Šola vodenja

Šola ključnih kompetenc vodenja s poudarkom na izbranih temah:

•    Ključni izzivi vodenja. 
•    Komunikacija v najširšem smislu s posebnim poudarkom na konfliktni komunikaciji. 
•    Motiviranje in vodenje tima. 
•    Orodja pri vodenju s poudarkom na delegiranju, situacijskem in ciljnem vodenju. 
•    Upravljane sprememb.

Program je usmerjen k: 

•    Boljšim odnosom in razumevanju vlog ključnih ljudi v podjetju. 
•    Ustvarjanju inovativne klime in povezovanja med posamezniki v kolektivu. 
•    Prepoznavanju potencialov (podjetja, kolektiva) in inovativni uporabi virov. 
•    Opolnomočenju in ozaveščanju, zakaj so spremembe dobre in kaj lahko iz tega pridobimo. 

 

Prednosti tega programa: 

•    »Osvobodi« osebne potenciale in vire notranje moči. 
•    Vodi k večji motiviranosti. 
•    Izboljša osebne in poslovne dosežke ter posledično rezultate. 
•    Uvede učinkovite tehnike, ki izboljšajo komunikacijo z drugimi. 
•    Konflikte spremenimo v usmerjeni pogovor s pozitivnimi rezultati. 
•    Prispeva k večji učinkovitosti v medsebojnih odnosih. 
•    Prispeva k odgovornosti posameznika do lastne in varnosti drugih pri delu. 
•    Delavnice so praktično naravnane; učenje poteka skozi vaje in praktične primere.  

 

Vsebina: 

1. modul: KLJUČNI IZZIVI VODENJA 

•    Ozaveščanje prednosti, gradim na prednostih, »bonding«, identificiranje obstoječega delovnega vzorca, premik k ciljnemu vzorcu in priložnosti za razvoj.
•    Moji ključni izzivi vodenja ‒ samoocena vodstvenih kompetenc. 
•    Potret vodje in kaj je vodenje. 
•    Kdo sem kot vodja. 
•    Gradim na prednostih. 
•    Različnost v timu ‒ prednost ali slabost za podjetje? 
•    Barometer potenciala vodstvene ekipe. 
•    Oblikovanje ciljev, vezanih na vodenje pri posameznikih. 

 

2. modul: KOMUNIKACIJA ‒ KLJUČ DO USPEŠNEGA VODENJA 

•    EQ komunikacija in metoda SDI®: komunikacija na različnih ravneh (argumentacija, kako pravilno 
argumentirati svoja sporočila, kako jih podkrepiti). 
•    Komunikacijski model posameznika – delovanje posameznika. 
•    Komunikacijske veščine in procesi komunikacije s poudarkom na vseh oblikah interne komunikacije. 
•    Razumevanje osnovnih pravil komuniciranja v podjetju (kdo, komu, kaj?). 
•    Učinkovito vodenje sestankov s tipičnimi profili udeležencev. 
•    Kako naša prepričanja vplivajo na naš pogled na drugega. 

 

3. modul: UČINKOVITO UPRAVLJANJE KONFLIKTOV Z METODO ZMAGAM ZMAGAŠ 

•    Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe z učinkovito komunikacijo. 
•    Prepoznavanje različnih motivacij in vedenja. 
•    Kako reševati konflikte kreativno, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje. 
•    Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. 
•    Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja. Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe. 
•    Analiza tima in konfliktna razmerja vsakega posameznika – poglobljeno razumevanje. 
•    Model reševanja problema v skupini.

 

4. modul: UPRAVLJANJE UČINKOVITOSTI (»managing performance«) 

•    Zaupanje ‒ najboljše orodje vodenja. 
•    Načrtovanje. 
•    Določanje prioritet. 
•    Osnovne prvine situacijskega vodenja. 
•    Pravila učinkovitega delegiranja ‒ šest zlatih pravil učinkovitega delegiranja. 
•    Mentorstvo je tudi vodenje.

 

5. modul: UPRAVLJANJE SPREMEMB

•    Uveljavljanje sprememb in sprememba kulture. 
•    Nismo več v dobi sprememb, temveč v spremenjeni dobi. 
•    Novi prijemi v novi dobi. 
•    Zakaj pa so spremembe dobre? 
•    Preteklost – sedanjost – prihodnost. Kje leži potencial? 
•    Vodenje in sodelovanje vs. moč in odgovornost. 
•    Kaj nas omejuje in kako preseči omejujoča prepričanja. 

 

6. modul: MOTIVACIJA IN TIMSKO DELO 

•    Opredelitev vlog v timu. 
•    Kaj motivira ljudi na delovnem mestu. 
•    Vpogled v lastne motivacijske vzgibe in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo posameznika, ter v motivacijske dejavnike drugih ljudi, skupin in timov. 
•    Odlično vodenje in motivacija. 
•    Kaj je tim in kako lahko tim ponudi najboljše. 
•    Sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso. 

 

Pričakujete lahko uporabo raznolikih metod in tehnik dela ter uporabo telesa, glasu, vizualnih podob, glasbe, uporabe NLP-ja, sistemski pristop, gestalt pristop, solution focus pristop, transakcijsko analizo, jungovski pristop, konstelacije, tehnike dihanja ter uporabo kreativnih pristopov po EAT. Vsebina programa se ekskluzivno prilagaja potrebam skupine in ciljem naročnika. Vsebina je okvirna, saj nam modularni pristop omogoča prilagajanje aktualni situaciji in ustrezen nabor tem, ki odgovarja tudi udeležencem. 

Cookie - Analitics
They are used to record the website's obscurity analysis and provide us with data to provide a better user experience.
Cookie - social
Cookies required for plug-ins for sharing content from social media sites.
Cookie - chat
Cookies allow you to sign up, contact and communicate through the communication plug-in on the page.
Cookie - marketing
They target targeted advertising based on past user's activity on other sites.
What are cookies?
By visiting and using the site, you consent to the use and recording of cookies.OK Learn more about cookies