Šola coaching veščin za vodje - poslovni organizacijski coaching, mednarodni certifikat

RAZVOJ COACHING KOMPETENC IN COACHING VEŠČIN PRI VODENJU TER DELU Z LJUDMI

Za vodje, interne coache, trenerje, facilitatorje, psihologe, HR specialiste....

 1. Vas mika, da bi se naučili  spretne uporabe coaching stila, razvili coaching veščine in veščine vodenja?
 2. Se vaši zaposleni srečujejo z veliko izzivi in nimajo sogovornika, ki bi jim pomagal pri iskanju rešitev?
 3. Želite v vaši organizaciji spodbujati neprestane izboljšave in učinkovito doseganje zadanih ciljev?
 4. Novi časi zahtevajo nove veščine? 

                                                        

Nadgradite svoje vodstvene veščine in skozi program Embody Your Coaching Wisdom iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletjavodenje s coaching veščinami za kompleksno reševanje problemovkreativnost in kritično razmišljanjeupravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikacijirazvijte čustveno inteligenco in miselno agilnost.

Pridobite mednarodni certifikat EMCC in ICF - Embody Your Coaching Wisdom - Organizational Coach. 

 

EMCC akreditacija za coache: EQA Organizational Coach Practitioner in proces z EIA individualno akreditacijo. (2v1)

ICF certifikacija za coache: Prav tako je program v procesu pridobitve višje akreditacije pri ICF in sicer nivo ACSTH. 

 

V svetu sta dve največji strokovni mreži za razvoj coachev – International Coaching Federation (ICF) oz. Mednarodna zveza za coaching in European Mentoring & Coaching Council (EMCC GLOBAL) oz  Evropski svet za mentorstvo in coaching. Delita si skupno poslanstvo – stalen razvoj coaching stroke. Embody your Coaching Wisdom je edini program v Sloveniji, ki ponuja certifikacijo pri obeh mrežah.

 

PRIJAVA

PREBERI ČLANEK  KOMPAS ZA SAMOCOACHING  in  INTEGRALNO VODENJE in COACHING MISELNOST in HODITI PO TANKEM LEDU  in ETIKA

 

VODIM S COACHING VEŠČINAMI - EMBODY YOUR COACHING WISDOM 

 

Uporaba coaching veščin v komunikaciji je dokazano eden od učinkovitejših pristopov za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti pri delu z zaposlenimi. V današnjem okolju nenehnih sprememb, negotove prihodnosti, hitro menjujočih se načinov dela, uporaba coaching veščin v komunikaciji opolnomoči tako vsakega posameznika posebej, kot vsak tim in s tem tudi celotno organizacijo, kar rezultira upravljanje vseh potencialov in daje pozitivne rezultate.

Gradnja močne coaching kulture gradi kulturo močnih zmožnosti upravljanja s spremembami in visokim zaupanjem v sposobnosti zaposlenih pri načrtovanju in izvajanju del.

         

 

Nadgradite svoje vodstvene veščine in skoz program Embody Your Coaching Wisdom iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletja: vodenje s coaching veščinami za kompleksno reševanje problemov, kreativnost in kritično razmišljanje, upravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikaciji, razvijte čustveno inteligenco in miselno agilnost.

Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching (vodstvenih) kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 

Kaj je coaching

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” S pomočjo coachinga namreč raziskujemo neizkoriščene možnosti in potenciale ter ovire, ki posameznika ali skupine ovirajo na poti do še večjega uspeha. Je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam s pomočjo coaching orodij in tehnik razviti nova vedenja.

 

Komu je trening Embody Your Coaching Wisdom namenjen

Embody Your Coaching Wisdom trening je namenjen vsem, ki želite postati coachi ali pa zgolj coaching veščine vnesti v vaš vodstven stil in jih uporabljati za lažje in učinkovitejše doseganje poslovnih, strateških in osebnih ciljev. 

Priporočamo vodjem podjetij, vodjem oddelkov, timov, priporočamo kadrovskim strokovnjakom, internim coachem, psihologom in svetovalcem, ter vsem, ki vas coaching svet privlači in bi radi spoznali  coaching veščine in razvili coaching miselnost.

 

Po globalni raziskavi Mednarodne zveze za coaching, Gradnja močne Coaching kulture 2020, so glavni razlogi podjetij za vlaganje v Coaching: razvoj vodenja (55%), razvoj talentov (51%), pogovori o vodenju uspešnost z zaposlenimi (49%), povečanje angažiranosti (28%). Te ugotovitve lahko razumemo kot dokaz za potrebo po drugačnem vodenju. Participativnem vodenju in razvoju takšne kulture, kjer so zaposleni sposobni hitro sprejemati odločitve in se odzivati na spreminjajoče se razmere. Coaching kulture.  »Prihodnost«, ki je že tu. 

POGLEJ VIDEO

 

Kaj boste pridobili

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja coaching psihologije in transformacije vaših vodstvenih in coaching veščin. Uporabili bomo najnaprednejše tehnike in metode učenja in razvoja veščin skladno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev. Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching - vodstvenih kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 1. Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo našega mentala (kar vemo, kako razmišljamo), srca (kar čutimo) in prvinskih motivacij v telesu (kako delujemo), energije,  in sistemov, ki nas obkrožajo. Zato prisegamo na integralni celostni pristop.
 2. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

Spoznali in naučili se boste:

 • Spoznali koristi coaching procesa na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Od teorije do prakse. 
 • Spoznali kaj je coaching in kakšna je razlika med vodenjem s coaching veščinami in profesionalnim coachingom ter ostalimi pristopi pri razvoju kadrov. 
 • Spoznali boste coaching veščine in temeljne kompetence ter etični kodeks coachev obeh mednarodne in Evropske zveze  (International Coach Federation in EMCC Global).
 • Razvili boste svoj vodstven stil z vpeljevanjem principov coachinga za razvoj kulture coachinga in razvojno coaching miselnost.
 • Spoznali boste, kaj so nevidne vsebine ali spregledana področja in pasti. Vse to skozi intenzivno praktično delo v varnem okolju.   
 • Spoznali boste najnaprednejše komunikacijske tehnike za delo z ljudmi.
 • Spoznali boste psihološko diagnosticiranje in zakaj, ter v kakšnih primerih je uporabno pri coachingu.
 • Spoznali boste psihologijo posameznika & tima, (saboterje, poganjalce, motivatorje, potenciale in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence) in s tem pridobili znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  
 • Spoznali boste učinkovite coaching modele za poslovni in osebni napredek ter pridobili uvide, kako pristopiti uporabi coaching veščin pri vodenju v različnih poslovnih situacijah (kdaj je to najboljša opcija in kdaj je bolje uporabiti drugo metodologijo).
 • Pridobili boste razumevanje in razvoj motivacije kot spodbudo za vas, zaposlene & skupine, predvsem v času, ko se srečujemo z nenehnimi spremembami.
 • Trening poleg zelo strukturiranega in strateškega znanja in tehnik na področju coaching veščin ponuja tudi osebni napredek - vašo osebno rast, spoznavanje vaših disfunkcionalnih navad in preseganje le teh, opolnomočenje vaših potencialov in moči in krepitev vaše samozavesti in vpliva v vsakodnevnih situacijah.
 • Prejeli boste tudi svoje coaching orodje za pomoč, po modelu, ki je aplikativen za veliko raznolikih vodstvenih in poslovnih situacij.
 • Deležni boste coaching supervizije in mentorskega coachinga za individualno spremljanje vašega razvoja in proces integracije naučenega.
 • Bogato študijsko gradivo, zadnje raziskave na področju coaching in dostop do neusahljivega vira potrebnih informacij na področju coachinga.
 • Učenje je izkustveno in poteka celostno in integralno.  
 • Izkušeni mednarodno certificirani profesionalni coachi in trenerji (EMCC in ICF) bodo z vami delili svoje dolgoletne izkušnje in najboljše prakse ter zadnje raziskave in metode na področju razvoja coaching stroke.
 • Prejeli boste mednarodni certifikat Embody your Coaching Wisdom, program je v procesu akrditacije s strani Mednarodne zveze za coaching za višjo stopnjo in sicer ACSTH. 
 • Prejeli boste mednarodni certifikat ECW – EQA Organizational Coach Practicioner, akreditiran s strani EMCC Global, ki omogoča Fast Track pridobitev individualne akreditacije tudi pri evropski zvezi EIA Practitioner in vpis v Evropsko bazo coachev.

 

PROGRAM

 

MODUL 1:  COACHING TEMELJI - COACHING MISELNOST IN KREIRANJE PROSTORA ZA RAST 

 

V prvem modulu se bomo spoznali, postavili temelje za sobivanje. Najprej bomo spoznali temelje coaching profesije - kaj je coaching, kdo je coach in kakšne so razlike med vlogami »vodja kot coach«, »interni coach« in »zunanji coach«. Spoznali bomo coaching miselnost, ključno kompetenco profesionalnih coachev, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. Ozavestili bomo svojo vlogo in svojo osebno moč, ki jo prinašamo v sistem. Gre za trikotnik, ki zahteva uravnoteženost. Na eni strani med tem, kdo smo in naše lastne avtoritete (persone), sposobnosti sprejeti kar je v polju, torej naše popolne prisotnosti in zavedanja vpliva, ki ga imamo, sposobnosti spremembe miselnosti in kreacije emocionalnega preskoka. Pogledati na coaching odnos s sistemskega vidika. Spoznali bomo etične standarde v coachingu in morebitne pasti, na katere lahko naletimo. Ker je coaching ciljno usmerjen proces se bomo naučili vzpostavljati in vzdrževati coaching dogovore – cilje procesa in korake, ki nas pripeljejo do učinkovitega coaching pogovora. Obravnavali bomo:

 • Spoznavanje skozi oči coacha
  • Zadnje raziskave na področju razvoja coaching profesije - strokovne mreže.
  • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
  • Kdo je lahko coach in kako postanemo coach.
  • Vodja coach & novi pristopu pri vodenju ljudi.
  • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Coaching miselnost kot ena od pomembnejših kompetenc coacha: 
  • Miselnost coacha vs. miselnost vodje in nivoji razvoja 
  • 3C: skrbnost – skupno učenje – kreativnost 
 • Vloga coacha vs. vloga vodja coach: 
  • avtoriteta 
  • prisotnost 
  • vpliv 
 • Moj svet vs. tvoj svet (fokusne točke in mentalni modeli). 
 • Odgovornost coacha vs. odgovornost vodja coach.
 • Etični in strokovni standardi v coachingu.
 • Kreiranje coaching odnosa in vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov.
 • Soustvarjanje odnosa in dinamike 
 • Vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov:
  • Coaching kot ciljno usmerjen proces.
  • Coaching dogovor.
  • Tehnike uspešnega postavljanja ciljev in njihova merljivost.
  • Spodbujanje odgovornosti in zavzetosti.
  • Načrti osebnega razvoja.
 • Merjenje učinkovitosti coachinga.
 • Vaje, vaje, vaje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

MODUL 2 : GRADNJA ZAUPANJA IN VARNOSTI TER UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – SISTEMSKI POGLED 

 

V drugem modulu se bomo osredotočili na vzpostavitev coaching odnosa, medsebojnega zaupanja in psihološke varnosti. Nato se bomo poglobili v učinkovito komunikacijo v coachingu. Stopnja zaupanja in učinkovita komunikacija v coaching odnosu vodita do opolnomočenja klientov za dosego izjemnih rezultatov. Zato se moramo zavedati, kdaj in kako vstopiti v sistem klienta, kako vplivamo nanj s svojim sistemom in tudi vedeti in znati, kako iz njega izstopiti nenavezano.  Osredotočili se bomo na strukturo in bistvo veščin coaching pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskovali bomo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznali bomo ključne komunikacijske strategije. Pozornost bomo namenili aktivnemu (globalnemu) poslušanju in tehnikam prebujanja zavedanja ter pogledali v psihologijo posameznika & tima, (saboterji, poganjalci, motivatorji, arhetipski potenciali in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence). Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so prodorno spraševanje, uporaba tišine, metafor in prispodob, se bomo učili, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da boste integrirali znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  Obravnavali bomo:

