Šola komunikacijske odličnosti 

 

 

Šola komunikacijske odličnosti© je namenjena vsem, ki želite graditi in izboljševati svoje komunikacijske spretnosti do odličnosti. Z znanjem in popolnostjo razumevanja pravilne (adekvatne) komunikacije imate namreč vse možnosti za razumevanje sebe in ljudi okoli sebe.

 • Učenje poteka na ključnih nivojih: fizičnem, emocionalnem, mentalnem in energetskem (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje.
 • Različni novi in napredni pristopi učenja.
 • Izkustveno učenje ‒ veliko prakse (75 %).
 • Razvijte suvereno in samozavestno komunikacijo.

 

PREBERI ČLANEK MOŠKO ŽENSKI PRINCIP  in UMETNOST POSLUŠANJA in ZAHTEVNI SOGOVORNIKI

 

Zakaj v šolo napredne komunikacijske odličnosti

 

Naučili se boste:

 1. Učinkovite in suverene komunikacije.
 2. Vzpostavljati odnos in komunikacijo z različnimi komunikacijskimi tipi. 
 3. Identificirali boste svoje vrednote, ki so gonilo vas in vplivajo na vaša zavestna dejanja.
 4. Bolje boste razumeti tudi različne generacije in kako komunicirati z njimi saj bomo pozornost namenili tudi medgeneracijskemu komuniciranju.   
 5. Osvetlili bomo celotno ozadje delovanja človeka - možganov, čustev, fizičnega telesa, omejujočih prepričanj..
 6. Prepoznali boste svoje omejitve ter ovire za bolj odprto, uspešno in učinkovito komunikacijo in samozavesten javni nastop. Razumeli boste, zakaj določen tip ljudi komunicira na določen način, in da s tem ni nič narobe.
 7. Raziskali boste svoje vzorce v komunikaciji in odkrivali notranje ter zunanje vplive na vaš način delovanja in komunikacijo (analiza vašega komunikacijskega profila, vaših vrednot in vaše motivacije, konfliktnega zaporedja, dominantnega arhetipa).
 8. Spoznali boste nivo razvitosti vašega EQ ter vodilnega arhetipa, ki deluje v vas,  s pomočjo diagnostičnih orodij - EG in FM (ženko moški princip v komunikaciji). 
 9. Pridobili boste konkretna orodja za izboljšanje medsebojnih odnosov, upravljanja samega sebe in učinkovitejše komunikacije.
 10. Kako se v konfliktnih situacijah primerno odzvati in upravljati s konflikti na zmagovalen način za obe strani.
 11. Kako pristopati in komunicirati z različnimi tipi ljudi in razviti svoje retorične spretnosti.
 12. Spoznali boste tehnike poslovne komunikacije, 5 stolov - od asertivne do nenasilne komunikacije.
 13. Naučili se boste opazovanja, aktivnega poslušanja, ki ga bomo nadgradili v globalno.
 14. Spoznali boste tehnike podajanja povratne informacije. 
 15. Naučili se boste kako podati in sprejemati kritiko in se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji (prošnja za pomoč, izražanje občutkov, sprejemanje in dajanje pohval ...), da ne uničimo dobrega odnosa s sogovornikom.
 16. Vsak, ki je odličen v komunikaciji pa tudi zna postavljati prava vprašanja. Naučili vas bomo, kako postavljati prava, močna vprašanja.  

 

Skozi  izkustven, praktično usmerjen in predvsem zabaven trening boste razumeli in razvili vse potrebne veščine za želeno lastno »novo vedenje« in pridobili znanja in orodja za komunikacijsko odličnost in predvsem sproščeno in odprto komunikacijo. Preizkušeno. 

 

Naš način dela

 

Izobraževanja v Povej naGlas temeljijo na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti, in sicer na ključnih nivojih:

 • delovanje oz. fizično telo,
 • identiteta oz. notranje stanje,
 • um oz. način razmišljanja,
 • energija,
 • sistemi, ki vplivajo na nas.

Na treningih uporabljamo različne napredne tehnike učenja ter sistemski pristop. Sedemdeset odstotkov treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne komunikacijske situacije. Zagotavljamo diskretnost in varen prostor. Z uporabo različnih tehnik komunikacijskega treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in aktivno gradimo na tipu komunikacije, kjer imate največji potencial in vam tudi najbolj odgovarja. Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa.

 

Sedem modulov, sedem super vsebin & transformacijskih področij

 

 • Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija
 • Čustvena inteligenca, upravljanje z emocijami in razvoj samozavesti – ko prižgem ogenj v sebi
 • Konflikti in učinkovito upravljanje sporov in nesoglasij, težkih sogovornikov
 • Napredne komunikacijske veščine
 • Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja
 • Postavljanje pravih vprašanj - vodim ali sem voden
 • Prave povratne informacije in INTEGRACIJSKA delavnica

 

Cilji izobraževalnega programa

 

 • Razviti in nadgraditi veščine komuniciranja in nastopanja:
  • samozavestna komunikacija,
  • asertivna komunikacija in nenasilna komunikacija,
  • kongruentnost in osebna energija,  
  • podajanje povratnih informacij,  
  • sprejemanje drugačnosti,
  • aktivno poslušanje,
  • postavljanje pravih vprašanj,
  • učinkovito upravljanje konfliktov, 
  • izboljševanje medsebojnih odnosov. 
 • Samozavestno komuniciranje.
 • Razvijanje čustvene inteligence in upravljanje z osebno energijo.
 • Prepoznavanje in ozaveščanje lastnih vedenjskih vzorcev.
 • Prepoznavanje notranjih motivatorjev.  
 • Učinkovita medsebojna komunikacija in komunikacija med generacijami.
 • Postati motiviran in usmerjen k doseganju zastavljenih ciljev.
 • Poslovni in osebni razvoj.

 

Vsebina in opis programa: Program zajema 7 modulov, vsak modul je eno srečanje in poteka od 16.30 do 20.30 ure. 

 

PREDPRIPRAVA: Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti, LA - FM matrika, vaše konfliktno razmerje, vaša vedenja in motive za vedenja, vašo stopnjo čustvene inteligence in motivacije z različnimi diagnostičnimi orodji.

Posameznik tako lažje razume lastne vzorce delovanja in pomaga aktivirati skrite potenciale za dosego učinkovite komunikacije in gradnjo boljših odnosov. Testiranje služi kot dobra opora coachingu pri dajanju potrebnih usmeritev za posameznikov razvoj. Omogoča analizo vedenja udeleženca, odpravljanje motečih vedenj in ustvarjanje novega vedenja.

 

1. Delavnica: PSIHOLOŠKO OZADJE VEDENJ IN BARVITA KOMUNIKACIJA
 Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija z jungovo metodologijo 

 

V prvem modulu spoznavamo in postavljamo temelje za sobivanje ter temelje za razumevanje psihološkega ozadja delovanja človeka. Dotaknili se bomo osnovnih težav, ki uokvirjajo posameznika znotraj komunikacij. Kako komunikaciji pristopamo, če imamo občutek nemoči? Katere so temeljne psihološke ovire, na katere naletimo? Kaj pa naša osebna moč, ki jo prinašamo v komunikacijo. Spoznali bomo trikotnik vpliva, avtoritete in prisotnosti ter se poglobili v  pomembnost čustev v komunikaciji ter kdaj najpogosteje trčimo obnje? Na ta in druga vprašanja, ki so povezana predvsem z našim obnašanjem in delovanjem, bomo odgovorili ter oblikovali svoj individualni razvojni načrt za potek izobraževanja. Osredotočamo se na vzpostavitev odnosa v komunikaciji, medsebojnega zaupanja in kreiranja psihološke varnosti v komunikacij. Vse to z razumevanjem lastnih motivacij in fokusnih točk, ki vplivajo na naš tip (profil komunikacije).  Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti glavnih komunikacijskih in vedenjskih profilov in načine, kako komunicirati z njimi. Bolje boste razumeli svoj način komuniciranja, spoznali pa boste tudi, kako prilagoditi svojo komunikacijo, da boste vedno slišani in upoštevani. Spoznali bomo pomembne komunikacijske strategije, da  integriramo znanje, kako odkrivati svoje potenciale in iz ljudi v komunikaciji, izvabiti najboljše.

 

 • Mehki, spoznavno motivacijski del - Predstavitev posameznika na kreativen način, interaktivno spoznavanje in definiranje pričakovanj in ciljev. Predstavitev vsebine, načina in namen izobraževanja. Prepoznavanje lastnega potenciala.
 • Barometer: Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Kako vidimo svet in se odzivamo nanj, komunikacijski modeli in skrivnosti učinkovitega komuniciranja – notranje gledališče gradi moj način komunikacije.
 • Spoznali bomo svoj komunikacijski profil in svoje notranje vzgibe. Ozavestili bomo svojo komunikacijo in vedenje, spoznali kaj so prednosti in slabosti različnih tipov - profilov.
 • Spoznali kako naše zaznavanje vpliva na naše vedenje do drugih.
 • Spoznali komunikacijo različnih profilov, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi.
 • Spoznali pristop za učinkovito komunikacijo različnim vedenjskim profilom in kako prilagoditi komunikacijo glede na komunikacijski stil.
 • Sledi tudi refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

2. Delavnica:  ČUSTVENA INTELIGENCA 
Čustvena inteligenca 

 

V drugem modulu se osredotočamo na psihološko ozadje in čustveno inteligenco. Le to se lahko nauči in nadgrajuje. Na delavnici spoznavamo, kako obvladovati svoja čustva in kako z njimi upravljati na primeren način v različnih življenjskih situacijah. Razvijamo miselnost, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. V sklopu različnih vaj namreč spoznavamo svoje delovanje, spoznavamo vlogo in nevrološko ozadje doživljanja in delovanja ter ozaveščamo reakcije na stresne situacije. Spoznali bomo notranje vzgibe za različna vedenja  in se s pomočjo praktičnih primerov, vaj in orodij naučili agilnosti v delovanju, se izogniti oz. omiliti nepotrebne konflikte, tako notranje (sami s seboj) kot zunanje.

 • Konkretni izzivi s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Zakaj smo tu in prepoznavanje svojih občutkov in njihov vpliv na odločanje.
 • Kaj so emocije? 3 centri. Emocionalna krivulja.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • 6 stopenj sprememb čustvenega doživljanja situacij okoli nas.
 • Uravnavanje svojih čustev in njihovo prilagajanje na spremembe v okolju.
 • Različni motivi in vrednote določajo tudi naša emocionalna doživljanja
 • Prepoznavanje in razumevanje čustev drugih, ter ohranjanje odnosov.
 • Empatija
 • Samoregulacija in samoupravljanje. Kako upravljamo s seboj, ko v komunikaciji postane neprijetno, nabito s čustvi?
 • Samodisciplina - trije pogovori
 • Česa se zavedam in kaj bo jutri drugače.
 • Ozaveščanje in dojemanje, spretnost in upravljanje s samim seboj. Jaz, torej sem!
 • Nasveti in recepti ter domača naloga
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.

 

 

3. Delavnica: NESOGLASJA & KONFLIKTI - PRESEŽIMO JIH
Konflikti in učinkovito upravljanje nesoglasij  

 

V tretjem modulu se osredotočamo na strukturo in bistvo »strastnih ali vročih« pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskujemo kaj vodi nesoglasja v konflikte. Spoznavamo slepe pege in senčne plati osebnosti oz. temno plat naših vedenj.  Vsak se kdaj znajde v situaciji, ki je bolj stresna, polna nerazumevanja, nesoglasij. Ali pa se sooči z nekom, ki komunicira neprimerno, agresivno in celo žaljivo. Učimo se, kako upravljati s samim seboj, z drugimi in s konflikti v  takšnih primerih, kar bo zagotovo lahko vaša konkurenčna prednost.  Naučimo se upravljati z njimi na način, da ne bodo vplivali na naše razpoloženje  in zadovoljstvo.

 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani.
 • Kaj je konflikt in kako nastane. Kako moje slepe pege in sence vplivajo na upravljanje s samim seboj v konfliktnih situacijah.
 • Energija v konfliktih. Mi koristi ali škoduje.
 • Postavljanje vprašanj in iskanje dejstev, ločevanje prepričanj, osebne interpretacije od interesa, dejstev, preokvirjanje, osredotočenost na rešitev, iz jaz v midva/mi)
 • Moje konfliktno razmerje in njegov vpliv na medsebojne odnose– kaj pa sedaj.
 • Kateri arhetip se aktivira, ko sem jezen? Kako s tem ravnati in upravljati.
 • (Komunikacija, ki sproža konflikte. Ozadje.)
 • Neprimerno odzivanje na konfliktne situacije in tehnike za pomiritev močnih emocionalnih stanj v konfliktu.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje. Kateri arhetip moram aktivirati, da presežem konflikte.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja? Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe?
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. Primeri iz prakse.
 • Nasveti in recepti.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek. Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso

 

4. Delavnica: NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE & SPIRALNA DINAMIKA
Napredne komunikacijske veščine  in spiralna dinamika

 

V četrtem modulu raziskujemo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznavamo komunikacijske strategije in tehnike prebujanja zavedanja skozi izjemno holistično orodje spiralna dinamika. Gre za sistem razvoja naše zavesti in nam daje usmeritve za našo rast in razvoj. Usmerjamo se na spoznavanje konkretnih modelov, ki so primerni za različne situacije skozi razumevanje 5 stolov komunikacij (od asertivne, nenasilne do pasivno agresivne). Ti modeli pa nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja.

 • Gradili bomo na samozavestni in sproščeni verbalni/neverbalni komunikaciji skozi pogled spiralne dinamike.
 • Spoznavali napredne komunikacijske veščine in nove pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Testiranje tipa komunikacije
 • 5 stolov komunikacije - od agresivne in pasivne komunikacije k povezovalni komunikaciji.
 • Spoznali nivoje zavesti in spiralno dinamiko. 
 • Ohranjanje mirnosti in konstruktivnosti v zahtevnih situacijah.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • Moč prepričanj. Kje se začne nerazumevanje? Filtri, s katerimi gradimo svojo realnost. Kako prilagoditi svojo komunikacijo za boljše razumevanje z drugimi.Kako se odzvati na agresivno vedenje.
 • Nenasilna oz. povezovalna komunikacija - spoznati, kako graditi prijetne odnose, ki temeljijo na zaupanju.
 • Spoznavali svoje omejitve ter ovire za bolj odprto komunikacijo.
 • Razlikovati različne tipe komunikacij z razumevanjem aktivnega nivoja spiralne dinamike.
 • Kako delujemo navznoter in navzven – razvijam zase najboljši stil. Tehnike ohranjanja sodelovanja.
 • Kako preprečiti nesporazum: Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja komunikacIjskih konstelacij v skupini in sinteza odločitev.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

5. Delavnica: POSLUŠATI & SLIŠATI & RAZUMETI
Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja? 

 

V petem modulu se usmerjamo na spoznavanje in razumevanje globine poslušanja. Znati poslušati, slišati in celo razumeti je odličnost v komunikaciji. Znati slišati za besedami pa odpira sposobnost slišati celostno. Spoznavamo ozadje in podzavestne vzorce, ki vplivajo na kvaliteto razvoja te veščine. Spoznavamo komunikacijske strategije opazovanje, povzemanje, parafraziranje, preverjanje razumevanje, aktivno in globalno poslušanje. Ozavestimo nivoje poslušanja in njihovo uporabo v praktičnem vidiku,  sledi spoznavanje psihološkega ozadja našega razvoja prisotnosti kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi.

 • Kako poslušamo, kaj slišimo, ali to tudi razumemo.
 • Nivoji poslušanja – načini poslušanja – moj potencial.
 • Kaj sploh je aktivno poslušanje in kako postati dober poslušalec.
 • Koraki aktivnega poslušanja. Kaj pa je še več?
 • Globalno poslušanje in ovire pri poslušanju.
 • Moč besed – parafraziranje, zrcaljenje validacija, povzemanje, objektivizacija.
 • Moč za besedami.
 • Fokus. Kaj motivira mojega sogovornika?
 • Kako prilagodim svoje poslušanje v komunikaciji z različnimi profili.
 • Aktivno opazovanje in aktivno zaznavanje. Je to moč dobrih govorcev?
 • Ženski vs. moški princip v poslušanju in komunikaciji.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek

 

6. Delavnica:  ZNATI POVEDATI IN ZNATI VPRAŠATI - VODITI 
Prave povratne informacije in postavljanje pravih vprašanj

 

V šestem modulu Spoznavamo učinkovite modele za podajanje povratne informacije (Feedback in Feedforward) ter se potopimo v spet uporabe jezika znam postavljati prava vprašanja. Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje le-teh je veščina, ki se jo lahko nauči prav vsak. Posvetili se bomo tehnikam postavljanja močnih vprašanja in reševanja izzivov na inovativen način.  

Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so povratna informacija, tranzicije, prodorno spraševanje in uporaba tišine, se učimo, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da  integriramo vse pridobljeno znanje. S postavljanjem pravih vprašanj, ki odpirajo komunikacijo in fokusirajo v želene spremembe in njeno učinkovitost. Pripravimo si lasten okvir za našo novo komunikacijo, kar je sestavni del celotnega treninga

Odprta vodstvena komunikacija, ki kreira zaupanje in mentorsko mrežo je veščina, ki se jo lahko vsak nauči.

 • V prvem delu, kot temelj za nadaljnje delo, skozi refleksijo predelamo konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Kaj je povratna informacija in zakaj je tako pomembna? Feedback & Feedforward 
 • Integralni vidik na povratno informacijo skozi domene IOS
 • Načini in metode podajanja & sprejemanja povratne informacije. Model STARR
 • Moč pravih vprašanj. Učinkovito zastavljanje vprašanj.
 • Katera so prava vprašanja, močna vprašanja, ki odpirajo prostor.
  • Model PRCRIS
  • Metoda 6V
 • Kako upravljati z vprašanji. Ravnanje z odporom, nepravimi vprašanji, provokativnimi izjavami
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti  - refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Zaključna evalvacija.

7. Delavnica: INDIVUDALNI KOMUNIKACIJSKI E-COAHCING

 

Zadnji modul predstavlja proces integracije vsega naučenega. V obliki individualnega poslovnega coachinga in mentorstva, kjer udeleženci podelijo svoje izkušnje in prakse, izzive, dileme in uspehe ter praktične vidike. Individualno coaching mentorstvo je namenjeno usmerjenemu pogovoru na ključne izzive posameznika. Prav tako bomo evalvirali celoten proces.

 

Način dela

 1. Uporabljamo integralni in sistemski pristop.
 2. Delo poteka, če se le da, v majhnih skupinah in na konkretnih primerih udeležencev.  
 3. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop 
 4. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočajo pri vsakodnevnem delu.
 5. Veliko praktičnega dela in konkretnih vaj, simulacij, študij primerov, iger vlog in konstelacij. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. (poslovni nastopi in predstavitve, podajanje povratne informacije, soočanje s težkimi sogovorniki in konflikti, komunikacijski dialogi, pogajanja in delegiranje itd).
 6. Uporabljamo sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 7. Pripravimo ustrezne različne vaje in za namen treninga, vaje posnamemo in takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem. 
 8. Z uporabo različnih tehnik udeležencem omogočimo vpogled v njihov način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (čustev, energije, miselne naravnanosti, postavitve) jim pomagamo aktivirati njihove skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 9. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona - emocije, način razmišljanja – mentalna naravnanost in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik – sistemi, ki vplivajo na nas in nas oblikujejo.
 10. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 11. Zagotavljamo varno okolje in diskretnost.

Program šole zajema 6 skupinskih srečanj in 1 individualno srečanje ter spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem razvojnem planu – akcijski načrt. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce in razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga, preverjali vaš napredek. Na vsaki delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile tekom izpolnjevanja nalog.

 

Termini in lokacija šole


Poglejte pod objavljene termine AKTUALNO

 

Srečanja po modulih bodo potekala vsak drugi torek v mesecu, med 17.000 in 21.00 uro, 6x zaporedoma.

Šolanje poteka v prostorih šole Povej naGlas, v Ljubljani ( v kolikor je izvedba možna v živo ob upoštevanju NIJZ ukrepov), sicer v on-line obliki.

 

 

Kdo bo z vami

 

V Povej naGlas smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje. Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti.

Z vami bomo: (več, s klikom na ime predavatelja) 

Jasna Knez, (Executive & Team Coach, MCC, EIA SENIOR, EISA, ITCA  Master Trainer, Facilitator) 

Andreja Anžur Černič  (Executive Coach, PCC, Master Trainer, Facilitator)

Marko Knez. (Integral & Jungian Master Coach, PCC,  Trainer, Facilitator) 

Več o nas si lahko preberete na spletni strani pod zavihkom Coachi ali klikni link na ime. 

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija

 

Investicija za izobraževalni program znaša 999,00€ + ddv

 

Kotizacija vključuje:

 1. Udeležbo na 7. zaporednih srečanjih (šest skupinskih in eno individualno (poslovni coaching)
 2. Učbenik in delovna gradiva, individualni učni dnevnik, zvezek in pisalo.
 3. Osebno analizo in testiranje z diagnostičnimi orodji 
 4. Vse didaktične pripomočke in potrebno opremo na modulih.
 5. Vaš osebni akcijski načrt za vpeljevanje sprememb.
 6. Mentorstvo tekom programa.
 7. Prigrizke in pijačo med odmori.
 8. Diplomo. 

 

Prijave: info@povejnaglas.si

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih