Akademija vodenja - vodstvena preobrazba

Program je usmerjen k:

 • Spoznavanju svojih prednosti in omejitev ter svojega stila vodenja 
 • Vodenje v VUCA svetu
 • Boljšim odnosom in razumevanju vlog ključnih ljudi v podjetju.
 • Ustvarjanju inovativne klime in povezovanja med posamezniki v kolektivu in sistemskem vidiku.
 • Prepoznavanju potencialov (podjetja, kolektiva) in inovativni uporabi virov.
 • Opolnomočenju in ozaveščanju pri soočanju s spremembami 
 • Izboljšanju komunikacijskih veščin in upravljanju s konflikti
 • Motivaciji sebe in drugih
 • In še mnogo več...

Se pri delu ali v vsakdanjem življenju soočate z izzivi? Ste vodja, pa se ne počutite tako, ali pa ste ravnokar pred naslednjim korakom v vaši karieri, in boste postali vodja? Pri svojem delu vodite druge, kolektiv, podjetje? Morda želite izboljšati svoje odnose v timu, postati pri vodenju samozavestnejši in odločnejši,  in tudi sicer, izboljšati komunikacijo z ljudmi, ki vas obdajajo?

Ne glede na vprašanja, ki vas tarejo vam Vodstvena preobrazba ponuja prave odgovore.  Program nudi izgradnjo vašega lastnega, avtentičnega stila vodenja v sozvočju z okoljem v katerem delujete in ljudmi, ki jih vodite.

 

VODSTVENA PREOBRAZBA © : Šola sodobnih kompetenc vodenja s poudarkom na:

 • Sistemski pristop k vodenju. 
 • Sodobni izzivi s katerimi se srečujejo vodje.
 • Komunikacija v najširšem smislu s posebnim poudarkom na konfliktni komunikaciji - integralni prostop.
 • Motiviranje sebe in tima & vodenje sebe in tima.
 • Novodobno voditeljstvo.
 • Upravljane s spremembami
 • Novi stili vodenja.

 

V Povej naGlas na vsakem treningu treniramo ključna področja: delovanje (fizično), identiteta (emocionalno) in način razmišljanja (um), ki delujejo v medsebojni korelaciji.  Gradimo na vaših prednostih in program prilagodimo na vaše potrebe in želje.

Gre za izkustveni program, ki nudi podporno okolje, kjer se udeleženci sprostite, podelite vaša razmišljanja in izkušnje ter skupaj odpremo kreativni bazen. Nova znanja boste pridobili skozi praktično in izkustveno učenja, podkrepljeno z ogromno praktičnimi vajami in primer ter konkretnimi izkušnjami. S tem boste poglobite svoja znanja in spoznanja. Prav tako boste skozi lastno izkušnjo, razumevanje in podporo združili vašo motivacijo za nove korake na poti do kreacije željenega vašega vodstvenega stila. 

 

Program je usmerjen k:

 • Spoznavanju svojih prednosti in omejitev ter svojega stila vodenja 
 • Vodenje v VUCA svetu
 • Boljšim odnosom in razumevanju vlog ključnih ljudi v podjetju.
 • Ustvarjanju inovativne klime in povezovanja med posamezniki v kolektivu in sistemskem vidiku.
 • Prepoznavanju potencialov (podjetja, kolektiva) in inovativni uporabi virov.
 • Opolnomočenju in ozaveščanju pri soočanju s spremembami 
 • Izboljšanju komunikacijskih veščin in upravljanju s konflikti
 • Motivaciji sebe in drugih
 • In še mnogo več...

 

Program sta pripravili in vodita Jasna Knez in Andreja Anžur Černič, kjer združujeta in prepletata svoja bogata znanja s področja vodenja in se vodenja lotevata celostno, navznoter in navzven. Program je skrbno pripravljen in izbran ter pokriva pet ključnih sklopov.

Vsak sklop se izvaja 1x mesečno v obliki dveh srečanj, ki so usmerjana v coaching &mentoring pristop.

 

 1. MOJ VODSTVEN CILJ
 2. MOJA VODSTVENA REALNOST
 3. MOJE VODSTVENE PRILOŽNOSTI
 4. MOJ VODSTVEN USPEH
 5. ZMAGA

 

Vsebina:

 

 1. sklop:  MOJ VODSTVEN CILJ –

Modul 1: Izbran za vodjo, kaj pa zdaj?  Vodi Jasna Knez

 • Spoznavavnje skozi sistemski pogled : prej - zdaj - jutri
 • Ozaveščanje prednosti posameznika in sistematična gradnja potencialov - osebni načrt
 • Identificiranje obstoječega delovnega vzorca in trenutnega stanja 
 • Identifikacija priložnosti za razvoj.
 • Moji ključni izzivi vodenja ‒ samoocena vodstvenih kompetenc skozi LQA vprašalnik.
 • Moj potret vodje.Kdo sem jaz kot vodja. Kaj me označuje?
 • Kaj je vodenje in funkcije vodenja. 
 • 7. nivojev zavedanja - ključno ordoje vodje.
 • Različnost - je to prednost ali slabost za podjetje?
 • Identifikacija mojega vodstvenega potenciala.
 • Oblikovanje akcijskega načrta, vezan na vodenje pri posamezniku.

 

Modul 2: Sem s postavljenimi cilji uspešnejši? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Kompas za vodenje
 • Oblikovanje ciljev, vezanih na vodenje pri posameznikih.
 • Kaj nas omejuje in kako preseči omejujoča prepričanja.
 • Teorija o postavljanju ciljev, kako oblikovati dober cilj
 • Kdaj obstaja nevarnost, da cilji ne bodo uresničeni
 • Izvajanje zastavljene strategije  
 • Oblikovanje lastnih ciljev, vezanih na vodenje in njihovo vlogo.

 

 1. Sklop: MOJA VODSTVENA REALNOST

Modul 3: Sem tudi jaz uspešen vodja? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Motivacija in stili vodenja
 • Opredelitev vlog v timu.
 • Kaj motivira ljudi na delovnem mestu.
 • Motivatorji in higieniki po Herzbergu - motivacija A in B
 • Vpogled v lastne motivacijske vzgibe in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo posameznika, ter v motivacijske dejavnike drugih ljudi, skupin in timov.
 • Odlično vodenje in motivacija.
 • Stili vodenja in stili komunikacije

 

Modul 4: So meje moje komunikacije tudi meje mojega sveta? Vodi Jasna Knez

 • Prava komunikacija je ključ do uspešnega vodenja. 
 • Moji centri, ki narekujejo moč in tip komunikacije. EQ komponenta, nujna za vodenje.
 • EQ učinkovita komunikacija – novi pristopi v komuniciranju skozi FM pristop.
 • Komunikacijski model posameznika – delovanje posameznika. Testiranje dominantnega pola.
 • Kako naša prepričanja vplivajo na naš pogled na drugega.
 • Teorija zavedanja odnosov in komunikacija na različnih ravneh (argumentacija, interpreatcija, pogajanja, zahtevne komuniacije..)
 • Komunikacijske veščine in procesi komunikacije - komunikacijske konstelacije.
 • Študije primerov in dobre parkse. 
 • Razumevanje pravil komuniciranja za učinkovito vodenje. 

 

 1. sklop: MOJE VODSTVENE PRILOŽNOSTI

 

Modul 5: Kako premagujem ovire? Vodi Jasna Knez

 • Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe z učinkovito komunikacijo.
 • Učinkovito upravljanje konfliktov z metodo zmagam – zmagaš.
 • Kako reševati konflikte kreativno, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje.
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. Komunikacijske konstelacije.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije, da iz JAZ posatenmo MIDVA&MI.
 • Analiza tima in konfliktna razmerja vsakega posameznika – poglobljeno razumevanje.
 • Model reševanja izzivov, s katerimi se srečujemo.
 • Prepoznavanje in razumevanje različnih notranjih in zunanjih motivacij in vedenj.

 

Modul 6: Kako odkrijem skrivnost uspešnega vodje? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Upravljanje učinkovitosti
 • Zaupanje ‒ najboljše orodje vodenja.
 • Načrtovanje.
 • Določanje prioritet.
 • Osnovne prvine situacijskega vodenja.
 • Pravila učinkovitega delegiranja ‒ šest zlatih pravil učinkovitega delegiranja.
 • Mentorstvo je tudi vodenje.

 

Sklop: MOJ VODSTVEN USPEH

 

Modul 7: Kralj, diktator, inovator? Vodi Jasna Knez

 • 4 domene delovanja organizacije.
 • 24 arhetipskih stilov vodenja.
 • AQ vprašalnik in identifikacija dominantnega vodstvenega stila skozi arhetipski potencial.
 • Identifikacija nerazvitega stila.
 • Model uporabe metodologije pri vodenju timov ali soočanju z izzivi pri vodenju. Meta okvir in sistemski pogled.
 • Razumevanje vaših vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij.
 • Izzivi in priložnosti,ki so tukaj in zdaj. 

 

Modul 8: Kakšna je moja formula za uspeh? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Moja vodstvena blagovna znamka
 • Moja identitieta – moja persona.
 • Preteklost – sedanjost – prihodnost. Kje leži potencial?
 • Vodenje in sodelovanje vs. moč in odgovornost.
 • Kako pa je, ko pogledamo izven okvirja
 • Akcijski načrt implementiranega  v praksi.

 

Sklop: ZMAGA – individualno srečanje

Modul 9: Individualni poslovni coaching  Vodi Jasna Knez

 

Pričakujete lahko uporabo raznolikih naprednih metod in tehnik dela. Vsebina programa se ekskluzivno prilagaja potrebam skupine. Program se izvaja v obliki delavnice z veliko praktičnih vaj in iger ter drugih didaktičnih pripomočkov z intenzivno vključitvijo vsakega posameznika v delo.

Vse tovrstne vsebine razvijajo: mehke kompetence, komunikacijo, čustveno inteligenco in psihološko varnost oziroma na kratko veščine vodenja in vodstvene kompetence.

 

Trening- coaching prinaša napredek na vsaj štirih področjih:

 

 • Ozaveščanje: kdo sem kot oseba in kot vodja, katere so moje kvalitete in možnosti za razvoj, kaj želim pri sebi spremeniti, da bi bili jaz sam, moj tim in organizacija, v kateri delam, še uspešnejši?
 • Osvobajanje: odstranjevanje mentalnih in čustvenih preprek in motilcev posameznikovih nadaljnjih rasti in razvoja.
 • Utrjevanje: učenje o orodjih ali notranjih virih, potrebnih za nove načine obnašanja, reakcije in delovanje v vsakdanjem poslovnem okolju.
 • Izbira: usmerjanje k vsakodnevni uporabi osvojenega v poslovnem življenju.

 

Prednost:

 

Delo v majhni skupini, individualni pristop, intenzivno delo z veliko vaje, takojšna povratna informacija in usmerjenost v vaš napredek, vodi k večji motiviranosti, uvede učinkovite tehnike, ki izboljšajo komunikacijo z drugimi. Konflikte spremenimo v usmerjeni pogovor s pozitivnimi rezultati. Diskretnost in individualni komunikacijski coaching ter vaša osebna komunikacijska analiza. Trening »osvobodi« osebne potenciale in vire notranje moči ter izboljša osebne in poslovne dosežke in posledično rezultate.

 

Investicija in prijave:
 

Kotizacija vsebuje vse učne pripomočke, snemanja in vse didaktične pripomočke,  testiranje in različne profilne vprašalnike in individualno analizo, bogato učno gradivo, razvojni načrt, prigrizke med odmori in certifikat po opravljenem treningu.

Darilo: 1x individualni poslovni coaching

Prijave na: info@povejnaglas.si  ali www.povejnaglas.si.

 

Z vami bodo:

 

Trenerji:  Jasna Knez in Andreja Anžur Černič
Vsa navodila in vprašalnike posamezni udeleženec prejme deset dni pred začetkom šole. Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih