Šola komunikacijske odličnosti - naprednejši nivo

Za tiste, ki želite nadgraditi vaše komunikacijske veščine. 

Transformacijski komunikacijski coaching program na področju komunikacijskih veščin z uporabo integralne perspektive, v obliki učenja v živo in učenja na daljavo. 

 

Niste začetnik. Zagotovo imate tudi že nekaj izkušenj iz področja in je za vami tudi kakšen trening. Osvojili in implementirali ste obstoječa osnovna znanja komunikacije, sedaj pa vas zanima več. Si želite vaše veščine komuniciranja popeljati na višji nivo? Postati boljši vodja?

 

Doseganje poslovnih ciljev je odvisno tudi in predvsem od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo večinoma različne zaznave, vrednote, razumevanje in sloge komuniciranja. Z vzpostavitvijo pravih medsebojnih odnosov, možnostjo spoznati optimalno smer vodenja komunikacije k najboljšemu cilju ‒ namenu komunikacije in učinkovitejšim obvladovanjem konfliktov, vodijo do znatno uspešnejše organizacije.

 

PRIJAVA

POGLEJ VIDEO 

 

ŠOLA KOMUNIKACIJSKE ODLIČNOSTI

Akademija komunikacijske odličnosti je namenjena vsem, ki želite graditi in izboljševati svoje komunikacijske in retorične spretnosti do odličnosti. Z znanjem in popolnostjo razumevanja pravilne (adekvatne) komunikacije imate namreč vse možnosti za razumevanje sebe in ljudi okoli sebe.

 

Kaj vse ponuja šola komunikacijske odličnosti Povej naGlas?

 

Ne samo spoznali, tudi raziskali boste svoje vzorce v komunikaciji in odkrivali notranje ter zunanje vplive na vaš način delovanja in komunikacijo, kjer bomo osvetlili celotno ozadje delovanja človeka. Prepoznali boste svoje omejitve ter ovire za bolj odprto, uspešno in učinkovito komunikacijo in samozavesten javni nastop. Razumeli boste, zakaj določen tip ljudi komunicira na določen način, in da s tem ni nič narobe. Ozavestili boste svoj lasten način (analiza vašega komunikacijskega profila, vaših vrednot in vaše motivacije, konfliktnega zaporedja, nivoja razvitosti EQ ter vodilnega arhetipa, ki deluje v vas,  s pomočjo diagnostičnih orodij) in se naučili kako pristopati in komunicirati z različnimi tipi ljudi in razviti svoje retorične spretnosti. Aktivirali bomo svoje arhetipske potenciale, razvijali čustveno inteligenco in se naučili samozavestnega komuniciranja. Spoznali boste vaše vrednoste, vaše "driverje" in notranje poganjalce, ki vplivajo na način vaše komunikacije. Spoznali boste tehnike asertivne in nenasilne komunikacije ter integralnega vodenja. Pridobili konkretna orodja za izboljšanje medsebojnih odnosov, upravljanja samega sebe in učinkovitejše komunikacije in vodenja ljudi.

 

super vsebinE & transformacijskA področjA:

 

 • Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija
 • Moja vodstvena realnost in integralno vodenje 
 • Čustvena inteligenca, upravljanje z emocijami in razvoj samozavesti
 • Konflikti in učinkovito upravljanje sporov in nesoglasij, težkih sogovornikov
 • Napredne komunikacijske veščine
 • Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja
 • Prave povratne informacije in postavljanje pravih vprašanj

 

Naš način dela 

Izobraževanja v Povej naGlas temeljijo na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti, in sicer na ključnih nivojih:

 • Delovanje oz. fizično telo,
 • identiteta oz. notranje stanje,
 • um oz. način razmišljanja,
 • energija.

 

Na treningih uporabljamo različne napredne tehnike učenja ter sistemski pristop. Sedemdeset odstotkov treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne komunikacijske situacije. Zagotavljamo diskretnost in varen prostor. Z uporabo različnih tehnik komunikacijskega treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in nastopa ter aktivno gradimo na tipu komunikacije, kjer imate največji potencial in vam tudi najbolj odgovarja.

Posebej za vas pripravimo različne vaje in jih takoj tudi analiziramo. Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa v obliki individualne analize.

 

Cilji izobraževalnega programa:

 

 • Nadgraditi veščine komuniciranja in nastopanja: samozavestna komunikacija in javni nastop, asertivna komunikacija, nenasilna komunikacija, kongruentnost in osebna energija,  podajanje povratnih informacij, razvijanje čustvene inteligence, sprejemanje drugačnosti, aktivno poslušanje, postavljanje pravih vprašanj, učinkovito upravljanje konfliktov in izboljševanje medsebojnih odnosov. 
 • Samozavestno javno nastopanje
 • Razvijanje čustvene inteligence in upravljanje z osebno energijo
 • Prepoznavanje in ozaveščanje lastnih vedenjskih vzorcev.
 • Prepoznavanje notranjih motivatorjev in razvoj čustvene inteligence  
 • Učinkovita medsebojna komunikacija in komunikacija med generacijami.
 • Postati motiviran in usmerjen k doseganju zastavljenih ciljev.
 • Poslovni in osebni razvoj.

 

Vsebina in opis programa:

 

PREDPRIPRAVA: Testirali bomo vaše prezentacijske in komunikacijske spretnosti, vaše konfliktno razmerje, vaša vedenja in motive za vedenja, arhetipski potencial za nastopanje, vašo stopnjo čustvene inteligence in motivacije z različnimi diagnostičnimi orodji.

Posameznik tako lažje razume lastne vzorce delovanja in pomaga aktivirati skrite potenciale za dosego učinkovite komunikacije in gradnjo boljših odnosov. Testiranje služi kot dobra opora coachingu pri dajanju potrebnih usmeritev za posameznikov razvoj. Omogoča analizo vedenja udeleženca, odpravljanje motečih vedenj in ustvarjanje novega vedenja.

 

1.delavnica - indivudalni komunikacijski coaching (online) 7.10 ali 13.10.2020

Individualni spoznavni online coaching - kreirajmo temelje za naše delo in pripravimo svoj razvojni načrt. Kje sem in kam bi rad prišel. Termin se uskadi z vsakim udeležencem individualno. 

 

2. Delavnica: WEBINAR
Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija z jungovo metodologijo (torek 13.10.2020 od 16.00 – 18.00)

Delavnica učinkovite komunikacije skozi teorijo zavedanja odnosov. Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti z orodjem, ki je mednarodno priznano orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje s konflikti. Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti glavnih komunikacijskih in vedenjskih profilov in načine, kako komunicirati z njimi. Bolje boste razumeli svoj način komuniciranja, spoznali pa boste tudi, kako prilagoditi svojo komunikacijo, da boste vedno slišani in upoštevani.

 

 • Mehki, spoznavno motivacijski del - Predstavitev posameznika na kreativen način, interaktivno spoznavanje in definiranje pričakovanj in ciljev. Predstavitev vsebine, načina in namen izobraževanja. Prepoznavanje lastnega potenciala.
 • Barometer: Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Kako vidimo svet in se odzivamo nanj, komunikacijski modeli in skrivnosti učinkovitega komuniciranja – notranje gledališče gradi moj način komunikacije.
 • Spoznali bomo svoj komunikacijski profil in svoje notranje vzgibe. Ozavestili bomo svojo komunikacijo in vedenje, spoznali kaj so prednosti in slabosti različnih tipov - profilov.
 • Spoznali kako naše zaznavanje vpliva na naše vedenje do drugih.
 • Spoznali komunikacijo različnih profilov, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi.
 • Spoznali pristop za učinkovito komunikacijo različnim vedenjskim profilom in kako prilagoditi komunikacijo glede na komunikacijski stil.
 • Sledi tudi refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

3. Delavnica: WEBINAR
Konflikti in učinkovito upravljanje nesoglasij  (torek 20.10.2020 od 16.00 – 18.00) 

Vsak se kdaj znajde v situaciji, ki je bolj stresna, polna nerazumevanja, nesoglasij. Ali pa se sooči z nekom, ki komunicira neprimerno, agresivno in celo žaljivo. Kako upravljati s samim seboj in s konflikti v  takšnih primerih, je zagotovo lahko vaša konkurenčna prednost.  Naučimo se upravljati z njimi na način, da ne bodo vplivali na naše razpoloženje  in zadovoljstvo.

 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani.
 • Kaj je konflikt in kako nastane. Kako moje slepe pege in sence vplivajo na upravljanje s samim seboj v konfliktnih situacijah.
 • Energija v konfliktih. Mi koristi ali škoduje.
 • Moje konfliktno razmerje in njegov vpliv na medsebojne odnose– kaj pa sedaj.
 • Kateri arhetip se aktivira, ko sem jezen? Kako s tem ravnati in upravljati.
 • (Komunikacija, ki sproža konflikte. Ozadje.)
 • Neprimerno odzivanje na konfliktne situacije in tehnike za pomiritev močnih emocionalnih stanj v konfliktu.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje. Kateri arhetip moram aktivirati, da presežem konflikte.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja? Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe?
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. Primeri iz prakse.
 • Nasveti in recepti.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek. Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso

 

 4. Delavnica: WEBINAR
Čustvena inteligenca (torek 3.11. 2020 od 16.00 – 18.00) vodi jasna knez

 

Čustveno inteligenco se lahko nauči in nadgrajuje. Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kako obvladovati svoja čustva in kako z njimi upravljati na primeren način. V sklopu različnih vaj bodo udeleženci spoznavali svoje delovanje in ozaveščali reakcije na stresne situacije. Spoznali bodo notranje vzgibe za različna vedenja  in se s pomočjo praktičnih primerov, vaj in orodij naučili izogniti oz. omiliti nepotrebne konflikte, tako notranje (sami s seboj) kot zunanje.

 • Konkretni izzivi s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Spoznavanje samega sebe in skupine – testiranje EQ.
 • Moje notranje gledališče in krivulja emocij.
 • Senca 
 • Sistemi, ki delujejo na nas
 • 6 stopenj sprememb čustvenega doživljanja situacij okoli nas.
 • Spoznavanje čustvenih stanj in samoobvladovanje.
 • Razvijanje EQ.
 • Ozaveščanje in dojemanje, spretnost in upravljanje s samim seboj.
 • Raziskovanje različnih načinov dojemanja, vključno s tem, kako nas vidijo drugi.
 • Jaz, torej sem!
 • Nasveti in recepti ter domača naloga
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.

 

        5. DELAVNICA: WEBINAR
Napredne komunikacijske veščine  (torek 17.11.2020 od 16.00 – 18.00)

 

Asertivnost je veščina, ki nam daje sposobnost učinkovite komunikacije – da znamo na pravi način pristopiti, ustvarjati odnose in sproščeno komunicirati. Nenasilna ali čuječa komunikacija pa nam daje napotke, kako svojo komunikacijo prilagoditi, da bo prava v vsakem trenutku.  Na delavnici bodo udeleženci:

 • Gradili bomo na samozavestni in sproščeni verbalni/neverbalni komunikaciji.
 • Spoznavali napredne komunikacijske veščine in nove pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Integralni vidik v komuniciranju - polarnosti
 • Nenasilna komunikacija - spoznati, kako graditi prijetne odnose, ki temeljijo na zaupanju.
 • Spoznavali svoje omejitve ter ovire za bolj odprto komunikacijo.
 • Razlikovati različne tipe komunikacij (agresivno, pasivno, asertivno, nenasilno).
 • Kako delujemo navznoter in navzven – meje moje komunikacije so meje mojega sveta. Tehnike ohranjanja sodelovanja.
 • Moč prepričanj. Kje se začne nerazumevanje? Filtri, s katerimi gradimo svojo realnost. Kako prilagoditi svojo komunikacijo za boljše razumevanje z drugimi.
 • (postavljanje vprašanj in iskanje dejstev, ločevanje prepričanj, osebne interpretacije od interesa, dejstev, preokvirjanje, osredotočenost na rešitev, iz jaz v midva/mi)
 • Kako preprečiti nesporazum: Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja problema v skupini in sinteza odločitev.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

 

6. Delavnica: WEBINAR
Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja? (torek 8.12.2020 od 16.00 – 18.00)

P

odajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje le-teh je veščina, ki se jo lahko nauči prav vsak. Znati poslušati, slišati in celo razumeti je odličnost v komunikaciji. Znati slišati za besedami pa odpira sposobnost slišati celostno. 

 • Kako poslušamo, kaj slišimo, ali to tudi razumemo.
 • Nivoji poslušanja – načini poslušanja – moj potencial.
 • Kaj sploh je aktivno poslušanje in kako postati dober poslušalec.
 • Koraki aktivnega poslušanja. Kaj pa je še več?
 • Globalno poslušanje in ovire pri poslušanju.
 • Moč besed – parafraziranje, zrcaljenje validacija, povzemanje, objektivizacija.
 • Moč za besedami.
 • Fokus. Kaj motivira mojega sogovornika?
 • Kako prilagodim svoje poslušanje v komunikaciji z različnimi profili.
 • Aktivno opazovanje in aktivno zaznavanje. Je to moč dobrih govorcev?
 • Ženski vs. moški princip v poslušanju in komunikaciji.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek

 

7. Delavnica: WEBINAR 
Prave povratne informacije in postavljanje pravih vprašanj (torek 15.2.2020 od 16.00 – 18.00) 

 

Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje povratnih informacij je veščina, ki se jo lahko vsak nauči. Znati povedati, da boste lažje slišani ter postavljati prava vprašanja, da boste lažje razumeli, je lahko vaša konkurenčna prednost. Kajti komunikacija je izmenjava informacij. Ko znamo res slišati, odgovoriti in razširiti razumevanje na pravi način.

Prepoznavanje notranjih motivatorjev (motiviranje in samo motiviranje) in kreiranje psihološke varnosti zase in za druge. Kako videti širšo sliko – celostni vidik in dosegati zastavljene cilje, s pravim podajanje povratnih informacij sodelavcem in prav tako na drugi strani sprejemanje povratnih informacij. Osrednje poslanstvo integralnega oz. celostnega pristopa k poslovanju in vodenju je uporaba takšnega okvira, ki vključuje raznolikost vpogledov, teorij in praks ter povezuje vsakega na način, ki druge krepi, ne pa zmanjšuje.  

Odprta vodstvena komunikacija, ki kreira zaupanje in mentorsko mrežo je veščina, ki se jo lahko vsak nauči.

 

 • V prvem delu, kot temelj za nadaljnje delo, skozi refleksijo predelamo konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Kaj je povratna informacija in zakaj je tako pomembna?
 • Integralni vidik na povratno informacijo.
 • Ključne domene IOS
 • Načini in metode podajanja & sprejemanja povratne informacije.
 • Preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne.
 • Moč pravih vprašanj. Učinkovito zastavljanje vprašanj.
 • Katera so prava vprašanja in katerim se je bolje izogniti.
 • Kako upravljati z vprašanji. Ravnanje z odporom, nepravimi vprašanji, provokativnimi izjavami
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti  - refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Zaključna evalvacija.

8. Delavnica: INDIVUDALNI COAHCING - v živo, termin po dogovoru 

 

Vsak prejme pred začetkom in po zaključku skupinskega programa tudi individualni poslovni coaching, s katerim boste zaokrožili celoten proces. Indiviudalno delo se vedno dogovori z vsakim udeležencem posebej. Termini za začetni individualni coaching so 7. ali 13.10.2020, za zaključni pa po dogovoru. 

 

Termini in lokacija treninga:


Srečanja po modulih bodo potekala online od 13.10.2020 – 15.2.2020: Ob torkih od 16.00 do 18.00 ure kot oblika webinarjev z izjemo zadnjega individualnega coachinga, (zadnjega modula), ki bo potekal v živo v prostorih šole Povej naGlas.

Po plačilu vaše kotizacije, boste na email prejeli vse linke za dostop do webinarjev, vse vprašalnike in vsa natančna navodila ter se individualno dogovorili za termin za individualni coaching. 

 

Metoda dela:

 

Metodo dela glede na potrebe in dinamiko vedno prilagodimo klientu tako, kot mu najbolj odgovarja, in mu omogočimo razmere, da najhitreje doseže zadani cilj in želene rezultate. 

Pri svojem delu smo diskretni in zagotavljamo 100-odstotno zaupnost.

Dajemo tudi 100-odstotno jamstvo za kakovost svojega dela. Sledimo etičnemu kodeksu EMCC in ICF.      

 

Več o metodologiji dela:

 

Individualni pristop (analiza vedenja, odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja), intenzivno delo z veliko vaje, takojšna povratna informacija (feedback) in usmerjenost na vaš napredek, diskretnost in kreiranje varnega prostora.

 

Program šole zajema 2 individualni srečanji in 6 skupinskih online srečanj ter spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem razvojnem planu – akcijski načrt. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce in razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga, preverjali vaš napredek.

 

 Zakaj v šolo komunikacijske odličnosti?

 

Naučili se boste vzpostavljati odnos in komunikacijo z različnimi komunikacijskimi tipi ter se naučili, od kod prihajajo nesporazumi in kako jih preseči oz. se soočati z njimi. Spoznali in identificirali boste svoje vrednote, ki so gonilo vas in vplivajo na vaša zavestna dejanja ter se naučili razlikovati tipe vedenja ljudi in tipe komunikacij - sogovornikov. Bolje boste razumeti tudi različne generacije in kako komunicirati z njimi saj bomo pozornost namenili tudi medgeneracijskemu komuniciranju. Testirali in razvijali boste tudi vašo čustveno inteligenco in identificirali svoje notranje arhetipe, ki vplivajo na vaše odzive in upravljanje z emocijami. Aktivirali bomo svoje arhetipske potenciale in se naučili samozavestnega nastopanja. Tudi s spoznavanjem vseh skritih sporočil telesa (neverbalno, para verbalno in verbalno komunikacijo) 

Analizirali bomo tudi vaše konfliktno zaporedje ter vas naučili, kako se v konfliktnih situacijah primerno odzvati in upravljati s konflikti na zmagovalen način za obe strani.

Pozornost bomo namenili tudi pristopom z zahtevnimi sogovorniki ali zahtevno skupino ljudi na sproščen, asertiven in nenasilen način. Naučili se boste opazovanja, aktivnega poslušanja, ki ga bomo nadgradili v globalno.

Spoznali boste, zakaj potrebujemo povratno informacijo in kako jo podati, ter predvsem kako podati in sprejemati kritiko in se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji (prošnja za pomoč, izražanje občutkov, sprejemanje in dajanje pohval ...), da ne uničimo dobrega odnosa s sogovornikom ali da znamo upravljati z različnimi publikami v primeru javnih nastopov.

Vsak, ki je odličen v komunikaciji in nastopanju tudi zna postavljati prava vprašanja. Naučili vas bomo, kako postavljati prava, močna vprašanja, ki pritegnejo pozornost in gradijo most do publike. Seznanili vas bomo z modelom reševanja problemov na kreativen in učinkovit način.  Skozi izkustven, praktično usmerjen in predvsem zabaven trening boste razumeli in razvili vse potrebne veščine za želeno lastno »novo vedenje« in pridobili znanja in orodja za komunikacijsko odličnost in predvsem sproščeno odprto komunikacijo.

 

Prejeli boste tudi svoj osebni akcijski načrt za vpeljevanje sprememb, bogato učno gradivo, svoj individualni učni dnevnik, osebno individualna analizo, EQ analizo ter priročnik z navodili za uporabo.

 

Kdo bo z vami:

 

V Povej naGlas in Jungian Coaching Slovenija smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje. Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti.

Z vami bodo Jasna Knez, Andreja Anžur Černič in Marko Knez, strokovnjaki komunikacijskih veščin, poslovni coachi, CEAT fasilitatorji in tudi edini slovenski Jungian Coaching Master Trenerji. Več o trenerjih si lahko preberete pod zavihek Coachi.

 

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija:

 

Kotizacija za intenzivni trening ŠKO, za eno prijavljeno osebo znaša 520,00 € + 22% ddv.

Kotizacija vsebuje webinarje, uporabno seminarsko gradivo, didaktične in učne pripomočke, vsa potrebna testiranja z osebnimi individualnimi analizami, prigrizke in pijače med odmori in na koncu potrdilo o zaključku akademije.

 

Možnost plačila na obroke za fizične osebe. Zagotavljamo vam 100-stoodstotno zadovoljstvo s programom, sicer vam vrnemo kotizacijo. 

Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

Prijave: info@povejnaglas.si

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih