Šola komunikacijske odličnosti

🚀 ODKRIJTE POT DO GLOBLJEGA RAZUMEVANJA IN UČINKOVITE KOMUNIKACIJE!

 

Za tiste, ki želite nadgraditi vaše komunikacijske veščine. Naredite prvi korak k izjemni komunikaciji in uspehu v vseh vidikih življenja! Prijavite se zdaj in odprite vrata svojim potencialom. 


Uspeh pri doseganju poslovnih ciljev je tesno povezan s sposobnostjo učinkovitega sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne zaznave, vrednote, razumevanje in stile komuniciranja. Naš program vam omogoča vzpostavitev pristnih medosebnih odnosov, ki vodijo do uspešnejše organizacije. 

 

PRIJAVA

 

🎓 KAJ BOSTE PRIDOBILI:

 • Razumevanje psiholoških ozadij vašega vedenja in vedenja drugih.
 • Gradnja samozavesti in izboljšanje komunikacijskih spretnosti.
 • Identifikacija in upravljanje s čustveno inteligenco.
 • Poglobljeno raziskovanje vaših komunikacijskih profilov in profilov drugih.
 • Učinkovite strategije za odpravljanje nesporazumov in konfliktov.
 • Sistemski pristop in napredne tehnike učenja za trajne spremembe.

Pridružite se nam in odkrijte pot do bolj učinkovite komunikacije ter doseganja vaših ciljev v poslovnem okolju.

 

 

🚀 Šola komunikacijske odličnosti

Ste pripravljeni na potovanje k odličnosti v komunikaciji? 

 

🎓 KLJUČNE ZNAČILNOSTI PROGRAMA:

 • Večnivojsko učenje: Program zajema fizični, emocionalni, mentalni in energetski nivo (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje: Omogočamo vam hitro in učinkovito napredovanje v vaših komunikacijskih veščinah.
 • Inovativni pristopi učenju: Ponujamo različne nove in napredne pristope k učenju.
 • Izkustveno učenje: Poudarek je na praktičnih izkušnjah, ki vam omogočajo takojšnjo uporabo pridobljenega znanja.
 • Razvoj samozavestne komunikacije: Program vam pomaga razviti suvereno in samozavestno komunikacijo.

 

🌟 Zakaj izbrati našo Šolo komunikacijske odličnosti?

 • Majhne skupine za osebno interakcijo.
 • Izkušenost izkustvenega učenja in sistemskih pristopov.
 • Varno in diskretno okolje za raziskovanje svojih komunikacijskih vzorcev.
 • Celostna transformacija na ravni uma, srca, telesa, energije in sistemov.

 

Cilj šole komunikacijske odličnosti

Transformacijski komunikacijski coaching program na področju komunikacijskih veščin z uporabo integralne perspektive. Cilji izobraževalnega programa so usmerjeni v celovit razvoj posameznikovih komunikacijskih veščin in osebnostne rasti. Program zajema naslednje ključne cilje:

 

Razviti in nadgraditi veščine komuniciranja

 1. Samozavestna komunikacija.
 2. 5 stolov komunikacije
 3. Od asertivne komunikacije do nenasilne komunikacije.
 4. Kongruentnost in osebna energija.
 5. Podajanje učinkovitih povratnih informacij.
 6. Sprejemanje različnosti.
 7. Opazovanje in aktivno poslušanje.
 8. Postavljanje pravih, relevantnih vprašanj.
 9. Učinkovito upravljanje konfliktov.
 10. Izboljšanje medsebojnih odnosov.

 

Samozavestno komuniciranje:

 1. Analiza komunikacijskih vzorcev
 2. Vzpostavljanje odnosa z različnimi komunikacijskimi tipi
 3. Razvijanje samozavesti v komunikaciji.

 

Razvijanje čustvene inteligence in upravljanje z osebno energijo:

 1. Razumevanje lastne čustvene inteligence.
 2. Učinkovito upravljanje z osebno energijo.
 3. Identifikacija in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev.

 

Prepoznavanje notranjih saboterjev in motivatorjev:

 1. Psihološko ozadje človeškega delovanja
 2. Prepoznavanje in premagovanje omejitev
 3. Odkrivanje notranjih motivacij kot gonilne sile za delovanje.

 

Učinkovita medsebojna komunikacija:

 1. Razvijanje sposobnosti učinkovite medsebojne komunikacije.
 2. Razumevanje in obvladovanje komunikacije med različnimi generacijami.

 

Postati motiviran in usmerjen k doseganju zastavljenih ciljev:

 1. Razvijanje notranje motivacije za doseganje postavljenih ciljev.
 2. Spodbujanje rasti na osebnem in poslovnem področju.

 

Program je zasnovan tako, da udeleženci pridobijo celovit nabor veščin, ki jih lahko uporabijo v različnih vidikih svojega življenja, tako osebnega kot poslovnega.

 

Skupaj bomo ustvarili izkustven, praktično usmerjen ter zabaven trening, ki vam bo omogočil razumevanje in razvoj vseh potrebnih veščin za želeno novo vedenje. Prejeli boste osebni akcijski načrt za uvedbo sprememb, obsežno učno gradivo, svoj individualni učni dnevnik, osebno individualno analizo, analizo čustvene inteligence ter priročnik z navodili za uporabo.

 

VSEBINA: 

 

Pred pričetkom programa bomo izvedli diagnostično testiranje vaših komunikacijskih spretnosti. Uporabili bomo različna diagnostična orodja. Ta pristop ima več namenov:

 1. Razumevanje lastnih vzorcev delovanja: Testiranje vam omogoča, da bolje razumete svoje trenutne komunikacijske vzorce in vedenja.

 2. Aktiviranje skritih potencialov: Identifikacija skritih potencialov za učinkovito komunikacijo in gradnjo boljših odnosov, ki jih morda niste prepoznali. Ti bodo služili kot osnova za coaching, saj bodo omogočili dajanje usmeritev in ciljno usmerjanje vašega razvoja.

 3. Analiza vedenja: Testi bodo omogočili analizo vašega vedenja, kar bo v pomoč pri odpravljanju motečih vzorcev in ustvarjanju novih, bolj učinkovitih načinov komunikacije.

Ta predpriprava je ključnega pomena, saj zagotavlja prilagojen pristop k vašemu razvoju, kar omogoča boljše razumevanje in odpravljanje morebitnih izzivov na poti do učinkovite komunikacije.

 

1. Delavnica: PSIHOLOŠKO OZADJE VEDENJ IN BARVITA KOMUNIKACIJA
 Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija z jungovo metodologijo 

 

V prvem modulu spoznavamo in postavljamo temelje za sobivanje ter temelje za razumevanje psihološkega ozadja delovanja človeka. Dotaknili se bomo osnovnih težav, ki uokvirjajo posameznika znotraj komunikacij. Kako komunikaciji pristopamo, če imamo občutek nemoči? Katere so temeljne psihološke ovire, na katere naletimo? Kaj pa naša osebna moč, ki jo prinašamo v komunikacijo. Spoznali bomo trikotnik vpliva, avtoritete in prisotnosti ter se poglobili v  pomembnost čustev v komunikaciji ter kdaj najpogosteje trčimo obnje? Na ta in druga vprašanja, ki so povezana predvsem z našim obnašanjem in delovanjem, bomo odgovorili ter oblikovali svoj individualni razvojni načrt za potek izobraževanja. Osredotočamo se na vzpostavitev odnosa v komunikaciji, medsebojnega zaupanja in kreiranja psihološke varnosti v komunikacij. Vse to z razumevanjem lastnih motivacij in fokusnih točk, ki vplivajo na naš tip (profil komunikacije).  Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti glavnih komunikacijskih in vedenjskih profilov in načine, kako komunicirati z njimi. Bolje boste razumeli svoj način komuniciranja, spoznali pa boste tudi, kako prilagoditi svojo komunikacijo, da boste vedno slišani in upoštevani. Spoznali bomo pomembne komunikacijske strategije, da  integriramo znanje, kako odkrivati svoje potenciale in iz ljudi v komunikaciji, izvabiti najboljše.

 

2. Delavnica:  ČUSTVENA INTELIGENCA 
Čustvena inteligenca 

 

V drugem modulu se osredotočamo na psihološko ozadje in čustveno inteligenco. Le to se lahko nauči in nadgrajuje. Na delavnici spoznavamo, kako obvladovati svoja čustva in kako z njimi upravljati na primeren način v različnih življenjskih situacijah. Razvijamo miselnost, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. V sklopu različnih vaj namreč spoznavamo svoje delovanje, spoznavamo vlogo in nevrološko ozadje doživljanja in delovanja ter ozaveščamo reakcije na stresne situacije. Spoznali bomo notranje vzgibe za različna vedenja  in se s pomočjo praktičnih primerov, vaj in orodij naučili agilnosti v delovanju, se izogniti oz. omiliti nepotrebne konflikte, tako notranje (sami s seboj) kot zunanje.

 

3. Delavnica: NESOGLASJA & KONFLIKTI - PRESEŽIMO JIH
Konflikti in učinkovito upravljanje nesoglasij  

 

V tretjem modulu se osredotočamo na strukturo in bistvo »strastnih ali vročih« pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskujemo kaj vodi nesoglasja v konflikte. Spoznavamo slepe pege in senčne plati osebnosti oz. temno plat naših vedenj.  Vsak se kdaj znajde v situaciji, ki je bolj stresna, polna nerazumevanja, nesoglasij. Ali pa se sooči z nekom, ki komunicira neprimerno, agresivno in celo žaljivo. Učimo se, kako upravljati s samim seboj, z drugimi in s konflikti v  takšnih primerih, kar bo zagotovo lahko vaša konkurenčna prednost. Naučimo se upravljati z njimi na način, da ne bodo vplivali na naše razpoloženje  in zadovoljstvo.

 

4. Delavnica: NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE & SPIRALNA DINAMIKA
Napredne komunikacijske veščine  in spiralna dinamika

 

V četrtem modulu raziskujemo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznavamo komunikacijske strategije in tehnike prebujanja zavedanja skozi izjemno holistično orodje spiralna dinamika. Gre za sistem razvoja naše zavesti in nam daje usmeritve za našo rast in razvoj. Usmerjamo se na spoznavanje konkretnih modelov, ki so primerni za različne situacije skozi razumevanje 5 stolov komunikacij (od asertivne, nenasilne do pasivno agresivne). Ti modeli pa nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja.

 

5. Delavnica: POSLUŠATI & SLIŠATI & RAZUMETI
Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja? 

 

V petem modulu se usmerjamo na spoznavanje in razumevanje globine poslušanja. Znati poslušati, slišati in celo razumeti je odličnost v komunikaciji. Znati slišati za besedami pa odpira sposobnost slišati celostno. Spoznavamo ozadje in podzavestne vzorce, ki vplivajo na kvaliteto razvoja te veščine. Spoznavamo komunikacijske strategije opazovanje, povzemanje, parafraziranje, preverjanje razumevanje, aktivno in globalno poslušanje. Ozavestimo nivoje poslušanja in njihovo uporabo v praktičnem vidiku,  sledi spoznavanje psihološkega ozadja našega razvoja prisotnosti kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi.

 

6. Delavnica:  ZNATI POVEDATI IN ZNATI VPRAŠATI - VODITI 
Prave povratne informacije in postavljanje pravih vprašanj

 

V šestem modulu Spoznavamo učinkovite modele za podajanje povratne informacije (Feedback in Feedforward) ter se potopimo v spet uporabe jezika znam postavljati prava vprašanja. Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje le-teh je veščina, ki se jo lahko nauči prav vsak. Posvetili se bomo tehnikam postavljanja močnih vprašanja in reševanja izzivov na inovativen način.  Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so povratna informacija, tranzicije, prodorno spraševanje in uporaba tišine, se učimo, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da  integriramo vse pridobljeno znanje. S postavljanjem pravih vprašanj, ki odpirajo komunikacijo in fokusirajo v želene spremembe in njeno učinkovitost. Pripravimo si lasten okvir za našo novo komunikacijo, kar je sestavni del celotnega treninga

Odprta vodstvena komunikacija, ki kreira zaupanje in mentorsko mrežo je veščina, ki se jo lahko vsak nauči.

 

7. Delavnica:  FOLLOW UP  e-srečanje
 
 • Srečanje 2 meseca po delavnici, kot follow up srečanje, za pregled kako nam gre in komunikaicjski skupinski coaching. (termin dogovorimo v skupini skupaj)

 

Način dela

 1. Integralni in sistemski pristop:
  • Program uporablja celovit in sistemski pristop, ki poudarja povezanost med različnimi vidiki človekovega delovanja in življenja.
 2. Delo v majhnih skupinah:
  • Delo poteka v majhnih skupinah, kar omogoča bolj individualiziran pristop do udeležencev. Manjša skupina udeležencev zagotavlja osebno angažiranost in interakcijo.
 3. Individualni pristop v skupinskem treningu:
  • Kljub skupinskemu okolju se program usmerja v individualni pristop, kar pomeni, da se upoštevajo specifične potrebe vsakega udeleženca.
 4. Izkustveno učenje:
  • Vse delavnice temeljijo na metodah izkustvenega učenja, kar pomeni, da udeleženci aktivno sodelujejo, izmenjujejo izkušnje in skupaj iščejo rešitve za vsakodnevne izzive.
 5. Praktično delo in vaje:
  • Program vključuje veliko praktičnega dela, konkretnih vaj, simulacij, študij primerov, iger vlog in konstelacij. To omogoča udeležencem praktično vadbo različnih življenjskih situacij.
 6. Uporaba sistemskih konstelacij:
  • Sistemske konstelacije uporabljamo kot orodje za vpogled v sisteme, ki vplivajo na udeležence, in polja, ki jih obkrožajo.
  • Vaje se takoj analizirajo ter reflektirajo po metodi prej-potem, kar omogoča učinkovito povratno informacijo.
 7. Vpogled v vzorce delovanja:
  • Uporaba različnih tehnik omogoča udeležencem vpogled v njihov način delovanja in razumevanje vzorcev, ki vplivajo na določeno vedenje.
 8. Celostno učenje:
  • Učenje poteka na različnih nivojih, vključno s fizičnim telesom, identiteto, načinom razmišljanja in energijo. Sistemski vidik pa poudarja vpliv sistemov na posameznika.
 9. Delo na lastnih primerih:
  • Udeleženci delajo na lastnih primerih, kar prispeva k učinkovitosti, poglobljenosti in transformativnemu dojemanju programa.
 10. Varno okolje in diskretnost:
  • Zagotavljanje varnega okolja in ohranjanje diskretnosti sta ključna za ustvarjanje zaupanja med udeleženci in izvajalci programa.

 

Termini in lokacija šole


Srečanja po modulih bodo potekala v živo, v prostorih Povej na Glas:

Srečanja potekajo med tednom, v obdobju od februarja do maja, vsak drugi TOREK, od 17.00 - 21.00 ure.

 

 • 27.2.2024
 • 12.3.2024
 • 26.3.2024
 • 9.4.2024
 • 23.4.2024 
 • 7.5.2024
 • Termin za follow up - komunikacijski coaching (definiramo skupaj)

Po plačilu vaše kotizacije, boste na email prejeli vse linke za dostop do vprašalnikov in vsa natančna navodila. 

 

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija šole

 

Kotizacija za Šolo Komunikacijske odličnost, za eno prijavljeno osebo znaša 1020,00 € + 22% ddv.

 • Možno je plačilo na tri obroke za fizične osebe, plačilo pa se razporedi po mesecih.  

 

Kotizacija vsebuje:

 1. 6 x skupinski trening v živo,
 2. 1x follow up skupinski coaching on-line,
 3. uporabno seminarsko gradivo,
 4. didaktične in učne pripomočke,
 5. vsa potrebna testiranja z osebnimi individualnimi analizami,
 6. diplomo o uspešnem zaključku akademije.

 

PRIJAVA

 

INFORMACIJE: info@povejnaglas.si

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih