaprosil, ki ima veljavnost obdobja treh let. Po tem obdobju jo mora & lahko obnovi ali nadgradi; vse to glede na trenutne zahteve mednarodne zveze za coaching z dodatnimi izobraževanji Continuing Coach Education (CCE točke) in ostalimi zahtevami. To pa z namenom, da coach pooseblja coaching miselnost ter, da nenehno skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj. V kolikor posameznik po preteku treh let akreditacije ne obnovi, jo avtomatsko izgubi. 

 

ICF AKREDITIRANI COACHI - register

Tukaj najdete individualno akreditirane coache in njihovo veljavnost https://apps.coachfederation.org/eweb/CCFDynamicPage.aspx?webcode=ccfsearch&site=icfapp

 

  

NAZIVI OSEBNIH INDIVIDUALNIH AKREDITACIJ PRI ICF - ACC, PCC IN MCC

 

(Od 2020 so nazivi pri ICF tudi v obliki digitalnih značk, kjer lahko, zgoraj levo, preverite, koliko časa je coacheva akreditacija veljavna saj le ta ne velja nepreklicno. To pa zato, da zveza skrbi za nenehen razvoj stroke in njenih članov). 

 

• ICF pridruženi certificirani coach  (Associate Certified Coach)

• ICF profesionalni certificirani coach  (Professional Certified Coach)

• ICF mojster certificirani coach  (Master Certified Coach)

 

Samo imetniki trenutno veljavne osebne certifikacije smejo uporabljati logotip in naziv ACC, PCC, MCC. Prav tako so zapisani v bazo certificiranih coachev, kar je dober informator za potencialne naročnike.

 

Torej, če se boste, po uspešno zaključenem certificiranem coaching treningu odločili tudi za osebno akreditacijo pri ICF, boste stopili na pot profesionalnega razvoja in učenja razumevanja samega procesa skozi izkustveno delo in popeljali kvaliteto vaših znanj na višji nivo. 

Več najdete na strani mednarodne zveze: https://coachfederation.org

 

V Slovenski podružnici ICF se trudimo čimbolj osveščati širšo javnost o pomenu, kaj je coaching in kdo je profesionalni coach, saj je ta poklic oz. naziv v zadnjih letih preplavil naš trg. In kot v vsaki drugi profesiji se pojavljajo tudi takšne prakse, ki niso etične ali strokovne.  

 

ICF Slovenia chapter se zavzema za razvoj coaching stroke z vzpostavljanjem visokih etičnih standardov ter zagotavlja povezovanje coachev, ki so certificirani in osebno akreditirani  pri ICF iz različnih področjih coachinga. 

Trenutno imamo 13 osebno akreditiranih slovenskih coachev pri ICF. 

 

EVROPSKI SVET ZA MENTORSTVO IN COACHING GLOBAL 

 

EMCC GLOBAL obstaja, da razvija, spodbuja in določa pričakovanja o najboljših praksah coachinga, mentorstva in supervizije na svetovni ravni v korist družbe. Ponuja certificirane treninge in individualno akreditacijo za coache.  Je tudi edina organizacija, ki akreditira coaching supervizorje.

 

CERTIFICIRANI TRENINGI ZA COACHE  EMCC’S GLOBAL QUALITY AWARD (EQA) CERTIFIKACIJSKI TRENINGI ZA COACHE  IN ESQA CERTIFIKACIJSKI TRENINGI ZA SUPERVIZORJE.

 

EMCC ponuja trgu potreben okvir, da zagotavlja kvaliteto mentoring & coaching storitev, ki izkazujejo zahtevane visoke standarde profesije za trening za coache in mentorje. 

Organizacije, ki ponujajo EQA izobraževanja in ustrezajo vsem pogojem, ponujajo certifikacijo programa, ki so lahko certificirani glede na štiri nivoje:

• Foundation – osnovni level 

• Practitioner – praktik level 

• Senior Practitioner – višji praktik level 

• Master Practitioner – mojstrski level

 

V Sloveniji ne obstaja nobena organizacija, ki bi ponujala certifikacijski trening za coache, ki bi bil certificiran s strani EMCC Global z EQA. Sicer pa lahko pogledate katere organizacije ponujajo certificirane EMCC programe tukaj https://www.emccglobal.org/accreditation/eqa/eqa-awards/

 

 

CERTIFICIRANI TRENING ZA COACHING SUPERVIZORJE

 

ESQA je neodvisna nagrada, ki jo EMCCC podeljuje organizacijam, za trening supervizija v coachingu, katerih program, struktura in nivo izpolnjuje visoke globalne profesionalne standarde. 

 

 

INDIVIDUALNA EVROPSKA AKREDITACIJA ZA COACHE EIA

 

EIA Globalne EMCC je mednarodno priznana nagrada – individualna akreditacija, ki dokazuje, da ima posameznik, ki opravlja poklic kot poklicni coach ustrezno raven znanja in sposobnost, da jo učinkovito uporablja v svoji praksi.

 

EMCC Global razlikuje med štirimi vrstami individualnih akreditacij in sicer po nivojih:

• Foundation (osnovni) 

• Practicioner (praktik)

• Senior Practicioner (višji praktik)

• Master Ppacticioner (mojster praktik)

 

Za ta proces mora posamezni coach postati član globalnega sveta za coaching in mentorstvo EMCC – strokovna mreža. Članarina velja 1 leto in jo je potrebno obnavljati vsako posamično leto, sicer vas izbriše iz registra članov.

 

Glede na stopnjo zaključenega treninga po EQA in izkušnjah se potem lahko odločite tudi za nivo akreditacije. Vsak od posameznih nivojev ima svoje specifične zahteve za coacha, in zanje zaprosite po določenem obdobju in praksi, ko izkazujete tudi zahtevano delovanje (1 – 3 – 5 – 7 -), št. obravnavanih klientov ter opravljenih sledljivih realnih urah (vodenje coaching loga). 

Razumevanje in utelešenje coaching kompetenc po EMCC je nujno. Kazalniki usposobljenosti so primeri vedenj ali načel coaching stroke, ki izpolnjujejo osem kategorij kompetenc. Okvir kompetenc ponuja tudi orodje za ocenjevanje, ki ocenjevalcu omogoča oceniti vedenje coacha; kategorizirati raven, na kateri coach deluje (deskriptorji stopnje EIA); in kategorizirati stopnjo usposabljanja coacha (opisniki ravni EQA).

 

Prav tako kot ICF tudi  EMCC Global pri individualni akreditaciji zahteva nenehno izpopolnjevanje in osebni razvoj na področju stroke, odvisno od nivoja, (od 16 – 48 ur letno po zahtevah in certifikaciji  EQA). EMCC pa za razliko od ICF zahteva tudi, da na vsakih 35 ur izvedenih coaching srečanj, coach obvezno opravi 1 supervizijsko srečanje z akreditiranim coaching supervizorjem  (to niso terapevtski supervizorji, kot je žal razširjeno mnenje v Sloveniji in le to ne šteje kot coahcing supervizija).

Coach mora za vsa leta delovanja voditi tudi supervison log z samorefleksijami in povratnimi informacijami coaching supervizorja na svojo lastno prakso ter njen razvoj. 

Zahteva se sledljivost in nenehni strokovni razvoj znan tudi kot CPD, ki je opredeljen kot proces učenja potreben za coache, da se zagotovi, da se njihovi coaching standardi in kompetence sčasoma ohranjajo in izboljšujejo. Za posameznega coacha to pomeni stalno zavezanost razvoju svoje baze znanja. Pomeni tudi, da ste na tekočem z razvijanjem najboljših praks. Namen je tudi podpirati strokovno in osebno rast s strani coacha, da bi strokovna mreža zagotovila, da so coachi, ki so pooblaščeni in individualno akreditirani s strani EMCC, kompetentni in učinkoviti.

 

Postopek pri EMCC Global zahteva od posameznika poglobljeno samorefleksijo in tudi poglobljen pogled v razmišljanje o lastni praksi, etičnem kodeksu ter vpeljavi coaching kompetenc kar v postopku validiranja z akreditatorjem poteka kot poseben individualni proces, kjer se oceni ali kandidat izpolnjuje vse pogoje in merila, da se mu odobri oddajo vloge za individualno akreditacijo.

 

Etični kodeks in zavezanost etičnemu ravnanju je za coacha je nujno. Globalni etični kodeks podpira odličnost pri razvoju coachinga, mentorstva in supervizije ter dviguje standarde prakse njihovih članov.  Postopek evropske individualne akreditacije običajno traja dobro leto, v kolikor član izkazuje vse pogoje za pridobitev individualne akreditacije EIA. 

Sama individualna akreditacija velja za posameznega člana 5 let od dne izdaje, in jo je po tem obdobju potrebno obnoviti, nadgraditi, odvisno od želja in potreb coacha. 

 

EMCC AKREDITIRANI COACHI Z EIA - REGISTER

Tukaj najdete individualno akreditirane EMCC coache in veljavnost njihovih akreditacij https://www.emccglobal.org/accreditation/eia/eia-awards/

 

Trenutno imamo v  Sloveniji samo enega coacha, ki je individualno akreditiran pri EMCC z EIA.

 

Če povzamem ICF Slovenia Chapter: »Osebno certificiranje (ang. „ICF Credential“) ni nepomembno, temveč vedno bolj postajala nuja za coache, čeprav bolj kot naziv sam, je pomembna kakovost coachinga.«

 

Vsak profesionalni coach se zaveda, da je coaching poklic, ki zahteva stalno izobraževanje in razvoj.  Zato, če se želite izobraževati na področju coachinga, naj vam bo vodilo, da je program, ki si ga ogledujete, certificiran pri eni od strokovnih mednarodnih  mrež.

Enako merilo naj velja tudi pri izboru coacha in coaching supervizorja. Z odločitvijo, da sodelujete z akreditiranim coachem ali coaching supervizorjem, tako dobite zagotovilo, da coach izpolnjuje temeljne zahteve coaching poklica in da boste deleženi coachinga in ne nekakšne mešanice pristopov, ki jih ponujajo ponudniki pod tem nazivom, ker je postal modern.  

 

Želim si, da bi s tem zapisom spodbudila slovenske coache k akreditaciji in vključitvijo v strokovne mreže. Verjamem, da lahko samo tako skupaj dvignemo nivo coachinga ter ga na trgu postavimo na mesto, ki mu pripada. 

 

Jasna Knez, Executive & Team Coach, ICF ACC, EMCC EIA SENIOR

Avgust 2020

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih