E-šola komunikacijske odličnosti - naprednejši nivo (oktober - december 2020)

Za tiste, ki želite nadgraditi vaše komunikacijske veščine. 

Transformacijski komunikacijski coaching program na področju komunikacijskih veščin z uporabo integralne perspektive. Si želite vaše veščine komuniciranja popeljati na višji nivo? 

Doseganje poslovnih ciljev je namreč odvisno predvsem od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo večinoma različne zaznave, vrednote, razumevanje in sloge komuniciranja. Z vzpostavitvijo pravih medsebojnih odnosov, možnostjo spoznati optimalno smer vodenja komunikacije k najboljšemu cilju ‒ namenu komunikacije in učinkovitejšim obvladovanjem konfliktov, vodijo do znatno uspešnejše organizacije.

 

 • Učenje poteka na ključnih nivojih: fizičnem, emocionalnem, mentalnem in energetskem (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje.
 • Različni novi in napredni pristopi učenja.
 • Izkustveno učenje ‒ veliko prakse (75 %).
 • Razvijte suvereno in samozavestno komunikacijo.
 • Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo!

 

PRIJAVA

 

E- ŠOLA KOMUNIKACIJSKE ODLIČNOSTI

Šola komunikacijske odličnosti©  in (e-šola) je namenjena vsem, ki želite graditi in izboljševati svoje komunikacijske spretnosti do odličnosti. Z znanjem in popolnostjo razumevanja pravilne (adekvatne) komunikacije imate namreč vse možnosti za razumevanje sebe in ljudi okoli sebe.

 

PREBERI ČLANEK MOŠKO ŽENSKI PRINCIP  in UMETNOST POSLUŠANJA in ZAHTEVNI SOGOVORNIKI

 

Zakaj v e-šolo napredne komunikacijske odličnosti?

 

Naučili se boste:

 1. Učinkovite in suverene komunikacije.
 2. Vzpostavljati odnos in komunikacijo z različnimi komunikacijskimi tipi. 
 3. Identificirali boste svoje vrednote, ki so gonilo vas in vplivajo na vaša zavestna dejanja.
 4. Bolje boste razumeti tudi različne generacije in kako komunicirati z njimi saj bomo pozornost namenili tudi medgeneracijskemu komuniciranju.   
 5. Osvetlili bomo celotno ozadje delovanja človeka - možganov, čustev, fizičnega telesa, omejujočih prepričanj..
 6. Prepoznali boste svoje omejitve ter ovire za bolj odprto, uspešno in učinkovito komunikacijo in samozavesten javni nastop. Razumeli boste, zakaj določen tip ljudi komunicira na določen način, in da s tem ni nič narobe.
 7. Raziskali boste svoje vzorce v komunikaciji in odkrivali notranje ter zunanje vplive na vaš način delovanja in komunikacijo (analiza vašega komunikacijskega profila, vaših vrednot in vaše motivacije, konfliktnega zaporedja, dominantnega arhetipa).
 8. Spoznali boste nivo razvitosti vašega EQ ter vodilnega arhetipa, ki deluje v vas,  s pomočjo diagnostičnih orodij - EG in FM (ženko moški princip v komunikaciji). 
 9. Pridobili boste konkretna orodja za izboljšanje medsebojnih odnosov, upravljanja samega sebe in učinkovitejše komunikacije.
 10. Kako se v konfliktnih situacijah primerno odzvati in upravljati s konflikti na zmagovalen način za obe strani.
 11. Kako pristopati in komunicirati z različnimi tipi ljudi in razviti svoje retorične spretnosti.
 12. Spoznali boste tehnike poslovne komunikacije, 5 stolov - od asertivne do nenasilne komunikacije.
 13. Naučili se boste opazovanja, aktivnega poslušanja, ki ga bomo nadgradili v globalno.
 14. Spoznali boste tehnike podajanja povratne informacije. 
 15. Naučili se boste kako podati in sprejemati kritiko in se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji (prošnja za pomoč, izražanje občutkov, sprejemanje in dajanje pohval ...), da ne uničimo dobrega odnosa s sogovornikom.
 16. Vsak, ki je odličen v komunikaciji pa tudi zna postavljati prava vprašanja. Naučili vas bomo, kako postavljati prava, močna vprašanja.  

 

Skozi izkustven, praktično usmerjen in predvsem zabaven trening boste razumeli in razvili vse potrebne veščine za želeno lastno »novo vedenje« in pridobili znanja in orodja za komunikacijsko odličnost in predvsem sproščeno odprto komunikacijo.

 

Prejeli boste tudi svoj  osebni akcijski načrt za vpeljevanje sprememb, bogato učno gradivo, svoj individualni učni dnevnik, osebno individualna analizo, EQ analizo ter priročnik z navodili za uporabo.

 

Naš način dela

 

Izobraževanja v Povej naGlas temeljijo na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti, in sicer na ključnih nivojih:

 • Delovanje oz. fizično telo,
 • identiteta oz. notranje stanje,
 • um oz. način razmišljanja,
 • energija,
 • sistemi, ki vplivajo na nas.

Na treningih uporabljamo različne napredne tehnike učenja ter sistemski pristop. Vsaj sedemdeset odstotkov treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne komunikacijske situacije. Zagotavljamo diskretnost in varen prostor. Z uporabo različnih tehnik komunikacijskega treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in aktivno gradimo na tipu komunikacije, kjer imate največji potencial in vam tudi najbolj odgovarja. Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa.

 

Cilji izobraževalnega programa

 

 • Razviti in nadgraditi veščine komuniciranja in nastopanja:
  • samozavestna komunikacija,
  • asertivna komunikacija in nenasilna komunikacija,
  • kongruentnost in osebna energija,  
  • podajanje povratnih informacij,  
  • sprejemanje drugačnosti,
  • aktivno poslušanje,
  • postavljanje pravih vprašanj,
  • učinkovito upravljanje konfliktov, 
  • izboljševanje medsebojnih odnosov. 
 • Samozavestno komuniciranje.
 • Razvijanje čustvene inteligence in upravljanje z osebno energijo.
 • Prepoznavanje in ozaveščanje lastnih vedenjskih vzorcev.
 • Prepoznavanje notranjih motivatorjev.  
 • Učinkovita medsebojna komunikacija in komunikacija med generacijami.
 • Postati motiviran in usmerjen k doseganju zastavljenih ciljev.
 • Poslovni in osebni razvoj.

 

Vsebina in opis programa: Program zajema 8 modulov, vsak modul je eno srečanje in poteka od 16.00 do 20.00 ure + dodatno individualno e-srečanje po zaključku šolanja. 

 

PREDPRIPRAVA: Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti, LA - FM matrika, vaše konfliktno razmerje, vaša vedenja in motive za vedenja, vašo stopnjo čustvene inteligence in motivacije z različnimi diagnostičnimi orodji.

Posameznik tako lažje razume lastne vzorce delovanja in pomaga aktivirati skrite potenciale za dosego učinkovite komunikacije in gradnjo boljših odnosov. Testiranje služi kot dobra opora coachingu pri dajanju potrebnih usmeritev za posameznikov razvoj. Omogoča analizo vedenja udeleženca, odpravljanje motečih vedenj in ustvarjanje novega vedenja.

 

1.delavnica - indivudalni komunikacijski coaching (online) 7.10 ali 13.10.2020 - vodi JK

Individualni spoznavni online coaching - kreirajmo temelje za naše delo in pripravimo svoj razvojni načrt. Kje sem in kam bi rad prišel. Termin se uskadi z vsakim udeležencem individualno. 

 

2. Delavnica: WEBINAR
Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija z jungovo metodologijo (torek 13.10.2020 od 16.00 – 18.00)

Delavnica učinkovite komunikacije skozi teorijo zavedanja odnosov. Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti z orodjem, ki je mednarodno priznano orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje s konflikti. Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti glavnih komunikacijskih in vedenjskih profilov in načine, kako komunicirati z njimi. Bolje boste razumeli svoj način komuniciranja, spoznali pa boste tudi, kako prilagoditi svojo komunikacijo, da boste vedno slišani in upoštevani.

 • Mehki, spoznavno motivacijski del - Predstavitev posameznika na kreativen način, interaktivno spoznavanje in definiranje pričakovanj in ciljev. Predstavitev vsebine, načina in namen izobraževanja. Prepoznavanje lastnega potenciala.
 • Barometer: Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Kako vidimo svet in se odzivamo nanj, komunikacijski modeli in skrivnosti učinkovitega komuniciranja – notranje gledališče gradi moj način komunikacije.
 • Spoznali bomo svoj komunikacijski profil in svoje notranje vzgibe. Ozavestili bomo svojo komunikacijo in vedenje, spoznali kaj so prednosti in slabosti različnih tipov - profilov.
 • Spoznali kako naše zaznavanje vpliva na naše vedenje do drugih.
 • Spoznali komunikacijo različnih profilov, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi.
 • Spoznali pristop za učinkovito komunikacijo različnim vedenjskim profilom in kako prilagoditi komunikacijo glede na komunikacijski stil.
 • Sledi tudi refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

3. Delavnica: WEBINAR
Konflikti in učinkovito upravljanje nesoglasij  (torek 20.10.2020 od 16.00 – 18.00) 

Vsak se kdaj znajde v situaciji, ki je bolj stresna, polna nerazumevanja, nesoglasij. Ali pa se sooči z nekom, ki komunicira neprimerno, agresivno in celo žaljivo. Kako upravljati s samim seboj in s konflikti v  takšnih primerih, je zagotovo lahko vaša konkurenčna prednost.  Naučimo se upravljati z njimi na način, da ne bodo vplivali na naše razpoloženje  in zadovoljstvo.

 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani.
 • Kaj je konflikt in kako nastane. Kako moje slepe pege in sence vplivajo na upravljanje s samim seboj v konfliktnih situacijah.
 • Energija v konfliktih. Mi koristi ali škoduje.
 • Moje konfliktno razmerje in njegov vpliv na medsebojne odnose– kaj pa sedaj.
 • Kateri arhetip se aktivira, ko sem jezen? Kako s tem ravnati in upravljati.
 • (Komunikacija, ki sproža konflikte. Ozadje.)
 • Neprimerno odzivanje na konfliktne situacije in tehnike za pomiritev močnih emocionalnih stanj v konfliktu.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje. Kateri arhetip moram aktivirati, da presežem konflikte.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja? Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe?
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. Primeri iz prakse.
 • Nasveti in recepti.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek. Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso

 

 4. Delavnica: WEBINAR
Čustvena inteligenca (torek 3.11. 2020 od 16.00 – 18.00) JK

 

Čustveno inteligenco se lahko nauči in nadgrajuje. Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kako obvladovati svoja čustva in kako z njimi upravljati na primeren način. V sklopu različnih vaj bodo udeleženci spoznavali svoje delovanje in ozaveščali reakcije na stresne situacije. Spoznali bodo notranje vzgibe za različna vedenja  in se s pomočjo praktičnih primerov, vaj in orodij naučili izogniti oz. omiliti nepotrebne konflikte, tako notranje (sami s seboj) kot zunanje.

 • Konkretni izzivi s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Zakaj smo tu in prepoznavanje svojih občutkov in njihov vpliv na odločanje.
 • Kaj so emocije? 3 centri. Emocionalna krivulja.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • 6 stopenj sprememb čustvenega doživljanja situacij okoli nas.
 • Uravnavanje svojih čustev in njihovo prilagajanje na spremembe v okolju.
 • Različni motivi in vrednote določajo tudi naša emocionalna doživljanja
 • Prepoznavanje in razumevanje čustev drugih, ter ohranjanje odnosov.
 • Empatija
 • Samoregulacija in samoupravljanje. Kako upravljamo s seboj, ko v komunikaciji postane neprijetno, nabito s čustvi?
 • Samodisciplina - trije pogovori
 • Česa se zavedam in kaj bo jutri drugače.
 • Ozaveščanje in dojemanje, spretnost in upravljanje s samim seboj. Jaz, torej sem!
 • Nasveti in recepti ter domača naloga
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.

 

        5. DELAVNICA: WEBINAR
Napredne komunikacijske veščine  (torek 24.11.2020 od 16.00 – 18.00)

 

Asertivnost je veščina, ki nam daje sposobnost učinkovite komunikacije – da znamo na pravi način pristopiti, ustvarjati odnose in sproščeno komunicirati. Nenasilna ali čuječa komunikacija pa nam daje napotke, kako svojo komunikacijo prilagoditi, da bo prava v vsakem trenutku.  Na delavnici bodo udeleženci:

 • Gradili bomo na samozavestni in sproščeni verbalni/neverbalni komunikaciji.
 • Spoznavali napredne komunikacijske veščine in nove pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Testiranje tipa komunikacije po metodologiji (agresivno, asertivno, pasivno agresivno, pasivno)
 • 5 stolov komunikacije - od agresivne in pasivne komunikacije k povezovalni komunikaciji.
 • Ohranjanje mirnosti in konstruktivnosti v zahtevnih situacijah.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • Moč prepričanj. Kje se začne nerazumevanje? Filtri, s katerimi gradimo svojo realnost. Kako prilagoditi svojo komunikacijo za boljše razumevanje z drugimi.Kako se odzvati na agresivno vedenje.
 • Nenasilna oz. povezovalna komunikacija - spoznati, kako graditi prijetne odnose, ki temeljijo na zaupanju.
 • Spoznavali svoje omejitve ter ovire za bolj odprto komunikacijo.
 • Razlikovati različne tipe komunikacij (agresivno, pasivno, pasivno agresivno,  asertivno, nenasilno).
 • Kako delujemo navznoter in navzven – razvijam zase najboljši stil. Tehnike ohranjanja sodelovanja.
 • Postavljanje vprašanj in iskanje dejstev, ločevanje prepričanj, osebne interpretacije od interesa, dejstev, preokvirjanje, osredotočenost na rešitev, iz jaz v midva/mi)
 • Kako preprečiti nesporazum: Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja komunikaicjskih konstelacij v skupini in sinteza odločitev.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

6. Delavnica: WEBINAR
Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja? (torek 8.12.2020 od 16.00 – 18.00)

P

odajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje le-teh je veščina, ki se jo lahko nauči prav vsak. Znati poslušati, slišati in celo razumeti je odličnost v komunikaciji. Znati slišati za besedami pa odpira sposobnost slišati celostno. 

 • Kako poslušamo, kaj slišimo, ali to tudi razumemo.
 • Nivoji poslušanja – načini poslušanja – moj potencial.
 • Kaj sploh je aktivno poslušanje in kako postati dober poslušalec.
 • Koraki aktivnega poslušanja. Kaj pa je še več?
 • Globalno poslušanje in ovire pri poslušanju.
 • Moč besed – parafraziranje, zrcaljenje validacija, povzemanje, objektivizacija.
 • Moč za besedami.
 • Fokus. Kaj motivira mojega sogovornika?
 • Kako prilagodim svoje poslušanje v komunikaciji z različnimi profili.
 • Aktivno opazovanje in aktivno zaznavanje. Je to moč dobrih govorcev?
 • Ženski vs. moški princip v poslušanju in komunikaciji.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek

 

7. Delavnica: WEBINAR 
Prave povratne informacije in postavljanje pravih vprašanj (torek 15.2.2020 od 16.00 – 18.00) 

 

Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje povratnih informacij je veščina, ki se jo lahko vsak nauči. Znati povedati, da boste lažje slišani ter postavljati prava vprašanja, da boste lažje razumeli, je lahko vaša konkurenčna prednost. Kajti komunikacija je izmenjava informacij. Ko znamo res slišati, odgovoriti in razširiti razumevanje na pravi način.

Prepoznavanje notranjih motivatorjev (motiviranje in samo motiviranje) in kreiranje psihološke varnosti zase in za druge. Kako videti širšo sliko – celostni vidik in dosegati zastavljene cilje, s pravim podajanje povratnih informacij sodelavcem in prav tako na drugi strani sprejemanje povratnih informacij. Osrednje poslanstvo integralnega oz. celostnega pristopa k poslovanju in vodenju je uporaba takšnega okvira, ki vključuje raznolikost vpogledov, teorij in praks ter povezuje vsakega na način, ki druge krepi, ne pa zmanjšuje.  

Odprta vodstvena komunikacija, ki kreira zaupanje in mentorsko mrežo je veščina, ki se jo lahko vsak nauči.

 • V prvem delu, kot temelj za nadaljnje delo, skozi refleksijo predelamo konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Kaj je povratna informacija in zakaj je tako pomembna?
 • Integralni vidik na povratno informacijo.
 • Ključne domene IOS
 • Načini in metode podajanja & sprejemanja povratne informacije.
 • Preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne.
 • Moč pravih vprašanj. Učinkovito zastavljanje vprašanj.
 • Katera so prava vprašanja in katerim se je bolje izogniti.
 • Kako upravljati z vprašanji. Ravnanje z odporom, nepravimi vprašanji, provokativnimi izjavami
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti  - refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Zaključna evalvacija.

8. Delavnica: INDIVUDALNI KOMUNIKACIJSKI E-COAHCING - v živo, termin po dogovoru 

 

Vsak prejme pred začetkom in po zaključku skupinskega programa tudi individualni poslovni coaching, s katerim boste zaokrožili celoten proces. Indiviudalno delo se vedno dogovori z vsakim udeležencem posebej. Termini za začetni individualni coaching so 7. ali 13.10.2020, za zaključni pa po dogovoru. 

 

Termini in lokacija šole


Srečanja po modulih bodo potekala online in sicer:

 • Oktober 2020 - februar 2021:  od 13.10.2020 – 15.2.2020 
 • Ob torkih od 16.00 do 18.00 ure kot oblika webinarjev  
 • Izjema je zadnje srečanje, ki je individualne oblike  coachinga ali e-coaching, (zadnji modul), ki bo potekal v živo v prostorih šole Povej naGlas.

Po plačilu vaše kotizacije, boste na email prejeli vse linke za dostop do webinarjev, vse vprašalnike in vsa natančna navodila ter se individualno dogovorili za termin za individualni coaching. 

 

Metoda dela

 

Metodo dela glede na potrebe in dinamiko vedno prilagodimo klientu tako, kot mu najbolj odgovarja, in mu omogočimo razmere, da najhitreje doseže zadani cilj in želene rezultate. 

Pri svojem delu smo diskretni in zagotavljamo 100-odstotno zaupnost.

Dajemo tudi 100-odstotno jamstvo za kakovost svojega dela. Sledimo etičnemu kodeksu EMCC in ICF.      

 

Več o metodologiji dela

 

Individualni pristop (analiza vedenja, odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja), intenzivno delo z veliko vaje, takojšna povratna informacija (feedback) in usmerjenost na vaš napredek, diskretnost in kreiranje varnega prostora.

 

Program šole zajema 2 individualni srečanji in 6 skupinskih online srečanj ter spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem razvojnem planu – akcijski načrt. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce in razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga, preverjali vaš napredek.

 

 Zakaj v šolo komunikacijske odličnosti

 

Naučili se boste vzpostavljati odnos in komunikacijo z različnimi komunikacijskimi tipi ter se naučili, od kod prihajajo nesporazumi in kako jih preseči oz. se soočati z njimi. Spoznali in identificirali boste svoje vrednote, ki so gonilo vas in vplivajo na vaša zavestna dejanja ter se naučili razlikovati tipe vedenja ljudi in tipe komunikacij - sogovornikov. Bolje boste razumeti tudi različne generacije in kako komunicirati z njimi saj bomo pozornost namenili tudi medgeneracijskemu komuniciranju. Testirali in razvijali boste tudi vašo čustveno inteligenco in identificirali svoje notranje arhetipe, ki vplivajo na vaše odzive in upravljanje z emocijami. Aktivirali bomo svoje arhetipske potenciale in se naučili samozavestnega nastopanja. Tudi s spoznavanjem vseh skritih sporočil telesa (neverbalno, para verbalno in verbalno komunikacijo) 

Analizirali bomo tudi vaše konfliktno zaporedje ter vas naučili, kako se v konfliktnih situacijah primerno odzvati in upravljati s konflikti na zmagovalen način za obe strani.

Pozornost bomo namenili tudi pristopom z zahtevnimi sogovorniki ali zahtevno skupino ljudi na sproščen, asertiven in nenasilen način. Naučili se boste opazovanja, aktivnega poslušanja, ki ga bomo nadgradili v globalno.

Spoznali boste, zakaj potrebujemo povratno informacijo in kako jo podati, ter predvsem kako podati in sprejemati kritiko in se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji (prošnja za pomoč, izražanje občutkov, sprejemanje in dajanje pohval ...), da ne uničimo dobrega odnosa s sogovornikom ali da znamo upravljati z različnimi publikami v primeru javnih nastopov.

Vsak, ki je odličen v komunikaciji in nastopanju tudi zna postavljati prava vprašanja. Naučili vas bomo, kako postavljati prava, močna vprašanja, ki pritegnejo pozornost in gradijo most do publike. Seznanili vas bomo z modelom reševanja problemov na kreativen in učinkovit način.  Skozi izkustven, praktično usmerjen in predvsem zabaven trening boste razumeli in razvili vse potrebne veščine za želeno lastno »novo vedenje« in pridobili znanja in orodja za komunikacijsko odličnost in predvsem sproščeno odprto komunikacijo.

 

Prejeli boste tudi svoj osebni akcijski načrt za vpeljevanje sprememb, bogato učno gradivo, svoj individualni učni dnevnik, osebno individualna analizo, EQ analizo ter priročnik z navodili za uporabo.

 

Kdo bo z vami

 

V Povej naGlas smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje. Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti.

Z vami bodo Jasna Knez, Andreja Anžur Černič in Marko Knez, strokovnjaki komunikacijskih veščin, poslovni coachi, CEAT fasilitatorji in tudi edini slovenski Jungian Coaching Master Trenerji. Več o trenerjih si lahko preberete pod zavihek Coachi.

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija e-šole

 

Kotizacija za intenzivni trening EŠKO, za eno prijavljeno osebo znaša 610,00 € + 22% ddv.

Zgodnje prijave do najkasneje 10.8. prinašajo 10% popust. 

 

Kotizacija vsebuje:

 1. 2x individualni e-coaching,
 2. 6 x skupinski online trening - webinarji,
 3. uporabno seminarsko gradivo,
 4. didaktične in učne pripomočke,
 5. vsa potrebna testiranja z osebnimi individualnimi analizami,
 6. diplomo o uspešnem zaključku akademije.

 

Možnost plačila na obroke za fizične osebe.

Zagotavljamo vam 100-stoodstotno zadovoljstvo s programom, sicer vam vrnemo kotizacijo. 

Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

Prijave: info@povejnaglas.si

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih