Integriteta coacha

Hoditi po tankem ledu ali sodelovati s strokovno mrežo​

 

Pred kratkim sem prebrala zanimiv intervju z Borutom Škodlarjem v Mladini.  Popolnoma se strinjam z njim, ko je rekel:  “Zanimivo je opazovati, kako na področju psihičnega dela ljudje izjemno hitro dobijo občutek, da vedo in znajo dovolj za pomoč drugim, da lahko znanje podajajo in širijo naprej... Ali lahko naredijo škodo?... Tukaj pravzaprav ni enostavne rešitve, veljata pa dve načeli: Prvo je načelo ponižnosti oz. skromnosti glede tega, koliko vemo in koliko znamo, drugo pa je sodelovanje s priznano uveljavljeno strokovno mrežo. “ 

 

Profesionalni coachi sledimo tema dvema načeloma, ponižnosti glede svojega znanja in aktivno sodelovanje s coaching strokovno mrežo, ki sta na prvem mestu po pomembnosti oz. ključni za naš poklic. Vključujeta stalno izobraževanje, supervizije (redne, 1na30 ur coachinga), mentorstvo, akreditacije (individualni proces posameznika, kjer dokaže nivo znanja in prejme naziv, ki jih opišem v nadaljevanju)), so nujne, če želimo služiti strankam. Gre tako za profesionalni kot za osebni razvoj coacha.

 

V ta namen, dragi kolegi, naročniki in potencialni uporabniki coaching storitev idr. podajam na enem mestu zbrane potrebne informacije, ki vam lahko služijo za informiranje in izbiro. 

Integriteta coacha

Pred kratkim sem prebrala zanimiv intervju z Borutom Škodlarjem v Mladini.  Popolnoma se strinjam z njim, ko je rekel:  “Zanimivo je opazovati, kako na področju psihičnega dela ljudje izjemno hitro dobijo občutek, da vedo in znajo dovolj za pomoč drugim, da lahko znanje podajajo in širijo naprej... Ali lahko naredijo škodo?... Tukaj pravzaprav ni enostavne rešitve, veljata pa dve načeli: Prvo je načelo ponižnosti oz. skromnosti glede tega, koliko vemo in koliko znamo, drugo pa je sodelovanje s priznano uveljavljeno strokovno mrežo. “ 

 

Jaz pa temu rečem tudi integriteta coacha. Integriteta je »celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost«. Gre za pojem, ki ga največkrat povezujemo s področjem etike in morale (človekova notranja integritetaintegriteta osebnosti). Pomeni skladno, dobro, etično delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij, delovanje, s katerim se prizadeva za preprečevanje in odpravljanje tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji, etičnimi kodeksi ter v škodo posamezniku ali organizaciji. Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom. In coach bi naj vse to poosebljal. A kako vedeti?

 

V ta namen, dragi kolegi, naročniki in potencialni uporabniki coaching storitev idr. podajam na enem mestu zbrane potrebne informacije, ki vam lahko služijo za informiranje in izbiro. Z željo po transparentnosti/preglednosti in v izogib nesporazumom v povezavi s coaching treningi, izbiro coacha ali coaching supervizorja. 

 

SODELOVANJE S STROKOVNO MREŽO ZA COACHING

 

V svetu sta dve največji strokovni mreži za razvoj coachev – International Coaching Federation (ICF) oz. Mednarodna zveza za coaching in European Mentoring & Coaching Council (EMCC GLOBAL) oz  Evropski svet za mentorstvo in coaching. Delita si skupno poslanstvo – stalen razvoj coaching stroke.

 

V nadaljevanju pojasnjujem nekaj osnovnih razlag, kaj pomeni certificirani coach  in individualno akreditirani coach, pri obeh zvezah. Namreč vse pogosteje se postavlja vprašanje, v čem je razlika in kaj sploh eno in drugo pomeni. Predvsem pa kako to vpliva na izbiro in na strokovnost. 

 

 

MEDNARODNA ZVEZA ZA COACHING - ICF:

 

Mednarodna zveza za coaching (ICF), je vodilna svetovna organizacija, posvečena izboljšanju coaching profesije, ki se ukvarja z razvojem in z določitvijo najvišjih standardov, zagotavljanjem neodvisnega certificiranja in izgradnjo globalne mreže profesionalnih coachev po svetu. Ustanovljena je bila leta 1995 in ima 143 podružnic po svetu. Slovenija je v letu 2019 izpolnila vse pogoje in januarja 2020 je bila ustanovljena podružnica ICF Chapter Slovenija.

 

CERTIFICIRANI PROGRAMI ZA COACHE, ki jih izvaja/nudi  ICF:

 

Obstajajo trije tipi certificiranih programov, ki jih podeljuje zveza izobraževalnim  organizacijam, ki izpolnjujejo vse zahteve za učenje coaching veščin, in zagotavljajo točke Core Competencies in Resource Development v krovnem področju: 

  • CCE (Continuing Coach Education),
  • ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours)
  • ACTP (Accredited Coaching Training Program)

 

Kaj to pomeni? 

Le imetniki (organizacije) trenutno veljavnih akreditiranih programov za usposabljanje coaching veščin (usposabljanj za pridobitev naziva coach, interni coach, vodja coach..) lahko uporabljajo nazive in logotipe CCE, ACSTH in ACTP. Za promocijo teh programov, gradiva in kot dokazilo na certifikatu ob zaključku šolanja. Ob zaključku programa za coache z CCE, ACSTH, ACTP certifikacijo prejme študent diplomo za uspešno zaključen certificirani program recimo  Jungian Coaching, Integralni Coaching, Executive (vodstveni) Coaching, Team (timski) Coaching, NLP Coaching, Art of Coaching.. ect. Ta usposabljanja običajno trajajo med 3 – 24 mesecev, odvisno od zahtevnosti, investicija pa lahko znaša med 800€ – 15.000€.  Posamezniki običajno povzamejo naziv programa in se poimenujejo Jungian Coach, Integralni Coach, Executive Coach, Team Coach, NLP Coach, Coach idr. Navedeno  pa je šele začetek poti razvoja coacha. Na tej, prvi, stopnji, so pridobljene veščine in potrdila za coacha lahko pomembna podpora kadrovnikov, vodjem, managerjem ter korak  naprej v osebnem in strokovnem razvoju, ki pomaga povsem razumeti namen coachinga, coaching veščine in orodja, kar pa ne pomeni, da se mora ali namerava udeleženec s tem tudi aktivno profesionalno ukvarjati. Če pa se, pa sledijo v nadaljevanju, opisani postopki.

 

Ponosna sem, da v Povej na Glas ponujamo, edini v Sloveniji, vse tri nivoje certificiranih izobraževanj po ICF za coache. Zavezani smo strokovnosti in integriteti, zato je pomembno, da je znanje, ki ga podajamo naprej, v skladu z najvišjimi standardi coaching poklica. Več o programih, ki jih nudimo, tukaj.

 

POT PROFESIONALNEGA RAZVOJA COACHA

OSEBNA MEDNARODNA KVALIFIKACIJA - AKREDITACIJA ZA PROFESIONALNE COACHE

 

Ko posameznik zaključi enega ali več od prej navedenih  programov, certificiranih pri ICF, običajno povzame naziv programa, kar  je nekako prva faza oz. korak v procesu stalnih izobraževanj coacha. 

V procesu svojega razvoja coaching veščin se lahko coach, (v svetovnem merilu, je zaradi osveščenosti, to za delo coacha, že skoraj pogoj )  odloči za profesionalni razvoj coaching prakse. To pomeni, da je coaching profesionalni poklic osebe in ne samo ena od veščin, ki jih uporablja pri svojem delu. Nadgradnja je namreč osebna individualna akreditacija, ki ga potrdi strokovna mreža v selekcijskem postopku in ga nato vpiše v bazo akreditiranih coachev. S tem je posameznik dokazal, da ustreza vsem standardom stroke, ima dovolj izkušenj, razume coaching kompetence in jih pri praksi tudi izkazuje, sledi in se zavezuje etičnemu kodeksu, razume proces ter zagotavlja potreben strokovni in etični standard izvajanja coaching veščin. Gre za proces skozi katerega se posameznik izuri in hkrati zagotavlja klientom/strankam, da bo proces peljan varno, zaupno in v skladu s pravili in etiko mednarodne zveze za coaching. Na svetovnem nivoju se temu reče, higiena.

 

Za sam proces osebnega akreditiranja morate  zadostiti zahtevam mednarodne zveze in to je: opraviti zahtevano število učnih ur certificiranega coaching treninga, vsaj 60 ur za ACC – vsaj 125 ur za PCC – vsaj 250 ur za MCC,  potrebno je opraviti določeno št. praktičnih ur od prvega dne certificiranega treninga in voditi sledljivost svoje coaching prakse  (voditi coaching log – evedinca opravljenih ur in klientov), potrebujete vsaj 10 ur mentorskega coachinga ( proces osebnega mentorstva na vaše coaching veščine in preverjanje vašega praktičnega znanja coaching kompetenc, refleksija na vašo prakso, vse kot del procesa osebnega razvoja in utrjevanja usvojenega znanja in utelešenja coaching miselnosti.

Postopek zahteva od posameznika tudi utelešenje etičnega kodeksa ter vpeljavo ICF coaching kompetenc, kar v postopku validiranja  poteka kot pisni izpitni, Coach Knowledge Assesment, kjer mora posamezni coach doseči vsaj 70% pravilnih odgovorov, da šteje, da je izpit opravil. Investicija tega procesa se giblje med 500$ in 3500$, odvisno od št. ur in nivoja zaključenega certificiranega programa (actp, acsth, cce). V ceno so zajeti stroški članstva, akreditacijski proces, CPD, strošek coaching mentorstva in supervizije, transcript demonstracije in traja dobro leto.

 

Ko in če posameznik uspešno zaključi ta proces, se mu odobri vloga in prejme svojo osebno akreditacijo za katero je zaprosil, z veljavnostjo obdobja treh let. Po tem obdobju jo mora obnoviti ali nadgraditi. Tudi za ta postopek se potrebuje nenehno izobraževanje, vsaj 40ur izobraževanja CCE Continuing Coach Education in tudi 10 ur mentorstva z akreditiranim Mentor Coachem ali Coaching Supervizorjem v primeru nadgradnje. (Strošek se giblje od 600$ dalje).

Individualna akreditacija ni trajna, z namenom, da coach pooseblja coaching miselnost  ter nenehno skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj. V kolikor posameznik po preteku treh let akreditacije ne obnovi, jo avtomatsko izgubi. 

 

Če se boste, po uspešno zaključenem certificiranem coaching treningu odločili tudi za osebno individualno akreditacijo pri ICF, boste stopili na pot profesionalnega razvoja in učenja razumevanja samega procesa skozi izkustveno delo in popeljali kvaliteto vaših znanj na višjo raven.

 

NAZIVI OSEBNIH INDIVIDUALNIH AKREDITACIJ PRI ICF - ACC, PCC IN MCC

 

• ICF pridruženi certificirani coach  (Associate Certified Coach)

• ICF profesionalni certificirani coach  (Professional Certified Coach)

• ICF mojster certificirani coach  (Master Certified Coach)

 

Samo imetniki trenutno veljavne osebne individualne akreditacije smejo uporabljati logotip in naziv ACC, PCC, MCC, ki so pokazatelji strokovnosti in etičnosti coaching znanja. Prav tako so ti coachi  zapisani v bazo certificiranih in akreditiranih  coachev, kar je dober informator za potencialne naročnike.

 

ICF AKREDITIRANI COACHI - register

Tukaj najdete individualno akreditirane coache in njihovo veljavnost https://apps.coachfederation.org/eweb/CCFDynamicPage.aspx?webcode=ccfsearch&site=icfapp

 

  

Nazivi pri ICF so tudi v obliki digitalnih značk, kjer lahko, zgoraj levo, preverite, koliko časa je coacheva akreditacija veljavna, saj le ta ne velja nepreklicno, kot sem že omenila.  Strokovne mreže se namreč trudijo, da bi ti nazivi, v prihodnjih letih, postali pogoj za izvajanje coaching dejavnosti. Namreč ščitijo stranke, coache in profesijo samo.   

 

 

ČLANSTVO V MEDNARODNI ZVEZI ZA COACHING

 

Za namen procesa individualne akreditacije mora posamezni coach postati tudi član mednarodne zveze za coaching ICF. Če ste iz Slovenije, lahko izberete svojo podružnico, v Sloveniji je to ICF SLOVENIA CHAPTER http://www.icfslovenia.org/ (strokovna mreža).

 

Član postanete tako, da se včlanite v globalno mrežo ICF in izberete ICF Slovenia. S tem avtomatsko postanete član in ste vpisani v register članov – ICF Members. Članarina v višini 245$ velja 1 leto in jo je potrebno obnavljati vsako posamično leto, na kar vas opozori ICF Global sicer vas izbriše iz registra članov.

Zelo me veseli, da v Sloveniji številke rastejo in imamo že 45 članov in tudi 22 individualno akreditiranih coachev, med katerimi sem tudi sama. Začeli smo z 28 člani in 9 individualno akreditiranimi coachi v Sloveniji. Vse to pa nas navdaja z optimizmom.    

V Slovenski podružnici ICF, kjer sem sama tudi aktivno vpeta, se namreč trudimo čimbolj osveščati širšo javnost o pomenu, kaj je coaching in kdo je profesionalni coach, saj je ta poklic oz. naziv v zadnjih letih preplavil naš trg. In kot v vsaki drugi profesiji se pojavljajo tudi takšne prakse, ki niso etične ali strokovne. V podružnici se zavzemamo za razvoj coaching stroke z vzpostavljanjem visokih etičnih standardov ter zagotavljanjem povezovanja coachev, ki so certificirani in osebno akreditirani pri ICF iz različnih področjih coachinga. 

 

Več najdete na strani mednarodne zveze: https://coachfederation.org

 

EVROPSKI SVET ZA MENTORSTVO IN COACHING GLOBAL 

 

Evropski svet za mentorstvo in coaching EMCC GLOBAL je druga pomembna strokovna mreža, ki obstaja, da razvija, spodbuja in določa pričakovanja o najboljših praksah coachinga, mentorstva in supervizije, na Evropski ravni v korist družbe. Kot EMCC obstaja od leta 2002, njegovi začetki pa segajo v leto 1992 in ima svoje podružnice v 25 državah. Kot strokovna mreža izdaja certificirane treninge in kot profesionalizacija coacha individualno akreditira coache in timske coache. Je tudi edina organizacija, ki akreditira coaching supervizorje. Prav tako ponuja ogromno podpornih aktivnosti za razvoj coaching profesije in povezovanje med coachi.

Sama sem že leta članica tudi te mreže, z nagrado EIA in v procesu individualne akreditacije za coaching supervizorja.

 

 

CERTIFICIRANI TRENINGI ZA COACHE  EMCC’S GLOBAL QUALITY AWARD (EQA) IN ESQA CERTIFIKACIJSKI TRENINGI ZA COACHING SUPERVIZORJE.

 

EMCC ponuja trgu potreben okvir, da zagotavlja kvaliteto mentorskih in coaching storitev, ki izkazujejo zahtevane visoke standarde profesije za trening za coache in mentorje. 

Organizacije, ki ponujajo EQA - Global Quality Award in TCQA Global Team Coaching Quality Award akreditirana izobraževanja in ustrezajo vsem pogojem, ponujajo certifikacijo programa, ki so lahko certificirani glede na štiri nivoje:

  • Foundation – osnovni level 
  • Practitioner – praktik level 
  • Senior Practitioner – višji praktik level 
  • Master Practitioner – mojstrski level

 

CERTIFICIRANI TRENING ZA COACHING SUPERVIZORJE

 

ESQA Global Supervision Quality Award, je neodvisna nagrada, ki jo EMCC podeljuje organizacijam, za trening supervizija v coachingu, katerih program, struktura in nivo izpolnjuje visoke globalne profesionalne standarde.  

 

V Sloveniji ne obstaja nobena organizacija, ki bi ponujala certifikacijski trening za coache, ki bi bil certificiran s strani EMCC Global z EQA ali TCQA ali ESQA. Sicer pa lahko pogledate katere organizacije ponujajo certificirane EMCC programe tukaj https://www.emccglobal.org/accreditation/eqa/eqa-awards/

 

INDIVIDUALNE EVROPSKE AKREDITACIJE ZA COACHE

 

INDIVIDUALNA EVROPSKA AKREDITACIJA ZA COACHE EIA

 

EIA Globalne EMCC je mednarodno priznana nagrada – individualna akreditacija, ki dokazuje, da ima posameznik, ki opravlja poklic kot poklicni coach ustrezno raven znanja in sposobnost, da jo učinkovito uporablja v svoji praksi. Sama sem prejemnica nagrade EIA Senior Practicioner.

 

EMCC Global razlikuje med štirimi vrstami individualnih akreditacij in sicer po nivojih:

• Foundation (osnovni) 

• Practicioner (praktik)

• Senior Practicioner (višji praktik)

• Master Ppacticioner (mojster praktik)

 

Za ta proces mora posamezni coach postati član Evropskega sveta za mentorstvo in coaching EMCC – strokovna mreža. Članarina velja 1 leto in jo je potrebno obnavljati vsako posamično leto, sicer vas izbriše iz registra članov.

Glede na stopnjo zaključenega certifikacijskega treninga po EQA in izkušnjah coacha se lahko odločite tudi za nivo akreditacije. Vsak od posameznih nivojev ima svoje specifične zahteve za coacha, in zanje zaprosite po določenem obdobju in praksi, ko izkazujete tudi zahtevano delovanje let (1 – 3 – 5 – 7 ), zahtevano št. obravnavanih klientov ter opravljenih sledljivih realnih urah (vodenje coaching loga) in coaching supervizij ter zahtevano udejstvovanje na strokovnem področju. Razumevanje in utelešenje coaching kompetenc po EMCC je nujno. Coaching miselnost, kot ključna kompetenca profesionalnih coachev, govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja.

 

Kazalniki usposobljenosti so primeri vedenj ali načel coaching stroke, ki izpolnjujejo osem kategorij kompetenc. Okvir kompetenc ponuja tudi orodje za ocenjevanje, ki ocenjevalcu omogoča oceniti vedenje coacha; kategorizirati raven, na kateri coach deluje (deskriptorji stopnje EIA); in kategorizirati stopnjo usposabljanja coacha (opisniki ravni EQA).

 

Prav tako kot ICF tudi  EMCC Global pri individualni akreditaciji zahteva nenehno izpopolnjevanje in osebni razvoj na področju stroke, odvisno od nivoja, (od 16 – 48 ur letno po zahtevah in certifikaciji  EQA). EMCC pa za razliko od ICF zahteva tudi, da na vsakih 35 ur izvedenih coaching srečanj, coach obvezno opravi 1 supervizijsko srečanje z akreditiranim coaching supervizorjem  (to niso terapevtski supervizorji, kot je žal razširjeno mnenje v Sloveniji in le to ne šteje kot coaching supervizija).

 

Coach mora za vsa leta delovanja voditi tudi supervizijsko evidenco? s samorefleksijami in povratnimi informacijami coaching supervizorja na njegovo  lastno prakso ter njen razvoj. 

Zahteva se sledljivost in nenehni strokovni razvoj znan tudi kot CPD, ki je opredeljen kot proces nenehnega učenja potreben za coache, da se zagotovi, da se njihovi coaching standardi in kompetence sčasoma ohranjajo in izboljšujejo. Za posameznega coacha to pomeni stalno zavezanost razvoju svoje baze znanja. Pomeni tudi, da ste na tekočem z razvijanjem najboljših praks. Namen je tudi podpirati strokovno in osebno rast s strani coacha, da bi strokovna mreža zagotovila, da so coachi, ki so pooblaščeni in individualno akreditirani s strani EMCC, kompetentni in učinkoviti.

 

Postopek pri EMCC Global zahteva od posameznika poglobljeno samorefleksijo in tudi poglobljen pogled v razmišljanje o lastni praksi, etičnem kodeksu ter vpeljavi coaching kompetenc kar v postopku validiranja z akreditatorjem poteka kot poseben individualni proces, kjer se oceni ali kandidat izpolnjuje vse pogoje in merila, da se mu odobri oddajo vloge za individualno akreditacijo.

 

Etični kodeks in zavezanost etičnemu ravnanju je za coacha je nujno. Globalni etični kodeks podpira odličnost pri razvoju coachinga, mentorstva in supervizije ter dviguje standarde prakse njihovih članov.  Postopek evropske individualne akreditacije običajno traja dobro leto, v kolikor član izkazuje vse pogoje za pridobitev individualne akreditacije EIA. Zadostitev vsem pogojem opisanih zgoraj, v finančnem obsegu pomeni za pridobitev individualne akreditacije EIA investicijo med  okvirno 1000€ - 4000€. (vsebuje članstvo, akreditacijski proces, CPD, strošek coaching supervizije, mentorstvo).

 

Sama individualna akreditacija velja za posameznega člana 5 let od dne izdaje, in jo je po tem obdobju potrebno obnoviti, nadgraditi, odvisno od želja in potreb coacha. 

 

EMCC AKREDITIRANI COACHI Z EIA - REGISTER

Tukaj najdete individualno akreditirane EMCC coache in veljavnost njihovih akreditacij https://www.emccglobal.org/accreditation/eia/eia-awards/

 

 

Trenutno sem  v  Sloveniji edina,  z individualno akreditacijo EIA pri EMCC.

 

 

INDIVIDUALNA EVROPSKA AKREDITACIJA ZA TIMSKEGA COACHE Team Coaching Individual Accreditation (ITCA)

ITCA je novost globalne EMCC iz leta 2020 in je mednarodno priznana nagrada – individualna akreditacija, ki dokazuje, da ima posameznik, ki opravlja poklic kot poklicni timski coach ustrezno raven znanja in sposobnost, da jo učinkovito uporablja v svoji praksi.

 

INDIVIDUALNA EVROPSKA AKREDITACIJA ZA COACHING SUPERVIZORJE Supervision Individual Accreditation (ESIA)

EMCC kot priznanje ključne vloge coaching supervizorjev pri razvoju najboljše prakse na področju mentorstva in coachinga ponuja ESIA  (Supervision Individual Accreditation). V kolikor ste supervizor že več kot tri leta, pod redno supervizijo in izkazujete potrebno št. zahtevanih praktičnih ur in izkušenj lahko zaprosite tudi za individualno akreditacijo za coaching supervizorja.

 

POVZETEK

 

Če povzamem ICF Slovenia Chapter: »Osebno akreditiranje  (ang. „ICF Credential“) ni nepomembno, temveč vedno bolj postajala nuja za coache, čeprav bolj kot naziv sam, je pomembna kakovost coachinga.«

 

Ne glede na vse, se lahko posameznik odloči samo za članstvo pri eni ali obeh strokovnih mrežah, (predvsem primerno za kadrovnike, vodje, svetovalce, kjer je coaching ena od veščin), saj za klienta oz. zaposlene to pomeni, da je zavezan etičnemu kodeksu. Za tiste, ki pa se s coaching ukvarjajo profesionalno (zunanji coachi, interni coachi..), pa upam, da bodo poleg članstva sprejeli tudi izziv individualne akreditacije. Za varnost procesa, sebe in strank, ki jim služijo.  

Vsak profesionalni coach se namreč zaveda, da je coaching poklic, ki zahteva stalno izobraževanje in razvoj. 

 

Moje priporočilo, če se želite izobraževati na področju coachinga je, da je program, ki vas zanima, certificiran pri eni od strokovnih mednarodnih mrež. (kratice certifikacij ACTP, ACSTH, CCE, EQA, TCQA)

 

Enako merilo naj velja tudi pri izboru coacha in coaching supervizorja. (kratice akreditacij ACC, PCC, MCC, EIA Foundation, EIA Parcticioner, EIA Senior, EIA Master, ESIA)

 

Z odločitvijo, da sodelujete z individualno akreditiranim coachem ali coaching supervizorjem, vam  daje zagotovilo, da coach izpolnjuje temeljne zahteve coaching poklica in  boste deležni coachinga in ne mešanice pristopov, ki jih ponujajo ponudniki pod tem nazivom, kar se pogosto pojavlja.  

 

Želim si, da bi s tem zapisom spodbudila slovenske coache k akreditaciji in vključitvijo v strokovne mreže. Verjamem, da lahko samo na ta način  omogočimo strokoven, kvaliteten coaching in ga skupaj postavimo na ustrezno, etično, raven ter na trgu uvrstimo na mesto, ki mu pripada. To je razvoj strokovnosti in trajnostnega voditeljstva.

 

 

Jasna Knez, Executive & Team Coach, ICF PCC, EMCC EIA SENIOR

Avgust 2020 zapis,  update Januar 2021

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih