Šola komunikacijske odličnosti 

 

Šola komunikacijske odličnosti© je namenjena vsem, ki želite graditi in izboljševati svoje komunikacijske spretnosti do odličnosti. Z znanjem in popolnostjo razumevanja pravilne (adekvatne) komunikacije imate namreč vse možnosti za razumevanje sebe in ljudi okoli sebe.

 • Učenje poteka na ključnih nivojih: fizičnem, emocionalnem, mentalnem in energetskem (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje.
 • Različni novi in napredni pristopi učenja.
 • Izkustveno učenje ‒ veliko prakse (75 %).
 • Razvijte suvereno in samozavestno komunikacijo.
 • Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo!

 

PREBERI ČLANEK MOŠKO ŽENSKI PRINCIP  in UMETNOST POSLUŠANJA in ZAHTEVNI SOGOVORNIKI

 

Zakaj v šolo napredne komunikacijske odličnosti

 

Naučili se boste:

 1. Učinkovite in suverene komunikacije.
 2. Vzpostavljati odnos in komunikacijo z različnimi komunikacijskimi tipi. 
 3. Identificirali boste svoje vrednote, ki so gonilo vas in vplivajo na vaša zavestna dejanja.
 4. Bolje boste razumeti tudi različne generacije in kako komunicirati z njimi saj bomo pozornost namenili tudi medgeneracijskemu komuniciranju.   
 5. Osvetlili bomo celotno ozadje delovanja človeka - možganov, čustev, fizičnega telesa, omejujočih prepričanj..
 6. Prepoznali boste svoje omejitve ter ovire za bolj odprto, uspešno in učinkovito komunikacijo in samozavesten javni nastop. Razumeli boste, zakaj določen tip ljudi komunicira na določen način, in da s tem ni nič narobe.
 7. Raziskali boste svoje vzorce v komunikaciji in odkrivali notranje ter zunanje vplive na vaš način delovanja in komunikacijo (analiza vašega komunikacijskega profila, vaših vrednot in vaše motivacije, konfliktnega zaporedja, dominantnega arhetipa).
 8. Spoznali boste nivo razvitosti vašega EQ ter vodilnega arhetipa, ki deluje v vas,  s pomočjo diagnostičnih orodij - EG in FM (ženko moški princip v komunikaciji). 
 9. Pridobili boste konkretna orodja za izboljšanje medsebojnih odnosov, upravljanja samega sebe in učinkovitejše komunikacije.
 10. Kako se v konfliktnih situacijah primerno odzvati in upravljati s konflikti na zmagovalen način za obe strani.
 11. Kako pristopati in komunicirati z različnimi tipi ljudi in razviti svoje retorične spretnosti.
 12. Spoznali boste tehnike poslovne komunikacije, 5 stolov - od asertivne do nenasilne komunikacije.
 13. Naučili se boste opazovanja, aktivnega poslušanja, ki ga bomo nadgradili v globalno.
 14. Spoznali boste tehnike podajanja povratne informacije. 
 15. Naučili se boste kako podati in sprejemati kritiko in se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji (prošnja za pomoč, izražanje občutkov, sprejemanje in dajanje pohval ...), da ne uničimo dobrega odnosa s sogovornikom.
 16. Vsak, ki je odličen v komunikaciji pa tudi zna postavljati prava vprašanja. Naučili vas bomo, kako postavljati prava, močna vprašanja.  

 

Skozi  izkustven, praktično usmerjen in predvsem zabaven trening boste razumeli in razvili vse potrebne veščine za želeno lastno »novo vedenje« in pridobili znanja in orodja za komunikacijsko odličnost in predvsem sproščeno in odprto komunikacijo. Preizkušeno. 

 

Naš način dela

 

Izobraževanja v Povej naGlas temeljijo na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti, in sicer na ključnih nivojih:

 • delovanje oz. fizično telo,
 • identiteta oz. notranje stanje,
 • um oz. način razmišljanja,
 • energija,
 • sistemi, ki vplivajo na nas.

Na treningih uporabljamo različne napredne tehnike učenja ter sistemski pristop. Sedemdeset odstotkov treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne komunikacijske situacije. Zagotavljamo diskretnost in varen prostor. Z uporabo različnih tehnik komunikacijskega treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in aktivno gradimo na tipu komunikacije, kjer imate največji potencial in vam tudi najbolj odgovarja. Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa.

 

Osem modulov, osem super vsebin & transformacijskih področij

 

 • Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija
 • Vpliv vrednot na odnose in medgeneracijska komunikacija
 • Čustvena inteligenca, upravljanje z emocijami in razvoj samozavesti – ko prižgem ogenj v sebi
 • Konflikti in učinkovito upravljanje sporov in nesoglasij, težkih sogovornikov
 • Napredne komunikacijske veščine
 • Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja
 • Postavljanje pravih vprašanj - vodim ali sem voden
 • Prave povratne informacije in zaključna delavnica

 

Cilji izobraževalnega programa

 

 • Razviti in nadgraditi veščine komuniciranja in nastopanja:
  • samozavestna komunikacija,
  • asertivna komunikacija in nenasilna komunikacija,
  • kongruentnost in osebna energija,  
  • podajanje povratnih informacij,  
  • sprejemanje drugačnosti,
  • aktivno poslušanje,
  • postavljanje pravih vprašanj,
  • učinkovito upravljanje konfliktov, 
  • izboljševanje medsebojnih odnosov. 
 • Samozavestno komuniciranje.
 • Razvijanje čustvene inteligence in upravljanje z osebno energijo.
 • Prepoznavanje in ozaveščanje lastnih vedenjskih vzorcev.
 • Prepoznavanje notranjih motivatorjev.  
 • Učinkovita medsebojna komunikacija in komunikacija med generacijami.
 • Postati motiviran in usmerjen k doseganju zastavljenih ciljev.
 • Poslovni in osebni razvoj.

 

Vsebina in opis programa: Program zajema 8 modulov, vsak modul je eno srečanje in poteka od 16.00 do 20.00 ure + dodatno individualno e-srečanje po zaključku šolanja. 

 

PREDPRIPRAVA: Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti, LA - FM matrika, vaše konfliktno razmerje, vaša vedenja in motive za vedenja, vašo stopnjo čustvene inteligence in motivacije z različnimi diagnostičnimi orodji.

Posameznik tako lažje razume lastne vzorce delovanja in pomaga aktivirati skrite potenciale za dosego učinkovite komunikacije in gradnjo boljših odnosov. Testiranje služi kot dobra opora coachingu pri dajanju potrebnih usmeritev za posameznikov razvoj. Omogoča analizo vedenja udeleženca, odpravljanje motečih vedenj in ustvarjanje novega vedenja.

 

1. Delavnica: RAZUMEVANJE DELOVANJA SAMEGA SEBE IN SPREJEMANJE RAZNOLIKOSTI  – moško ženski princip v komunikaciji in barvita komunikacija

Vodi JASNA KNEZ

 

Delavnica učinkovite komunikacije skozi teorijo zavedanja odnosov. Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti z orodjem, ki je mednarodno priznano orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje s konflikti.

Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti glavnih komunikacijskih in vedenjskih profilov in načine, kako komunicirati z njimi. Bolje boste razumeli svoj način komuniciranja, spoznali pa boste tudi, kako prilagoditi svojo komunikacijo, da boste vedno slišani in upoštevani.

 • Mehki, spoznavno motivacijski del - Predstavitev posameznika na kreativen način, interaktivno spoznavanje in definiranje pričakovanj in ciljev. Predstavitev vsebine, načina in namen izobraževanja. Prepoznavanje lastnega potenciala.
 • Barometer: Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Kako vidimo svet in se odzivamo nanj, komunikacijski modeli in skrivnosti učinkovitega komuniciranja – notranje gledališče gradi moj način komunikacije.
 • Spoznali bomo svoj komunikacijski profil in svoje notranje vzgibe.
 • Ozavestili bomo svojo komunikacijo in vedenje, spoznali kaj so prednosti in slabosti različnih tipov - profilov.
 • Spoznali kako naše zaznavanje vpliva na naše vedenje do drugih.
 • Spoznali komunikacijo različnih profilov, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi.
 • Spoznali pristop za učinkovito komunikacijo različnim vedenjskim profilom in kako prilagoditi komunikacijo glede na komunikacijski stil.
 • Sledi tudi refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

2. Delavnica: VPLIV VREDNOT NA ODNOSE IN MEDGENERACIJSKO KOMUNICIRANJE

VODI MARKO KNEZ

 

Spoznali boste notranje vzgibe za različna vedenja in se s praktičnim orodjem naučili izogniti oziroma omiliti nepotrebne konflikte in zgraditi izjemne odnose z ljudmi. Tudi, ko govorimo o medgeneracijskem sodelovanju. Na delavnici boste spoznali tudi, kako identificirati probleme in želje svojih sodelavcev, partnerjev, prijateljev ter kako nanje odreagirati. Naučili vas bomo opazovati, poslušati in se odzvati na pravi način. Delo bo potekalo na konkretnih izzivih.

 • BA testiranje vrednot
 • Moje vrednote – moja realnost. Testiranje osebnih vrednot.
 • Kako tisti, kar mene poganja vpliva na drugega. Projekcije.
 • Vedenja – močne in šibke točke. Opazovanje, poslušanje, podajanje.
 • Kako naša prepričanja in vrednote vplivajo na naš pogled na drugega.
 • Percepcija – sprememba - gradimo na svojih prednostih.
 • Primerjava med samooceno in videnjem drugih z uporabo modela Jo-Harry okna.
 • Medgeneracijsko sodelovanje. Različne generacije – različne komunikacije.
 • Spoznali bomo kako lahko izkoristimo ta spoznanja za izboljšanje komunikacije s sodelavci, partnerji ali strankami.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

3. Delavnica: ČUSTVENA INTELIGENCA 

VODI JASNA KNEZ

 

Čustveno inteligenco se lahko nauči in nadgrajuje. Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kako obvladovati svoja čustva in kako z njimi upravljati na primeren način.

V sklopu različnih vaj bodo udeleženci spoznavali svoje delovanje in ozaveščali reakcije na stresne situacije. Spoznali bodo notranje vzgibe za različna vedenja  in se s pomočjo praktičnih primerov, vaj in orodij naučili izogniti oz. omiliti nepotrebne konflikte, tako notranje (sami s seboj) kot zunanje.

 • Konkretni izzivi s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Zakaj smo tu in prepoznavanje svojih občutkov in njihov vpliv na odločanje.
 • Kaj so emocije? 3 centri. Emocionalna krivulja.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • 6 stopenj sprememb čustvenega doživljanja situacij okoli nas.
 • Uravnavanje svojih čustev in njihovo prilagajanje na spremembe v okolju.
 • Različni motivi in vrednote določajo tudi naša emocionalna doživljanja
 • Prepoznavanje in razumevanje čustev drugih, ter ohranjanje odnosov.
 • Empatija
 • Samoregulacija in samoupravljanje. Kako upravljamo s seboj, ko v komunikaciji postane neprijetno, nabito s čustvi?
 • Samodisciplina - trije pogovori
 • Česa se zavedam in kaj bo jutri drugače.
 • Ozaveščanje in dojemanje, spretnost in upravljanje s samim seboj. Jaz, torej sem!
 • Nasveti in recepti ter domača naloga
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.

 

4. Delavnica: KONFLIKTI IN UČINKOVITO UPRAVLJANJE SPOROV 

VODI ANDREJA ANŽUR ČERNIČ

 

Vsak se kdaj znajde v situaciji, ki je bolj stresna, polna nerazumevanja, nesoglasij. Ali pa se sooči z nekom, ki komunicira neprimerno, agresivno in celo žaljivo. Kako upravljati s samim seboj in s konflikti v  takšnih primerih, je zagotovo lahko vaša konkurenčna prednost.  Naučimo se upravljati z njimi na način, da ne bodo vplivali na naše razpoloženje  in zadovoljstvo.

 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani.
 • Kaj je konflikt in kako nastane. Kako moje slepe pege in sence vplivajo na upravljanje s samim seboj v konfliktnih situacijah.
 • Moje konfliktno razmerje in njegov vpliv na medsebojne odnose– kaj pa sedaj.
 • Kateri arhetip se aktivira, ko sem jezen? Kako s tem ravnati in upravljati.
 • Komunikacija, ki sproža konflikte. Ozadje.
 • Neprimerno odzivanje na konfliktne situacije in tehnike za pomiritev močnih emocionalnih stanj v konfliktu.
 • Obvladovati konfliktne situacije z metodo zmagam zmagaš.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje. Kateri arhetip moram aktivirati, da presežem konflikte.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja? Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe?
 • Analiza vašega konfliktnega razmerja – razumevanje.
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. 
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Nasveti in recepti.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

5. Delavnica: NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 

VODI JASNA KNEZ

 

Asertivnost je veščina, ki nam daje sposobnost učinkovite komunikacije – da znamo na pravi način pristopiti, ustvarjati odnose in sproščeno komunicirati. Povezovalna in nenasilna komunikacija, pa je tisto, kar daje prave rezultate.  Na delavnici bodo udeleženci:

 • Gradili bomo na samozavestni in sproščeni verbalni/neverbalni komunikaciji.
 • Gradili bomo na samozavestni in sproščeni verbalni/neverbalni komunikaciji.
 • Spoznavali napredne komunikacijske veščine in nove pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Testiranje tipa komunikacije po metodologiji (agresivno, asertivno, pasivno agresivno, pasivno).
 • 5 stolov komunikacije - od agresivne in pasivne komunikacije k povezovalni komunikaciji.
 • Ohranjanje mirnosti in konstruktivnosti v zahtevnih situacijah.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • Moč prepričanj. Kje se začne nerazumevanje? Filtri, s katerimi gradimo svojo realnost. Kako prilagoditi svojo komunikacijo za boljše razumevanje z drugimi.Kako se odzvati na agresivno vedenje.
 • Nenasilna oz. povezovalna komunikacija - spoznati, kako graditi prijetne odnose, ki temeljijo na zaupanju.
 • Spoznavali svoje omejitve ter ovire za bolj odprto komunikacijo.
 • Razlikovati različne tipe komunikacij (agresivno, pasivno, pasivno agresivno,  asertivno, nenasilno).
 • Kako delujemo navznoter in navzven – razvijam zase najboljši stil. Tehnike ohranjanja sodelovanja.
 • Postavljanje vprašanj in iskanje dejstev, ločevanje prepričanj, osebne interpretacije od interesa, dejstev, preokvirjanje, osredotočenost na rešitev, iz jaz v midva/mi)
 • Kako preprečiti nesporazum: Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja komunikacijskih konstelacij v skupini in sinteza odločitev.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

6. Delavnica: POSLUŠAM; SLIŠIM, RAZUMEM - je kaj več od aktivnega poslušanja

VODI MARKO KNEZ

 

Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje le-teh je veščina, ki se jo lahko nauči prav vsak. Znati poslušati, slišati in celo razumeti je odličnost v komunikaciji. Znati slišati za besedami pa odpira sposobnost slišati celostno. 

 • Kako poslušamo, kaj slišimo, ali to tudi razumemo.
 • Testiranje kapacitete poslušati / slišati.
 • Nivoji poslušanja – načini poslušanja – moj potencial.
 • Kaj sploh je aktivno poslušanje in kako postati dober poslušalec.
 • Koraki aktivnega poslušanja.
 • Aktivno poslušanje in ovire pri poslušanju.
 • Globalno poslušanje. Kako brez ovir?
 • Moč besed – parafraziranje, zrcaljenje validacija, povzemanje, objektivizacija.
 • Moč za besedami. 
 • Fokus. Kaj motivira mojega sogovornika?
 • Kako prilagodim svoje poslušanje v komunikaciji z različnimi profili.
 • Aktivno opazovanje in aktivno zaznavanje.
 • Ženski vs. moški princip v poslušanju in komunikaciji.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek

 

7. DELAVNICA:  MOČ VPRAŠNJ  - MOČ POGOVORA  & IZZIVI IN PREDNOSTI 

VODI JASNA KNEZ

 

Na delavnici se bomo posvetili tehnikam postavljanja močnih vprašanja in reševanja izzivov na inovativen način.  S postavljanjem pravih vprašanj, ki odpirajo komunikacijo in fokusirajo v želene spremembe in njeno učinkovitost. Prav tako bomo evalvirali celoten proces.

 • Moč pravih vprašanj.
 • Učinkovito zastavljanje vprašanj.
 • Katera so prava vprašanja, močna vprašanja, ki odpirajo prostor.
 • Katerim vprašanjem se je bolje izogniti.
 • Kako upravljati z vprašanji.
 • Tehnike postavljanja vprašanj. Sinteza.
 • Ravnanje z odporom, nepravimi vprašanji, provokativnimi izjavami.
 • Model reševanja izzivov skozi konstelacije. Praktični primeri. 
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti 
 • Refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.

 

 8. Delavnica: POVRATNA INFORMACIJA IN ZAKLJUČNA DELAVNICA

VODI JASNA KNEZ ali ANDREJA ANŽUR ČERNIČ

 

Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje povratnih informacij je veščina, ki se jo lahko vsak nauči. Znati povedati, da boste lažje slišani ter postavljati prava, močna, vprašanja, da boste lažje razumeli, je lahko vaša konkurenčna prednost. Kajti komunikacija je izmenjava informacij. Ko znamo res slišati, odgovoriti in razširiti razumevanje na pravi način.

 • V prvem delu, kot temelj za nadaljnje delo, skozi refleksijo predelamo konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Kaj je povratna informacija
 • Zakaj je tako pomembna?
 • Načini in metode podajanja & sprejemanja povratne informacije.
 • Napredne komunikacijske veščine in novi pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne.
 • Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja izzivov skozi konstelacije. Praktični primeri. 
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti  - refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Zaključna evalvacija in podelitev diplom.

 

Termini in lokacija treninga:

Srečanja po modulih bodo potekala ob 1xtedensko med 16.00 in 20.00 uro.

Šolanje poteka v prostorih šole Povej naGlas, v Ljubljani.

Aktualne termine lahko preverite tukaj

 

Metoda dela:

Metodo dela glede na potrebe in dinamiko vedno prilagodimo klientu tako, kot mu najbolj odgovarja, in mu omogočimo razmere, da najhitreje doseže zadani cilj in želene rezultate. 

Pri svojem delu smo diskretni in zagotavljamo 100-odstotno zaupnost. Dajemo tudi 100-odstotno jamstvo za kakovost svojega dela. Sledimo etičnemu kodeksu ICF in EMCC.      

 

 1. Uporabljamo integralni in sistemski pristop.
 2. Delo poteka v majhnih skupinah. 
 3. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop (analiza vedenja udeleženca , odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja).
 4. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 5. Veliko praktičnega dela in konkretnih vaj, simulacij, študij primerov, simulacij in konstelacij.
 6. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 7. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik.
 8. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 9. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev.
 10. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga, vaje posnamemo in takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 11. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

Program šole zajema 8 skupinskih srečanj ter spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem razvojnem planu – akcijski načrt. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce in razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga, preverjali vaš napredek. Na vsaki delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile tekom izpolnjevanja nalog.

 

Kdo bo z vami

 

V Povej naGlas in Jungian Coaching - Poslovni Coaching Slovenija smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje. Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti.

Z vami bomo: (več, s klikom na ime predavatelja) 

Jasna Knez, (Executive & Team Coach, ACC, EIA SENIOR, Master Trainer, Facilitator) 

Andreja Anžur Černič  (Executive Coach, Master Trainer, Facilitator)

Marko Knez. (Jungian Coach, Master Trainer, Facilitator) 

Več o nas si lahko preberete na spletni strani pod zavihkom Coachi ali klikni link na ime. 

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija

 

Investicija za izobraževalni program znaša 999,00€ + ddv

 

Kotizacija vključuje:

 1. Udeležbo na 8. zaporednih srečanjih v živo na lokaciji izvajalca, izobraževalnega programa, 40 trenerskih ur.
 2. Udeležbo na komunikacijskem e-coachingu, 2 trenerske ure.
 3. Učbenik in delovna gradiva, individualni učni dnevnik, zvezek in pisalo.
 4. Osebno analizo in testiranje z diagnostičnimi orodji (tip komunikacije, konflikti, arhetipi FM, EQ, poslušanje).
 5. Vse didaktične pripomočke in potrebno opremo na modulih.
 6. Vaš osebni akcijski načrt za vpeljevanje sprememb.
 7. USB ključek z vsemi komunikacijskimi konstelacijami.
 8. Mentorstvo tekom programa.
 9. Prigrizke in pijačo med odmori.
 10. Diplomo. 

 

Plačilni pogoji in ugodnosti:

 • Kotizacija za intenzivni trening, 8 skupinskih in eno individualno srečanje v obsegu 42 trenerskih ur, za eno prijavljeno osebo znaša 999,00 € + ddv.
 • Nudimo možnost plačila na tri obroke za fizične osebe ( na obrok 333€ + ddv).
 • Zagotavljamo vam 100-stoodstotno zadovoljstvo s programom, sicer vam vrnemo kotizacijo. 
 • Pri prijavah in plačilu v zgodnjem roku vam priznamo 10% popust na ceno kotizacije. 
 • Do kdaj so odprte zgodnje prijave, preverite pod aktualno razpisanimi termini.  

 

Opomba:

Vsa navodila in vprašalnike za prvi modul posamezni udeleženec prejme deset dni pred začetkom šole.

Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

 

 

Prijave: info@povejnaglas.si

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih