Kako gradimo stik s publiko

Da bi izgovorjena beseda v resnici imela moč, moramo zanjo pripraviti teren. Sporočilo govorca dobi resnično vrednost šele takrat, ko je na drugi strani nekdo, ki mu prisluhne.

Kako pa pridobimo pozornost publike? Kakšno vlogo pri tem igra prvi vtis? Dokazano je, da vtis oziroma mnenje o nekom ali nečem ustvarimo prej kot v desetinki sekunde. Dobra pripravljenost je odločilna za to, da se naredi prostor in da sporočilo doseže poslušalca.

Dokazano je, da se 80% do 90% prvega vtisa zgodi na podlagi dveh lastnosti: zaupanje in kompetence.

Gre za subjektivno zaznavanje sogovornika, ki temelji na njegovem lastnem vrednostnem sistemu, percepcijah, izkušnjah in tudi sociološko-kulturnih posebnostih. Naši sogovorci se namreč vedno srečujejo z osebnimi sodbami: ali lahko tej osebi zaupam in ali je kompetentna?

 

Prednost dobrih govorcev je v tem, da jim ljudje zaupajo. Zato je vaša naloga, da pridobite zaupanje vaših poslušalcev. Tisto, kar imenujemo dober stik, nevidne niti, prijetna uglašenost, enaka valovna dolžina, pripravljenost na sprejem... je zaupanje. Dober stik pa pomeni kakovost odnosa. To pa zahteva fleksibilnost v vedenju in prinaša kakovostnejše odnose na vseh življenjskih področjih.

 

Ko govorimo o "usodnosti" prvega (vizualnega) vtisa, nikakor ne smemo mimo pomembnega dejstva, ki se ne tiče le začetka govora: ljudje vedno bolj verjamemo temu, kar vidimo, kot pa tistemu, kar slišimo.

 

Vendar vedno primerjamo slišano z videnim. Je tako?

Psiholog Albert Mehrabian je ugotovil, da pri komunikaciji (formula se navezuje na komunikacijo čustev in odnosov) ključni prvi vtis v situacijah, ko prihaja do neskladja med besedami in neverbalno govorico govorca, določajo naslednji dejavniki:

 

55 %   sporočil, ki se nanašajo na občutke in odnose, je izraženo s telesom, telesno govorico ali s tistim, kar vidimo (telo)

38 %   sporočil, ki se nanašajo na občutke in odnose, je v načinu izrečenega, z glasom ali tistim, kar slišimo in čutimo (emocije)

 7 % vsebine oz. sporočila, ki se nanaša na čustva in odnose, je v besedah, ki se govorijo (um)

 četrti vidik ‒ skrita sporočila (največkrat spregledan vidik - vibracija)

 

Seveda pa to ne pomeni, da je sporočilo zares manj pomembno, ali da velja pozornost nameniti samo telesni govorici, kot so zmotno prepričani in učijo nekateri. Ugotovitev raziskave tudi ne smemo enostavno posploševati.

 

Razumevanje, kako govorimo (povemo), in interpretacija, kadar poslušamo, sta namreč vedno ključnega pomena za učinkovito komunikacijo, upravljanje in odnose. Neverbalni vidik komunikacije ne bo doprinesel 93% k celotnemu sporočilu, temveč bo predvsem razkril subtilna čustva, motive in emocije osebe, ki se skrivajo v ozadju. Kajti ljudje v veliki meri (cca 75%) sodimo glede na naše emocionalno doživetje vsebine celotnega sporočila (telo, čustva, um in vibracija).

 

Vse preredko pa govorci pozornost posvetijo četrtemu vidiku, skritim sporočilom. To je tisti neviden prostor, ki se zgodi, čemur lahko rečemo gradnja ali rušenje mostu.

 

Zato lahko rečemo, da je ustrezna telesna govorica, ki predvsem podpira izgovorjene besede (vsebino, in kontekst), temelj dobrega govora nasploh. Češnjo na vrhu smetane pa bo dala vaša osebna nota osredotočenosti na poslušalce in vaša vibracija – ki naj bo avtentična.

 

Ali drugače človek – človeku!

 

 

 

 

Cookie - Analitics
They are used to record the website's obscurity analysis and provide us with data to provide a better user experience.
Cookie - social
Cookies required for plug-ins for sharing content from social media sites.
Cookie - chat
Cookies allow you to sign up, contact and communicate through the communication plug-in on the page.
Cookie - marketing
They target targeted advertising based on past user's activity on other sites.
What are cookies?
By visiting and using the site, you consent to the use and recording of cookies.OK Learn more about cookies