 • Psihološka varnost za kliente & zaposlene + (Test psihološke varnosti).
 • Psihologija vplivanja in refleksija coaching odnosa.
 • Pristen stik in prisotnost - nevro povezave, psihološko ozadje, praktične vaje.
 • Centriranje in  ravnovesje BQ + IQ + EQ.
  • Metode diagnosticiranja in razlikovanja.
  • Prepoznavanje čustvenih situacij in njihovo upravljanje.
  • Čustveni in mentalni preskoki - mapiranje.
 • Učinkovita komunikacija – struktura coaching pogovorov in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog.
 • Tehnike dialogov in težkih pogovorov, upravljanje s čustvenimi stanji.
 • Razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja, prebujanja zavedanja, opolnomočenja, empatije: 
  • metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije
  • metode opazovanja, spremljanja, validiranja 
  • metode in tehnike raziskovanja in preverjanja 
  • jaz vodja ne želim zasliševati svojih zaposlenih, kje se torej skriva ključ - coaching ni postavljanje vprašanj, je postavljanje prodornih vprašanj 
 • Metode in tehnike postavljanja pravih in močnih coaching vprašanj
  • kaj naredi vprašanje prodorno in močno
  • tipi coaching vprašanj in razlike med coaching vprašanji z navadnimi običajnimi vprašanji
  • metoda 6V strateški pristop - naučimo se oblikovati močna vprašanja skozi prakso vodenja coaching pogovorov z vprašanji v različnih situacijah in različnih vlogah 
  • Močna coaching vprašanj za delo s posamezniki 
  • Močna coaching vprašanja za delo s timi
 • S čim in kako vplivam na vodenje proces.     
 • Povratna informacija v coachingu.
 • Vaje, vaje, vaje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

 

Modul 3: COACHING MODELI IN VODENJE K UČENJU, ZAVEDANJU IN REZULTATOM

 

V tretjem modulu se bomo usmerili na spoznavanje konkretnih coaching modelov, ki so primerni za različne situacije, delo s posamezniki ali timi. Obstaja ogromno metod, coach pa mora znati izbrati tiste, ki bodo dajale najboljše rezultate glede na klienta, ki ga ima pred seboj. Coaching modeli nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, vodenje sestankov, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja… pa vse do vzgoje. Spoznali bomo nekaj učinkovitih coaching modelov ter si naredili lasten okvir z uporabo coaching kartic, ki so sestavni del treninga. Sledi spoznavanje psihološkega ozadja razvoja coacha, kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi. Omogoča nam, da smo bolj zavestni glede lastnega načina delovanja, načina razmišljanja in čutenja. Refleksija in supervizija nam namreč ponujata učenje o sebi in o naši  praksi, vodenju s pomočjo coaching veščin, učenje o drugih, učenje o profesiji ter nudi mnoge prednosti, ki nam ljudem, pomagajo, da skupaj delamo učinkoviteje. Obravnavali bomo:

 • Struktura Coaching pogovora FISH
 • Uporaba coaching veščin kot orodje upravljanja s spremembami
 • Coaching modeli in strukture različnih modelov
  • Solution Focus
  • Oscar
  • STARR
  • Clear
  • TO-GROW
  • PERFORMANCE COACHING
  • MAPIRANJE
 • Uporaba različnih modelov v praksi:
  • vodenje coaching pogovora
  • psihologija timskega dela skozi oči coaching pristopa
   • timska dinamika
   • razvojne faze tima
   • Integralni model
  • psihologija osebne rasti
   • Razvojne faze coacha  
 • Uporaba coaching orodij kot odlično orodje vodenja 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
 • Refleksivna praksa za coacha – samoupravljanje vs. samozavedanje vs. samospoznavanje 
 • Refleksija coaching pogovora 
 • Supervizija v coachingu
 • Refleksija in povratna informacija celotnega izobraževanja
 • Priprava na certificiranje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

Modul 4: INTEGRACIJA

 

Zadnji modul predstavlja proces integracije vsega naučenega. Poteka v dveh delih. Prvi del poteka virtualno, v obliki supervizije in mentorstva, z analizami coaching praks in usmeritvami. Te aktivnosti potekajo na 14 dni, v obsegu 2 ure. Integracijski učni proces, po uradnem izobraževanju v živo, je del prakse, kjer udeleženci podelite svoje izkušnje in prakse, izzive, dileme in uspehe ter praktične vidike, ki jih podpremo skozi metodologijo supervizijskega procesa. Proces tako nudi dodatno oporo in opolnomočenje za uporabo in implementacijo coaching veščin in utelešenje coaching miselnosti. Coaching mentorstvo je namenjeno usmerjenemu pogovoru na ključne izzive posameznega coacha in njegov osebni napredek.

Drugi del procesa je proces certifikacije, oz. live coaching dan kot zadnje srečanje in podelitve certifikatov. 

 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju.
 • Supervizija – 2x virtualno srečanje - usmerjen pogovor na ključne izzive posameznega coacha.
 • Coaching  praktični del & evalvacija in zaključna analiza, povratna informacija in napotki za naprej.
 • Podelitev diplom o zaključku programa.
 • Prejmete certifikat Embody Your Coaching Wisodm s strani mednarodne zveze za coaching in EMCC EQA Practitioner Organizational Coach Practitioner. 

 

Opcija - nadgradnja individualne akreditacije na nivoju EIA Practitioner 

Modul 5: MENTORSTVO 

Za nadgradnjo osnovnega programa se lahko odločite tudi za mentorski proces, ki vsebuje dodatne obveznosti, ki jih mora coach izpolniti in ni vključeno v osnovno ceno programa. 

Ta del vodi MCC coach in ali ESIA Coach supervizor. 

Vsebuje:

 • Mastery in Coaching  - 3C webinar
 • Mastery practicum  -  Virtualno
 • Skupinsko mentrostvo (Group mentoring -1 full day)
 • Individualni proces - 3x individualne seanse
 • 1 coaching supervizija
 • Reflektivni esej
 • Pisni in praktični del izpita: priložitev posnetka (ali v živo), kot del ustega izpita

 

 

TERMINI IZVEDBE

 

 1. del: Skupinski trening   - 1. modul 30., 31.3. in 1.4.2022 
  • Practicum webinar (termin določimo skupaj, predlog 18.4.2022 (popoldan) 
 2. del: Skupinski trening  – 2. modul  11., 12. in 13.5.2022. 
  • Practicum webinar (termin določimo skupaj, predlog 30.5.2022 (popoldan))
 3. del: Skupinski trening  – 3. modul 15., 16. in 17.6.2022 
  • ​Practicum webinar (termin določimo skupaj, predlog 27.6.2022) 
 4. del: Integracija, supervizija in certifikacijski proces - virtualno in v živo 
  • supervizija in mentorstvo  ( termini v obdobju 15.6.2022 - 31.8.2022) 
   • ​11.7. in 15.8.2022
  • Zaključno srečanje, certifikacija in podelitev certifikatov  1.-2.9.2022 in 2.9.2022 
 5. ​ OPCIJSKO (za tiste, ki želite postati profesionalni coach)

    5. del: Mentorski proces & proces individualne akreditacije (September 2022 - Januar 2023)​ - termine dogovorimo po dogovoru

Po udeležbi na programu in z uspešnim dokončanjem vašega portfelja ter uspešnem zaključku programa boste prejeli diplomo in certifikat Povej na Glas EMCC EQA Practitioner naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach.

Prav tako je trening v procesu pridobitve ACTP, nadgradnje akreditacije iz CCE pri ICF. 

 

Zaradi načina dela, in učinkovitosti učenja in razumevanja, se trening veščin izvaja v živo (razen določenih vaj in webinarjev, ki so del osnovnega programa) in ga ne želimo nadomestiti z on-line treningom. Skupina bo, skladno z omejitvami, manjša. 

Upoštevali bomo vse smernice NIJZ v zvezi s problematiko Covid-19. Za vse je obvezen PCT pogoj, kot ga nalaga trenutna zahteva države.

 

INVESTICIJA 

Cena programa Coaching za vodje - Embody your coaching Wisdom certificiran program EMCC EQA Practitioner znaša za posameznika 1950,00€ + ddv 

 

 • Early bird - Pri prijavah in plačilu do 30.12.2021 vam priznamo 10% popust.
 • Pri plačilu v enem obroku priznamo 5% popust.
 • Možno je plačilo na štiri obroke za fizične osebe
 • Opomba: Popusti se med seboj ne seštevajo 

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, psihološke teste, materiale, analizo, mentorstvo in supervizijo trenerjev (coaching supervizija ESIA), srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in tudi mednarodni certifikat Embody Your Coaching Wisdom, EMCC Global - EQA Practicioner -  Organizational Coach Practitioner. 

 

Program se izvaja v slovenskem jeziku (po potrebi v angleškem). Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

 

UČNA METODA

 1. Delo poteka v majhnih skupinah, do največ 8 oseb.
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop posameznika z namenom zagotavljanja maksimalnega učenja 
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in integralno in zagotavlja osebno in poslovno transformacijo.
 6. Spoznali boste čudoviti svet coachinga, coaching kompetenc in se poglobili v coaching modele in popeljali vaš stil vodenja stopničko višje.
 7. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo coaching prakso, sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 8. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev, obljubljamo dobro prakso, konkretne izkušnje in študije primerov, demonstracije, prav tako pa boste na vsakem modulu deležni individualnih povratnih informacij na vašo prakso skozi okvir coaching kompetenc.
 9. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 10. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti. 
 11. Dostop do bogate literature in študijskega gradiva in materialov 
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 
 13. Izobraževanje poteka v kombinaciji delavnic v živo in (po potrebi v obliki virtualnih delavnic v živo), mentor coachingov v e-obliki ali v živo ter virtualnih skupinskih supervizijskih srečanj. Moduli imajo coaching praktikum, ki vsebuje praktično učenje coaching veščin po sistemu vodja coach – stranka - povratna informacija.  Zadnji modul je proces integracije. 
 14. Po zaključenem izobraževanju boste prejeli tudi mednarodni certifikat, mednarodne zveze coachev ICF (najvišji standard pri razvoju coaching profesije) in pridobili CCE točke.
 15. Prejeli boste tudi certifikat EQA Practicioner, EMCC GLOBAL Evrospke zveze za coaching in mentorstvo. Ta program omogoča tudi individualno akreditiranje, EIA Practitioner, kar vam omogočimo po programu, kot poseben proces.  S tem se izognete dolgotrajnemu procesu pri zvezi. 

 

TRENERJI

Z vami bodo izkušeni certificirani in licencirani profesionalni  coachi in coaching trenerji, ki so mednarodno individualno akreditirani in se ponašajo v več kot 15 leti izkušenj na področju razvoja potencialov in coachinga, tako doma kot v tujini.  Naši coaching trenerji so mednarodno aktivni in sodelujejo z svetovnimi strokovnimi mrežami za razvoj coachinga ter imajo dostop do zadnjih raziskava na strokovnem področju.  

 

Program vodi Trenerka in supervizorka Jasna Knez (Executive & Team Coach) PCC, EIA Senior.

Jasna Knez je profesionalna certificirana coachinja z licenco PCC ICF in prejemnica EIA SENIOR Coach in Mentor EMCC Global in je edina v Sloveniji individualno akreditirana tako s strani evropske kot mednarodne zveze za coaching. Kot podpredsednica ICF Chapter Slovenija aktivno podpira trajnostno rast in razvoj coaching poklica na naših tleh. Deluje kot vodstveni poslovni in timski coach (C.P.I.C. Integralni coach), trenerka coaching in vodstvenih veščin, coaching mentorica in supervizorka, facilitatorka razvoja coaching kulture in sistemov kot sistemski organizacijski konstelator z licenco Quality SEAL. Sodeluje s številnimi klienti in timi, doma in v tujini, in jim pomaga pri njihovi preobrazbi; dvigu zaupanja,  visoke učinkovitosti in odpornosti.  Njena strast je odkrivanje človeškega potenciala in ustvarjanje varnega prostora za transformacijo. Je tudi v procesu supervizijskega ESIA treninga in akreditacije.   

 

Facilitatorji  in mentor coach. 

Supervizorji 

 

BONUS

Po zaključenem programu imajo udeleženci možnost, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov ter posegov v organizacijsko svetovanje  in mentorski program.

 

DODATNO OPCIJSKO (ni del osnovnega programa):

 

Poleg pridobitve diplome in certifikata EMCC EQA Practitioner in ICF, naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach, lahko tudi nadaljujete in nadgradite validacijo na ravni EMCC individualna akreditacija in nagrada EIA. (The individual practitioner accreditation of the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) an internationally recognized coach & mentor accreditation.)

Namreč naš program je pri EMCC akreditiran EQA Fast track EIA Award. Slednje pa vam omogoča tudi vpis v mednarodni register individualno akreditiranih coachev. EIA Holders – EMCC Global

 

Proces EIA Practitioner osebne individualne akreditacije in Mentorski proces  – 10 mentorskih  supervizijskih srečanj z ESIA coaching supervizorjem v obdobju September 2022 - Februar 2023. Cena tega procesa znaša 880€ + ddv. Za ta proces se lahko odločite opcijsko, priporočljiv je za tiste, ki se želite z coachingom ukvarjati profesionalno.

 

VAS ZANIMA KAJ PRAVIJO O NAS IN KAKO POTEKAJO NAŠA COACHING IZOBRAŽEVANJA? 

POGLEJ VIDEO 

 

Nena Veber, PCC: " Mrs. Jasna Knez was my trainer and coaching mentor at several occasions: Jungian Coaching Program ACSTH, Embody your Coaching Wisdom CCE program and others shorter workshops.

She was dedicated to us, her students, beyond expected. Always willing to explain more and deeper. I honor her for "walking the talk", her deep and broad knowledge and skills.  The programmes she runs are well-structured, professionally executed, and useful for my daily needs in professional as well as private life. One of the gems is, that Jasna always adapts within the frame of the programme also to the current needs of the participants and is able to re-define tasks, activities to best answer the current needs and questions of the trainees. 

I learned various skills and techniques, loved the integral-holistic approach. Especially revealing for me were the embodiment exercises.  The most precious for me was the emphasis on core coaching competencies. They have really involved in all the skills learnings, reflections, coaching practice, and observations we executing during the curriculum.  Years prior to attending coaching trainings with Jasna, I got accredited as NLP Master Coach but only in Embody your Coaching Wisdom and Jungian Coaching I realized, not only the importance but also the depth of the core competence skills.  All of the above helped me become a better coach and person, as well as the leader of my team at work.  Personally, I also find very useful various refreshers and ongoing learning activities, that Jasna organizes for all her ex-students after finishing the training process at her school.  I can with ease and sincerely from all my heart recommend trainings executed by her.

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Več informacij na info@povejnaglas.si

 

PRIJAVA
 

 

 

ZANIMIVOST IZ SVETA COACHINGA - RAZISKAVA

Mednarodna zveza za coaching je v raziskavi Gradnja močne coaching kulture za prihodnost dela 2020 predstavila zanimive ugotovitve. Podjetja z močno coaching kulturo imajo boljše talente in poslovne rezultate in so uspešnejša pri obsežnih strateških spremembah. Pomembno pa je, da imajo vodje, ki uporabljajo coaching veščine dovolj znanja, da lahko ob podpori HR in razvojnih funkcij, učinkovito širijo ta znanja in sistematično povezujejo vse pomembne dele sistema. Coaching pobude in procese je potrebno zastaviti in voditi z ustrezno usposobljenimi ljudmi (primerni akreditirani treningi, podpora izkušenih profesionalnih certificiranih coachev, strokovne mreže), saj so drugače manj učinkovite ali v najslabšem primeru celo škodljive. Izjemno pomembno pa je, da so te pobude usklajene s strateškimi cilji organizacije, saj so takrat najbolj uspešne. Na ta način je to  proces, ki poveča osebni in poklicni potencial in dodano vrednost podjetja. 

 

 

PRIJAVA
PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih