Šola komunikacijske odličnosti

🚀 ODKRIJTE POT DO GLOBLJEGA RAZUMEVANJA IN UČINKOVITE KOMUNIKACIJE!

Za tiste, ki želite nadgraditi vaše komunikacijske veščine. Naredite prvi korak k izjemni komunikaciji in uspehu v vseh vidikih življenja! Prijavite se zdaj in odprite vrata svojim potencialom. 

 

Uspeh pri doseganju poslovnih ciljev je tesno povezan s sposobnostjo učinkovitega sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne zaznave, vrednote, razumevanje in stile komuniciranja. Naš program vam omogoča vzpostavitev pristnih medosebnih odnosov, ki vodijo do uspešnejše organizacije. 

 

🎓 KAJ BOSTE PRIDOBILI:

 • Razumevanje psiholoških ozadij vašega vedenja in vedenja drugih.
 • Gradnja samozavesti in izboljšanje komunikacijskih spretnosti.
 • Identifikacija in upravljanje s čustveno inteligenco.
 • Poglobljeno raziskovanje vaših komunikacijskih profilov in profilov drugih.
 • Učinkovite strategije za odpravljanje nesporazumov in konfliktov.
 • Sistemski pristop in napredne tehnike učenja za trajne spremembe.

Pridružite se nam in odkrijte pot do bolj učinkovite komunikacije ter doseganja vaših ciljev v poslovnem okolju.

 

PRIJAVA

 

🚀 Šola komunikacijske odličnosti

Ste pripravljeni na potovanje k odličnosti v komunikaciji? 

 

🎓 KLJUČNE ZNAČILNOSTI PROGRAMA:

 • Večnivojsko učenje: Program zajema fizični, emocionalni, mentalni in energetski nivo (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje: Omogočamo vam hitro in učinkovito napredovanje v vaših komunikacijskih veščinah.
 • Inovativni pristopi učenju: Ponujamo različne nove in napredne pristope k učenju.
 • Izkustveno učenje: Poudarek je na praktičnih izkušnjah, ki vam omogočajo takojšnjo uporabo pridobljenega znanja.
 • Razvoj samozavestne komunikacije: Program vam pomaga razviti suvereno in samozavestno komunikacijo.

 

🌟 Zakaj izbrati našo Šolo komunikacijske odličnosti?

 • Majhne skupine za osebno interakcijo.
 • Izkušenost izkustvenega učenja in sistemskih pristopov.
 • Varno in diskretno okolje za raziskovanje svojih komunikacijskih vzorcev.
 • Celostna transformacija na ravni uma, srca, telesa, energije in sistemov.

 

Cilj šole komunikacijske odličnosti

Transformacijski komunikacijski coaching program na področju komunikacijskih veščin z uporabo integralne perspektive. Cilji izobraževalnega programa so usmerjeni v celovit razvoj posameznikovih komunikacijskih veščin in osebnostne rasti. Program zajema naslednje ključne cilje:

 

Razviti in nadgraditi veščine komuniciranja

 1. Samozavestna komunikacija.
 2. 5 stolov komunikacije
 3. Od asertivne komunikacije do nenasilne komunikacije.
 4. Kongruentnost in osebna energija.
 5. Podajanje učinkovitih povratnih informacij.
 6. Sprejemanje različnosti.
 7. Opazovanje in aktivno poslušanje.
 8. Postavljanje pravih, relevantnih vprašanj.
 9. Učinkovito upravljanje konfliktov.
 10. Izboljšanje medsebojnih odnosov.

 

Samozavestno komuniciranje:

 1. Analiza komunikacijskih vzorcev
 2. Vzpostavljanje odnosa z različnimi komunikacijskimi tipi
 3. Razvijanje samozavesti v komunikaciji.

 

Razvijanje čustvene inteligence in upravljanje z osebno energijo:

 1. Razumevanje lastne čustvene inteligence.
 2. Učinkovito upravljanje z osebno energijo.
 3. Identifikacija in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev.

 

Prepoznavanje notranjih saboterjev in motivatorjev:

 1. Psihološko ozadje človeškega delovanja
 2. Prepoznavanje in premagovanje omejitev
 3. Odkrivanje notranjih motivacij kot gonilne sile za delovanje.

 

Učinkovita medsebojna komunikacija:

 1. Razvijanje sposobnosti učinkovite medsebojne komunikacije.
 2. Razumevanje in obvladovanje komunikacije med različnimi generacijami.

 

Postati motiviran in usmerjen k doseganju zastavljenih ciljev:

 1. Razvijanje notranje motivacije za doseganje postavljenih ciljev.
 2. Spodbujanje rasti na osebnem in poslovnem področju.

 

Program je zasnovan tako, da udeleženci pridobijo celovit nabor veščin, ki jih lahko uporabijo v različnih vidikih svojega življenja, tako osebnega kot poslovnega.

 

Skupaj bomo ustvarili izkustven, praktično usmerjen ter zabaven trening, ki vam bo omogočil razumevanje in razvoj vseh potrebnih veščin za želeno novo vedenje. Prejeli boste osebni akcijski načrt za uvedbo sprememb, obsežno učno gradivo, svoj individualni učni dnevnik, osebno individualno analizo, analizo čustvene inteligence ter priročnik z navodili za uporabo.

 

Vsebina in opis programa: Program zajema 6 modulov in eno follow up srečanje. 

 

PREDPRIPRAVA:

Pred pričetkom programa bomo izvedli diagnostično testiranje vaših komunikacijskih spretnosti. Uporabili bomo različna diagnostična orodja. Ta pristop ima več namenov:

 1. Razumevanje lastnih vzorcev delovanja: Testiranje vam omogoča, da bolje razumete svoje trenutne komunikacijske vzorce in vedenja.

 2. Aktiviranje skritih potencialov: Identifikacija skritih potencialov za učinkovito komunikacijo in gradnjo boljših odnosov, ki jih morda niste prepoznali. Ti bodo služili kot osnova za coaching, saj bodo omogočili dajanje usmeritev in ciljno usmerjanje vašega razvoja.

 3. Analiza vedenja: Testi bodo omogočili analizo vašega vedenja, kar bo v pomoč pri odpravljanju motečih vzorcev in ustvarjanju novih, bolj učinkovitih načinov komunikacije.

Ta predpriprava je ključnega pomena, saj zagotavlja prilagojen pristop k vašemu razvoju, kar omogoča boljše razumevanje in odpravljanje morebitnih izzivov na poti do učinkovite komunikacije.

 

1. Delavnica: PSIHOLOŠKO OZADJE VEDENJ IN BARVITA KOMUNIKACIJA
 Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija z jungovo metodologijo 

 

V prvem modulu spoznavamo in postavljamo temelje za sobivanje ter temelje za razumevanje psihološkega ozadja delovanja človeka. Dotaknili se bomo osnovnih težav, ki uokvirjajo posameznika znotraj komunikacij. Kako komunikaciji pristopamo, če imamo občutek nemoči? Katere so temeljne psihološke ovire, na katere naletimo? Kaj pa naša osebna moč, ki jo prinašamo v komunikacijo. Spoznali bomo trikotnik vpliva, avtoritete in prisotnosti ter se poglobili v  pomembnost čustev v komunikaciji ter kdaj najpogosteje trčimo obnje? Na ta in druga vprašanja, ki so povezana predvsem z našim obnašanjem in delovanjem, bomo odgovorili ter oblikovali svoj individualni razvojni načrt za potek izobraževanja. Osredotočamo se na vzpostavitev odnosa v komunikaciji, medsebojnega zaupanja in kreiranja psihološke varnosti v komunikacij. Vse to z razumevanjem lastnih motivacij in fokusnih točk, ki vplivajo na naš tip (profil komunikacije).  Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti glavnih komunikacijskih in vedenjskih profilov in načine, kako komunicirati z njimi. Bolje boste razumeli svoj način komuniciranja, spoznali pa boste tudi, kako prilagoditi svojo komunikacijo, da boste vedno slišani in upoštevani. Spoznali bomo pomembne komunikacijske strategije, da  integriramo znanje, kako odkrivati svoje potenciale in iz ljudi v komunikaciji, izvabiti najboljše.

 

 • Mehki, spoznavno motivacijski del - Predstavitev posameznika na kreativen način, interaktivno spoznavanje in definiranje pričakovanj in ciljev. Predstavitev vsebine, načina in namen izobraževanja. Prepoznavanje lastnega potenciala.
 • Barometer: Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Kako vidimo svet in se odzivamo nanj, komunikacijski modeli in skrivnosti učinkovitega komuniciranja – notranje gledališče gradi moj način komunikacije.
 • Spoznali bomo svoj komunikacijski profil in svoje notranje vzgibe. Ozavestili bomo svojo komunikacijo in vedenje, spoznali kaj so prednosti in slabosti različnih tipov - profilov.
 • Spoznali kako naše zaznavanje vpliva na naše vedenje do drugih.
 • Spoznali komunikacijo različnih profilov, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi.
 • Spoznali pristop za učinkovito komunikacijo različnim vedenjskim profilom in kako prilagoditi komunikacijo glede na komunikacijski stil.
 • Sledi tudi refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

2. Delavnica:  ČUSTVENA INTELIGENCA 
Čustvena inteligenca 

 

V drugem modulu se osredotočamo na psihološko ozadje in čustveno inteligenco. Le to se lahko nauči in nadgrajuje. Na delavnici spoznavamo, kako obvladovati svoja čustva in kako z njimi upravljati na primeren način v različnih življenjskih situacijah. Razvijamo miselnost, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. V sklopu različnih vaj namreč spoznavamo svoje delovanje, spoznavamo vlogo in nevrološko ozadje doživljanja in delovanja ter ozaveščamo reakcije na stresne situacije. Spoznali bomo notranje vzgibe za različna vedenja  in se s pomočjo praktičnih primerov, vaj in orodij naučili agilnosti v delovanju, se izogniti oz. omiliti nepotrebne konflikte, tako notranje (sami s seboj) kot zunanje.

 • Konkretni izzivi s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Zakaj smo tu in prepoznavanje svojih občutkov in njihov vpliv na odločanje.
 • Kaj so emocije? 3 centri. Emocionalna krivulja.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • 6 stopenj sprememb čustvenega doživljanja situacij okoli nas.
 • Uravnavanje svojih čustev in njihovo prilagajanje na spremembe v okolju.
 • Različni motivi in vrednote določajo tudi naša emocionalna doživljanja.
 • Prepoznavanje in razumevanje čustev drugih, ter ohranjanje odnosov.
 • Empatija.
 • Samoregulacija in samoupravljanje. Kako upravljamo s seboj, ko v komunikaciji postane neprijetno, nabito s čustvi?
 • Samodisciplina - trije pogovori.
 • Česa se zavedam in kaj bo jutri drugače.
 • Ozaveščanje in dojemanje, spretnost in upravljanje s samim seboj. Jaz, torej sem!
 • Nasveti in recepti ter domača naloga.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.

 

 

3. Delavnica: NESOGLASJA & KONFLIKTI - PRESEŽIMO JIH
Konflikti in učinkovito upravljanje nesoglasij  

 

V tretjem modulu se osredotočamo na strukturo in bistvo »strastnih ali vročih« pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskujemo kaj vodi nesoglasja v konflikte. Spoznavamo slepe pege in senčne plati osebnosti oz. temno plat naših vedenj.  Vsak se kdaj znajde v situaciji, ki je bolj stresna, polna nerazumevanja, nesoglasij. Ali pa se sooči z nekom, ki komunicira neprimerno, agresivno in celo žaljivo. Učimo se, kako upravljati s samim seboj, z drugimi in s konflikti v  takšnih primerih, kar bo zagotovo lahko vaša konkurenčna prednost.  Naučimo se upravljati z njimi na način, da ne bodo vplivali na naše razpoloženje  in zadovoljstvo.

 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani.
 • Kaj je konflikt in kako nastane. Kako moje slepe pege in sence vplivajo na upravljanje s samim seboj v konfliktnih situacijah.
 • Energija v konfliktih. Mi koristi ali škoduje.
 • Postavljanje vprašanj in iskanje dejstev, ločevanje prepričanj, osebne interpretacije od interesa, dejstev, preokvirjanje, osredotočenost na rešitev, iz jaz v midva/mi)
 • Moje konfliktno razmerje in njegov vpliv na medsebojne odnose– kaj pa sedaj.
 • Kateri arhetip se aktivira, ko sem jezen? Kako s tem ravnati in upravljati.
 • (Komunikacija, ki sproža konflikte. Ozadje.)
 • Neprimerno odzivanje na konfliktne situacije in tehnike za pomiritev močnih emocionalnih stanj v konfliktu.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje. Kateri arhetip moram aktivirati, da presežem konflikte.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja? Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe?
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. Primeri iz prakse.
 • Nasveti in recepti.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek. Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

4. Delavnica: NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE & SPIRALNA DINAMIKA
Napredne komunikacijske veščine  in spiralna dinamika

 

V četrtem modulu raziskujemo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznavamo komunikacijske strategije in tehnike prebujanja zavedanja skozi izjemno holistično orodje spiralna dinamika. Gre za sistem razvoja naše zavesti in nam daje usmeritve za našo rast in razvoj. Usmerjamo se na spoznavanje konkretnih modelov, ki so primerni za različne situacije skozi razumevanje 5 stolov komunikacij (od asertivne, nenasilne do pasivno agresivne). Ti modeli pa nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja.

 • Gradili bomo na samozavestni in sproščeni verbalni/neverbalni komunikaciji skozi pogled spiralne dinamike.
 • Spoznavali napredne komunikacijske veščine in nove pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Testiranje tipa komunikacije.
 • 5 stolov komunikacije - od agresivne in pasivne komunikacije k povezovalni komunikaciji.
 • Spoznali nivoje zavesti in spiralno dinamiko. 
 • Ohranjanje mirnosti in konstruktivnosti v zahtevnih situacijah.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • Moč prepričanj. Kje se začne nerazumevanje? Filtri, s katerimi gradimo svojo realnost. Kako prilagoditi svojo komunikacijo za boljše razumevanje z drugimi.Kako se odzvati na agresivno vedenje.
 • Nenasilna oz. povezovalna komunikacija - spoznati, kako graditi prijetne odnose, ki temeljijo na zaupanju.
 • Spoznavali svoje omejitve ter ovire za bolj odprto komunikacijo.
 • Razlikovati različne tipe komunikacij z razumevanjem aktivnega nivoja spiralne dinamike.
 • Kako delujemo navznoter in navzven – razvijam zase najboljši stil. Tehnike ohranjanja sodelovanja.
 • Kako preprečiti nesporazum: Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja komunikacIjskih konstelacij v skupini in sinteza odločitev.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

Srečanje se izvede on-line, saj se poglobimo tudi na naičine komuniciranja v online okolju.

 

5. Delavnica: POSLUŠATI & SLIŠATI & RAZUMETI
Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja? 

 

V petem modulu se usmerjamo na spoznavanje in razumevanje globine poslušanja. Znati poslušati, slišati in celo razumeti je odličnost v komunikaciji. Znati slišati za besedami pa odpira sposobnost slišati celostno. Spoznavamo ozadje in podzavestne vzorce, ki vplivajo na kvaliteto razvoja te veščine. Spoznavamo komunikacijske strategije opazovanje, povzemanje, parafraziranje, preverjanje razumevanje, aktivno in globalno poslušanje. Ozavestimo nivoje poslušanja in njihovo uporabo v praktičnem vidiku,  sledi spoznavanje psihološkega ozadja našega razvoja prisotnosti kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi.

 • Kako poslušamo, kaj slišimo, ali to tudi razumemo.
 • Nivoji poslušanja – načini poslušanja – moj potencial.
 • Kaj sploh je aktivno poslušanje in kako postati dober poslušalec.
 • Koraki aktivnega poslušanja. Kaj pa je še več?
 • Globalno poslušanje in ovire pri poslušanju.
 • Moč besed – parafraziranje, zrcaljenje validacija, povzemanje, objektivizacija.
 • Moč za besedami.
 • Fokus. Kaj motivira mojega sogovornika?
 • Kako prilagodim svoje poslušanje v komunikaciji z različnimi profili.
 • Aktivno opazovanje in aktivno zaznavanje. Je to moč dobrih govorcev?
 • Ženski vs. moški princip v poslušanju in komunikaciji.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.

 

6. Delavnica:  ZNATI POVEDATI IN ZNATI VPRAŠATI - VODITI 
Prave povratne informacije in postavljanje pravih vprašanj

 

V šestem modulu Spoznavamo učinkovite modele za podajanje povratne informacije (Feedback in Feedforward) ter se potopimo v spet uporabe jezika znam postavljati prava vprašanja. Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje le-teh je veščina, ki se jo lahko nauči prav vsak. Posvetili se bomo tehnikam postavljanja močnih vprašanja in reševanja izzivov na inovativen način.  

Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so povratna informacija, tranzicije, prodorno spraševanje in uporaba tišine, se učimo, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da  integriramo vse pridobljeno znanje. S postavljanjem pravih vprašanj, ki odpirajo komunikacijo in fokusirajo v želene spremembe in njeno učinkovitost. Pripravimo si lasten okvir za našo novo komunikacijo, kar je sestavni del celotnega treninga

Odprta vodstvena komunikacija, ki kreira zaupanje in mentorsko mrežo je veščina, ki se jo lahko vsak nauči.

 • V prvem delu, kot temelj za nadaljnje delo, skozi refleksijo predelamo konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Kaj je povratna informacija in zakaj je tako pomembna? Feedback & Feedforward. 
 • Integralni vidik na povratno informacijo skozi domene IOS.
 • Načini in metode podajanja & sprejemanja povratne informacije. Model STARR.
 • Moč pravih vprašanj. Učinkovito zastavljanje vprašanj.
 • Katera so prava vprašanja, močna vprašanja, ki odpirajo prostor.
  • Model PRCRIS
  • Metoda 6V
 • Kako upravljati z vprašanji. Ravnanje z odporom, nepravimi vprašanji, provokativnimi izjavami.
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti  - refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Integracija, zaključna evalvacija in podelitev diplom.

7. Delavnica:  FOLLOW UP  e-srečanje
 
 • Srečanje 2 meseca po delavnici, kot follow up srečanje, za pregled kako nam gre in komunikaicjski skupinski coaching. (termin dogovorimo v skupini skupaj)

 

Način dela

 1. Integralni in sistemski pristop:
  1. Program uporablja celovit in sistemski pristop, ki poudarja povezanost med različnimi vidiki človekovega delovanja in življenja.
 2. Delo v majhnih skupinah:
  1. Delo poteka v majhnih skupinah, kar omogoča bolj individualiziran pristop do udeležencev. Manjša skupina udeležencev zagotavlja osebno angažiranost in interakcijo.
 3. Individualni pristop v skupinskem treningu:
  1. Kljub skupinskemu okolju se program usmerja v individualni pristop, kar pomeni, da se upoštevajo specifične potrebe vsakega udeleženca.
 4. Izkustveno učenje:
  1. Vse delavnice temeljijo na metodah izkustvenega učenja, kar pomeni, da udeleženci aktivno sodelujejo, izmenjujejo izkušnje in skupaj iščejo rešitve za vsakodnevne izzive.
 5. Praktično delo in vaje:
  1. Program vključuje veliko praktičnega dela, konkretnih vaj, simulacij, študij primerov, iger vlog in konstelacij. To omogoča udeležencem praktično vadbo različnih življenjskih situacij.
 6. Uporaba sistemskih konstelacij:
  1. Sistemske konstelacije uporabljamo kot orodje za vpogled v sisteme, ki vplivajo na udeležence, in polja, ki jih obkrožajo.
  2. Vaje se takoj analizirajo ter reflektirajo po metodi prej-potem, kar omogoča učinkovito povratno informacijo.
 7. Vpogled v vzorce delovanja:
  1. Uporaba različnih tehnik omogoča udeležencem vpogled v njihov način delovanja in razumevanje vzorcev, ki vplivajo na določeno vedenje.
 8. Celostno učenje:
  1. Učenje poteka na različnih nivojih, vključno s fizičnim telesom, identiteto, načinom razmišljanja in energijo. Sistemski vidik pa poudarja vpliv sistemov na posameznika.
 9. Delo na lastnih primerih:
  1. Udeleženci delajo na lastnih primerih, kar prispeva k učinkovitosti, poglobljenosti in transformativnemu dojemanju programa.
 10. Varno okolje in diskretnost:
  1. Zagotavljanje varnega okolja in ohranjanje diskretnosti sta ključna za ustvarjanje zaupanja med udeleženci in izvajalci programa.

 

Termini in lokacija šole


Srečanja po modulih bodo potekala v živo, v prostorih Povej na Glas:

Srečanja potekajo med tednom, v obdobju od februarja do maja, vsak drugi TOREK, od 17.00 - 21.00 ure.

 

 • 27.2.2024
 • 12.3.2024
 • 26.3.2024
 • 9.4.2024
 • 23.4.2024 
 • 7.5.2024
 • Termin za follow up - komunikacijski coaching (definiramo skupaj)

Po plačilu vaše kotizacije, boste na email prejeli vse linke za dostop do vprašalnikov in vsa natančna navodila. 

 

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija šole

 

Kotizacija za Šolo Komunikacijske odličnost, za eno prijavljeno osebo znaša 999,00 € + 22% ddv  (Skupaj z ddv je cena 1218,78€).

 • Pri plačilu v enem obroku vam priznamo 5% popust in znaša šolnina 949,05€ + ddv. 
 • Možno je plačilo na tri obroke za fizične osebe, (znesek na obrok znaša 333,00€ + ddv), plačilo pa se razporedi po mesecih.  

 

Kotizacija vsebuje:

 1. 6 x skupinski trening v živo,
 2. 1x follow up skupinski coaching on-line,
 3. uporabno seminarsko gradivo,
 4. didaktične in učne pripomočke,
 5. vsa potrebna testiranja z osebnimi individualnimi analizami,
 6. diplomo o uspešnem zaključku akademije.

 

Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana sedem dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

 

Prijave IN INFORMACIJE: info@povejnaglas.si

 

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih