Coaching veščine za vodje - Embody your coaching Wisdom 1, CCE

RAZVOJ COACHING KOMPETENC IN COACHING VEŠČIN PRI VODENJU TER DELU Z LJUDMI

Za vodje, interne coache, trenerje, facilitatorje, psihologe, HR specialiste....

 1. Vas mika, da bi se naučili  spretne uporabe coaching stila, razvili coaching veščine in veščine vodenja?
 2. Se vaši zaposleni srečujejo z veliko izzivi in nimajo sogovornika, ki bi jim pomagal pri iskanju rešitev?
 3. Želite v vaši organizaciji spodbujati neprestane izboljšave in učinkovito doseganje zadanih ciljev?
 4. Novi časi zahtevajo nove veščine? 

 

Nadgradite svoje vodstvene veščine in skoz program Embody Your Coaching Wisdom iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletja. Razvijte učinkovitejšo coaching kluturo v podjetju ali nadgradite svojo prakso vodenja ljudi na naprednejši nivo! Pridobite mednarodni certifikat s strani mednarodne zveze za coaching. 

 

PRIJAVA

PREBERI ČLANEK  KOMPAS ZA SAMOCOACHING  in  INTEGRALNO VODENJE in COACHING MISELNOST in HODITI PO TANKEM LEDU  in ETIKA

 

 

VODIM S COACHING VEŠČINAMI - EMBODY YOUR COACHING WISDOM 

 

Uporaba coaching veščin v komunikaciji je dokazano eden od učinkovitejših pristopov za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti pri delu z zaposlenimi. V današnjem okolju nenehnih sprememb, negotove prihodnosti, hitro menjujočih se načinov dela, uporaba coaching veščin v komunikaciji opolnomoči tako vsakega posameznika posebej, kot vsak tim in s tem tudi celotno organizacijo, kar rezultira upravljanje vseh potencialov in daje pozitivne rezultate.

Gradnja močne coaching kulture gradi kulturo močnih zmožnosti upravljanja s spremembami in visokim zaupanjem v sposobnosti zaposlenih pri načrtovanju in izvajanju del.

 

Nadgradite svoje vodstvene veščine in skoz program Embody Your Coaching Wisdom iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletja: vodenje s coaching veščinami za kompleksno reševanje problemov, kreativnost in kritično razmišljanje, upravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikaciji, razvijte čustveno inteligenco in miselno agilnost.

Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching (vodstvenih) kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF, s čimer pridobite tudi Mednarodni Certifikat ICF.

 

Kaj je coaching

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” S pomočjo coachinga namreč raziskujemo neizkoriščene možnosti in potenciale ter ovire, ki posameznika ali skupine ovirajo na poti do še večjega uspeha. Je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam s pomočjo coaching orodij in tehnik razviti nova vedenja.

 

Komu je trening Embody Your Coaching Wisdom namenjen

Embody Your Coaching Wisdom trening je namenjen vsem, ki želite postati coachi ali pa zgolj coaching veščine vnesti v vaš vodstven stil in jih uporabljati za lažje in učinkovitejše doseganje poslovnih, strateških in osebnih ciljev. 

Priporočamo vodjem podjetij, vodjem oddelkov, timov, priporočamo kadrovskim strokovnjakom, internim coachem, psihologom in svetovalcem, ter vsem, ki vas coaching svet privlači in bi radi spoznali  coaching veščine in razvili coaching miselnost. Po zaključenem izobraževanju boste prejeli tudi mednarodni certifikat, mednarodne zveze coachev ICF (najvišji standard pri razvoju coaching profesije) in pridobili CCE točke.

 

Po globalni raziskavi Mednarodne zveze za coaching, Gradnja močne Coaching kulture 2020, so glavni razlogi podjetij za vlaganje v Coaching: razvoj vodenja (55%), razvoj talentov (51%), pogovori o vodenju uspešnost z zaposlenimi (49%), povečanje angažiranosti (28%). Te ugotovitve lahko razumemo kot dokaz za potrebo po drugačnem vodenju. Participativnem vodenju in razvoju takšne kulture, kjer so zaposleni sposobni hitro sprejemati odločitve in se odzivati na spreminjajoče se razmere. Coaching kulture.  »Prihodnost«, ki je že tu. 

POGLEJ VIDEO

 

Kaj boste pridobili

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja coaching psihologije in transformacije vaših vodstvenih in coaching veščin. Uporabili bomo najnaprednejše tehnike in metode učenja in razvoja veščin skladno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev ICF.

 1. Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo našega metala (kar vemo, kako razmišljamo), srca (kar čutimo) in prvinskih motivacij v telesu (kako delujemo), energije, ki nas poganja in sistemov, ki nas obkrožajo. Prisegamo na integralni pristop.
 2. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

 

Spoznali in naučili se boste:

 • Spoznali koristi procesa na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Od teorije do prakse. 
 • Spoznali kaj je coaching in kakšna je razlika med vodenjem s coaching veščinami in profesionalnim coachingom ter ostalimi pristopi pri razvoju kadrov. 
 • Spoznali boste coaching veščine in temeljne kompetence ter etični kodeks coachev - Razvijmo coaching kompetenc po ICF  (International Coach Federation).
 • Razvili boste svoj vodstven stil z vpeljevanjem principov coachinga za razvoj kulture coachinga in razvojno ter coaching miselnost.
 • Spoznali boste, kaj so nevidne vsebine ali spregledana področja in pasti. Vse to skozi intenzivno praktično delo v varnem okolju.   
 • Spoznali boste najnaprednejše komunikacijske tehnike za delo z ljudmi.
 • Spoznali boste psihološko profiliranje in zakaj ter v kakšnih primerih je uporabno pri coachingu ter kaj nam analiza rezultatov pove o nas vs. drugih. 
 • Spoznali boste psihologijo posameznika & tima, (saboterje, poganjalce, motivatorje, arhetipske potenciale in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence) in s tem pridobili znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  
 • Spoznali boste učinkovite coaching modele za poslovni in osebni napredek ter pridobili uvide, kako pristopiti uporabi coaching veščin pri vodenju v različnih poslovnih situacijah (kdaj je to najboljša opcija in kdaj je bolje uporabiti drugo metodologijo).
 • Pridobili boste razumevanje in razvoj motivacije kot spodbudo za vas, zaposlene & skupine, predvsem v času, ko se srečujemo z nenehnimi spremembami.
 • Trening poleg zelo strukturiranega in strateškega znanja in tehnik na področju coaching veščin ponuja tudi osebni napredek - vašo osebno rast, spoznavanje vaših disfunkcionalnih navad in preseganje le teh, opolnomočenje vaših potencialov in moči in krepitev vaše samozavesti in vpliva v vsakodnevnih situacijah.
 • Prejeli boste tudi svoje coaching kartice za pomoč, po modelu, ki je aplikativen za veliko raznolikih vodstvenih in poslovnih situacij.
 • Deležni boste coaching supervizije in mentorskega coachinga za individualno spremljanje vašega razvoja in proces integracije naučenega.
 • Bogato študijsko gradivo, zadnje raziskave na področju coaching in dostop do neusahljivega vira potrebnih informacij na področju coachinga.
 • Učenje je izkustveno in poteka celostno in integralno.  
 • Izkušeni mednarodno certificirani profesionalni coachi in trenerji (EMCC in ICF) bodo z vami delili svoje dolgoletne izkušnje in najboljše prakse ter zadnje raziskave in metode na področju razvoja coaching stroke.
 • Prejeli boste mednarodni certifikat Embody your Coaching Wisdom CCE, akreditiran s strani Mednarodne zveze za coaching. 

 

PROGRAM

 

MODUL 1:  COACHING TEMELJI - COACHING MISELNOST IN KREIRANJE PROSTORA ZA RAST 

 

V prvem modulu se bomo spoznali, postavili temelje za sobivanje ter spoznali temelje coaching profesije. Kaj je coaching, kdo je coach in kakšne so razlike med vlogami »vodja kot coach«, »interni coach« in »zunanji coach«. Spoznali bomo coaching miselnost, ključno kompetenco profesionalnih coachev, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. Ozavestili bomo svojo vlogo in svojo osebno moč, ki jo prinašamo v sistem. Gre za trikotnik, ki zahteva uravnoteženost. Na eni strani med tem, kdo smo in naše lastne avtoritete (persone), sposobnosti sprejeti kar je v polju, torej naše popolne prisotnosti in zavedanja vpliva, ki ga imamo, sposobnosti spremembe miselnosti in kreacije emocionalnega preskoka. Pogledati na coaching odnos s sistemskega vidika. Spoznali bomo etične standarde v coachingu in morebitne pasti, na katere lahko naletimo. Ker je coaching ciljno usmerjen proces se bomo naučili vzpostavljati in vzdrževati coaching dogovore – cilje procesa. Obravnavali bomo:

 • Spoznavanje skozi oči coacha
  • Zadnje raziskave na področju razvoja coaching profesije - strokovne mreže.
  • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
  • Kdo je lahko coach in kako postanemo coach.
  • Vodja coach & novi pristopu pri vodenju ljudi.
  • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Coaching miselnost kot ena od pomembnejših kompetenc coacha: 
  • Miselnost coacha vs. miselnost vodje in nivoji razvoja 
  • 3C: skrbnost – skupno učenje – kreativnost 
 • Vloga coacha vs. vloga vodja coach: 
  • avtoriteta 
  • prisotnost 
  • vpliv 
 • Moj svet vs. tvoj svet (fokusne točke in mentalni modeli). 
 • Odgovornost coacha vs. odgovornost vodja coach.
 • Etični in strokovni standardi v coachingu.
 • Kreiranje coaching odnosa in vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov.
 • Soustvarjanje odnosa in dinamike 
 • Vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov:
  • Coaching kot ciljno usmerjen proces.
  • Coaching dogovor.
  • Tehnike uspešnega postavljanja ciljev in njihova merljivost.
  • Spodbujanje odgovornosti in zavzetosti.
  • Načrti osebnega razvoja.
 • Merjenje učinkovitosti coachinga.

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

MODUL 2 : GRADNJA ZAUPANJA IN VARNOSTI TER UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – SISTEMSKI POGLED 

 

V tem modulu se bomo osredotočili na vzpostavitev coaching odnosa, medsebojnega zaupanja in psihološke varnosti ter učinkovito komunikacijo v coachingu. Stopnja zaupanja in učinkovita komunikacija v coaching odnosu vodi do opolnomočenja klientov za dosego najboljših rezultatov. Zato se moramo zavedati, kdaj in kako vstopiti v sistem klienta, kako vplivamo nanj s svojim sistemom in tudi vedeti in znati, kako iz njega izstopiti nenavezano. 

Osredotočili se bomo na strukturo in bistvo veščin coaching pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskovali bomo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznali bomo komunikacijske strategije (opazovanje, povzemanje, parafraziranje, preverjanje razumevanje, povratna informacija, čist jezik, meta postavitve..). Pozornost bomo namenili aktivnemu (globalnemu) poslušanju in tehnikam prebujanja zavedanja ter pogledali v psihologijo posameznika & tima, (saboterji, poganjalci, motivatorji, arhetipski potenciali in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence). Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so prodorno spraševanje, uporaba tišine, metafor in prispodob, se bomo učili, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da boste integrirali znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  Obravnavali bomo:

 • Psihološka varnost za kliente & zaposlene + (Test psihološke varnosti).
 • Psihologija vplivanja in refleksija coaching odnosa.
 • Pristen stik in prisotnost - nevro povezave, psihološko ozadje, praktične vaje.
 • Centriranje in  ravnovesje BQ + IQ + EQ.
  • Metode diagnosticiranja in razlikovanja, (Test EQ + BQ).
  • Prepoznavanje čustvenih situacij in njihovo upravljanje.
  • Čustveni in mentalni preskoki - mapiranje.
 • Učinkovita komunikacija – struktura coaching pogovorov in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog.
 • Tehnike dialogov in težkih pogovorov, upravljanje s čustvenimi stanji.
 • Razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja, prebujanja zavedanja, opolnomočenja, empatije: 
  • metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije
  • metode opazovanja, spremljanja, validiranja 
  • metode in tehnike raziskovanja in preverjanja 
  • jaz vodja ne želim zasliševati svojih zaposlenih, kje se torej skriva ključ - coaching ni postavljanje vprašanj, je postavljanje prodornih vprašanj 
  • metode in tehnike postavljanja pravih in močnih coaching vprašanj
  • kaj naredi vprašanje prodorno in močno
  • tipi coaching vprašanj in razlike med coaching vprašanji z navadnimi običajnimi vprašanji
  • metoda 6V strateški pristop - naučimo se oblikovati močna vprašanja skozi prakso vodenja coaching pogovorov z vprašanji v različnih situacijah in različnih vlogah 
  • Močna coaching vprašanj za delo s posamezniki 
  • Močnih coaching vprašanja za delo s timi
 • S čim in kako vplivam na vodenje proces.     
 • Povratna informacija v coachingu.

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

Modul 3: COACHING MODELI IN VODENJE K UČENJU, ZAVEDANJU IN REZULTATOM

 

V tretjem modulu se bomo usmerili na spoznavanje konkretnih coaching modelov, ki so primerni za različne situacije, delo s posamezniki ali timi. Obstaja ogromno metod, coach pa mora znati izbrati tiste, ki bodo dajale najboljše rezultate glede na klienta, ki ga ima pred seboj. Coaching modeli nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, vodenje sestankov, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja… pa vse do vzgoje. Spoznali bomo nekaj učinkovitih coaching modelov ter si naredili lasten okvir z uporabo coaching kartic, ki so sestavni del treninga. Sledi spoznavanje psihološkega ozadja razvoja coacha kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi. Omogoča nam, da smo bolj zavestni glede lastnega načina delovanja, načina razmišljanja in čutenja. Refleksija in supervizija nam namreč ponujata učenje o sebi in o naši coaching  praksi, vodenju s pomočjo coaching veščin, učenje o drugih, učenje o profesiji ter nudi mnoge prednosti, ki nam ljudem, pomagajo, da skupaj delamo učinkoviteje. Obravnavali bomo:

 • Struktura Coaching pogovora FISH
 • Uporaba coaching veščin kot orodje upravljanja s spremembami
 • Coaching modeli in strukture različnih modelov
  • Solution Focus
  • STARR
  • CLEAR
  • TO-GROW
  • PERFORMANCE COACHING
  • MAPIRANJE
 • Uporaba različnih modelov v praksi:
  • vodenje coaching pogovora
  • psihologija timskega dela skozi oči coaching pristopa
   • timska dinamika
   • razvojne faze tima
   • Integralni model
  • psihologija oseben rasti
   • Razvojne faze coacha  
 • Uporaba coaching orodij kot odlično orodje vodenja 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
 • Refleksivna praksa za coacha – samoupravljanje vs. samozavedanje vs. samospoznavanje 
 • Refleksija coaching pogovora 
 • Supervizija v coachingu
 • Refleksija in povratna informacija celotnega izobraževanja
 • Priprava na certificiranje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks in uporabo lastnih Coaching kartic, študije primerov in demonstracije. 

 

Modul 4: INTEGRACIJA IN CERTIFICIRANJE – INDIVIDUALNI RAZVOJ VAŠIH VEŠČIN IN PRAKS

 

Zadnjo fazo predstavlja proces integracije vsega naučenega. V obliki supervizije in individualnega mentorstva ter zaključnega certifikacijskega srečanja in  podelitve certifikatov. 

Integracijski učni proces vsebuje individualno mentorstvo v obliki  virtualnih srečanj, po uradnem izobraževanju, kot del prkase, kjer udeleženci podelite svoje izkušnje in prakse, izzive, dileme in uspehe ter praktične vidike skozi metodologijo supervizijskega procesa. Proces tako nudi dodatno oporo in opolnomočenje za uporabo in implementacijo coaching veščin in utelešenje coaching miselnosti. 

Individualno coaching mentorstvo je namenjeno usmerjenemu pogovoru na ključne izzive posameznega coacha. Termine določimo glede na vašo razpoložljivost.

Septembra sledi še zadnje, zaključno srečanje v živo in integracija - podelitev certifikatov. 

 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju.
 • Supervizija – 2x virtualno srečanje - usmerjen pogovor na ključne izzive posameznega coacha.
 • Coaching  praktični del & evalvacija in zaključna analiza, povratna informacija in napotki za naprej.
 • Podelitev diplom o zaključku programa, certifikat s strani mednarodne zveze za coaching ICF CCE

 

 

TERMINI IZVEDBE

 1. del: Skupinski trening v živo  - 1. modul 11. in 12. 5.2021  (trening poteka v terminu 9.00 do 17.00)
 2. del: Skupinski trening v živo – 2. modul 26., 27. in 28.5.2021  (9.00 do 17.00 ure, 3. dan od 9.00 – 14.00 ure)
 3. del: Skupinski trening v živo – 3. modul 15. in 16.6.2021.  (9.00 do 17.00 ure)
 4. del: Certifikacijski proces in supervizija  
  • supervizija in individualno mentorstvo  ( individualni termini v obdobju 28.6.2021 - 28.8.2021 ) 
  • Zaključno srečanje v živo in podelitev certifikatov  1.9.2021 (9.00 do 15.00 ure)

 

 

UČNA METODA

 1. Delo poteka v majhnih skupinah, do največ 8 oseb.
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop posameznika z namenom zagotavljanja maksimalnega učenja 
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in integralno na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja,  strast oz. energija ter sistemski vidik.
 6. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo coaching prakso, sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 7. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev, obljubljamo dobro prakso, konkretne izkušnje in študije primerov, demonstracije, prav tako pa boste na vsakem modulu deležni individualnih povratnih informacij na vašo prakso skozi okvir coaching kompetenc.
 8. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 9. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti. 
 10. Dostop do bogate literature in študijskega gradiva in materialov 
 11. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 
 12. Izobraževanje poteka v kombinaciji delavnic v živo in (po potrebi v obliki virtualnih delavnic v živo), individualnih mentor coachingov v e-obliki ali v živo ter virtualnih supervizijskih srečanj. 

 

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, psihološke teste, materiale, analizo, mentorstvo in supervizijo trenerjev, srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in mednarodni certifikat ICF CCE.

Prav tako v sklopu programa prejmete coaching orodje – Coaching kartice PNG.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Po zaključenem programu imajo udeleženci možnost, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov ter posegov v organizacijsko svetovanje  in mentorski program.

 

INVESTICIJA 

Cena programa Coaching za vodje Embody your coaching Wisdom znaša za posameznika 1590,00€ + ddv

 

 • Pri plačilu v enem obroku priznamo 5% popust.
 • Pri zgodnjih prijavah do 1.4.2021 priznamo 10% popust.
 • Možno je plačilo v štirih obrokih za fizične osebe.
 • Pri plačilu kot fizična oseba, bomo upoštevali dodaten 20% popust na ceno. 

Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo programa. 

 

 

TRENERJI

Z vami bodo izkušeni certificirani in licencirani profesionalni  coachi in coaching trenerji, ki so mednarodno individualno akreditirani in se ponašajo v več kot 15 leti izkušenj na področju razvoja potencialov in coachinga, tako doma kot v tujini.  Naši coaching trenerji so mednarodno aktivni in sodelujejo z svetovnimi strokovnimi mrežami za razvoj coachinga ter imajo dostop do zadnjih raziskava na strokovnem področju.  

 

Program vodi Jasna Knez (Executive & Team Coach).

Jasna Knez je profesionalna certificirana coachinja z licenco PCC in prejemnica EIA SENIOR Coach in Mentor in je edina v Sloveniji individualno akreditirana tako s strani evropske kot mednarodne zveze za coaching. Kot podpredsednica ICF Chapter Slovenija aktivno podpira trajnostno rast in razvoj coaching poklica na naših tleh. Deluje kot vodstveni poslovni in timski coach, trenerka coaching in vodstvenih veščin, coaching mentorica in supervizorka, facilitatorka razvoja coaching kulture in sistemov kot sistemski organizacijski konstelator. Sodeluje s številnimi klienti in timi, doma in v tujini, in jim pomaga pri njihovi preobrazbi; dvigu zaupanja,  visoke učinkovitosti in odpornosti.  Njena strast je odkrivanje človeškega potenciala in ustvarjanje varnega prostora za transformacijo. 

 

So-trenerji in facilitatorji Andreja Anžur Černič (Executive Coach) in Marko Knez (Jungian Coach).  

 

 

ZANIMIVOST IZ SVETA COACHINGA - RAZISKAVA

Mednarodna zveza za coaching je v raziskavi Gradnja močne coaching kulture za prihodnost dela 2020 predstavila zanimive ugotovitve. Podjetja z močno coaching kulturo imajo boljše talente in poslovne rezultate in so uspešnejša pri obsežnih strateških spremembah. Pomembno pa je, da imajo vodje, ki uporabljajo coaching veščine dovolj znanja, da lahko ob podpori HR in razvojnih funkcij, učinkovito širijo ta znanja in sistematično povezujejo vse pomembne dele sistema. Coaching pobude in procese je potrebno zastaviti in voditi z ustrezno usposobljenimi ljudmi (primerni akreditirani treningi, podpora izkušenih profesionalnih certificiranih coachev, strokovne mreže), saj so drugače manj učinkovite ali v najslabšem primeru celo škodljive. Izjemno pomembno pa je, da so te pobude usklajene s strateškimi cilji organizacije, saj so takrat najbolj uspešne. Na ta način je to  proces, ki poveča osebni in poklicni potencial in dodano vrednost podjetja. 

 

VAS ZANIMA KAKO POTEKAJO NAŠA COACHING IZOBRAŽEVANJA? 

POGLEJ VIDEO 

 

PRIJAVA
PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih