Jungian Coaching School - training    

 

 ENGLISH VERSION - CLICK TO DOWNLOAD PDF  - Program Description

 

MEDNARODNO CERTIFICIRAN COACHING IZOBRAŽEVALNI PROGRAM                                        

Vas mika, da bi nadgradili vaše coaching veščine in veščine vodenja, se morda s coachingom ukvarjali bolj profesionalno?

Če ste coach, interni coach ali svetovalec, vodja, HR strokovnjak, psiholog, se pri svojem delu ukvarjate z razvojem ljudMi … potem bo Jungian Coaching pravo odkritje za vas!

Da razvijete učinkovitejšo coaching kluturo v podjetju ali nadgradite svojo prakso dela na naprednejši nivo. Pridružite se nam na transformacijskem certifikacijskem izobraževanju za coache, akreditiranem s strani mednarodne zveze coachev (International Coach Federation, ICF). Jungian COACHING JE ACSTH AKREDITiran PROGRAM (coach specific trening), ki omogoča tudi nadaljevanje za mednarodno osebno akreditacijo pri mednarodni zvezi coachev za  ACC in PCC. prav tako nudimo mentorski coaching program z MCC coachem. 

PREBERI ČLANEK  KOMPAS ZA SAMOCOACHING  in  INTEGRALNO VODENJE in COACHING MISELNOST in HODITI PO TANKEM LEDU  in ETIKA

 

Podarite si izjemno izkušnjo rasti in transformacije svojih poslovnih in osebnih potencialov!

 

O  JUNGIAN COACHING PROGRAMU - NAŠA ZGODBA

 

Jungian Coaching zgodba se je začela leta 2014, ko smo verjeli v dr. Avi Goren Bara in omogočili, da se je ta metoda in certifikacijski program rodil kot CCE akreditirani programa in prvi te vrste izveden v Sloveniji. Kasneje je certifikacijski program začel delovati tudi v Turčiji kot vzporedni program Jungian Coaching School. Danes je ACSTH certificiran in se izvaja tudi v Grčiji in širi svoja krila.

Ker ima Slovenija najdaljšo tradicijo izvedbe in razvoja programa Jungian Coaching School, smo počaščeni, da smo z našimi izkušnjami izvedbe priča njegovemu razvoju. Vse z namenom, da ponudimo transformativno učno izkušnjo in obogatimo  našo coaching skupnost. 

V vseh teh letih je bila v Sloveniji ustanovljena izjemna ekipa izkušenih certificiranih coachev pri ICF & EMCC, ki delujejo kot lokalni trenerji z globokim razumevanjem coaching procesa, coaching kompetenc in metodologije Jungian Coaching ter najpomembnejše z bogatimi in dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami.

 

 

 

Kaj boste z udeležbo v programu JUNGIAN COACHING ŠOLA ZA COACHE pridobili?

 

 • Zgradili boste pogum in izvirnost pri iskanju brezhibnih rešitev za vsako posamezno ali organizacijsko dilemo.
 • Razumevanje nevidnih vsebin, ki aktivirajo ključne procese.
 • Uporaba arhetipov, razvoj simboličnega razmišljanja, uporabe metafor kot učinkovitih coaching orodij.
 • Opolnomočenje z razumevanjem pojmov, ki pojasnjujejo vedenjske fenomene in razumevanje delovanja človeške psihe.
 • Diagnostična orodja za prepoznavanje slepih peg posameznika, in njihovo odpravljanje na učinkovit način. 
 • Nepozabne izkušnje in razumevanje moči uma, čustev in telesa.
 • Edinstvene odgovore na aktualna vprašanja, kot so: učinkovito odločanje, upravljanje časa, doseganje ciljev, ocenjevanje, upravljanje stresa oz. boj proti izčrpanosti ter razvoj timske energije.
 • Edinstven praktikum in konkretna orodja, ki jih lahko takoj prenesete v svoje poslovno in zasebno življenje.
 • 4. konkretna Jungian Coaching AGB © coaching orodja:
  • Jezik arhetipov (področje odkrivanja močnih in senčnih plati posameznika,  blokad...),
  • Anima&Animus (žensko moški princip) (orodje za upravljanje z odnosi),
  • Hero Quest (orodje za karierni razvoj in napredovanja)
  • 24 Vodstvenih arhetipov (orodje za razvoj veščin vodenja).
 • Jungian Coaching je kombinacija visoko intelektualnega učenja z globokim čustvenim doživetjem in izrednim praktikom.
 • Mednarodni certifikat akreditiran pri International Coach Federation, ACCREDITED COACH SPECIFIC TRAINING  - ACSTH.
 • Program poteka v angleškem jeziku, udeležba je mednarodna in individualna podpora za učni proces zagotovljena.
 • Izjemna trenerska ekipa z dolgoletnimi izkušnjami v coaching svetu tako v Sloveniji kot na mednarodnem področju.

 

 

VSEBINA:

 

1. FOUNDATION  ‒  RAZVOJ COACHING KOMPETENC in COACHING VEŠČIN vodi Jasna Knez

 

 

Da bi razumeli jungovski coaching moramo najprej sploh spoznati svet coachinga. Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.”

Prvi modul je namenjen razvoju coaching kompetenc po mednarodni zvezi coachev ICF, ki jih bomo z vsakim modulom poglabljali in nadgrajevali.  Učenje kaj je coaching, in kaj ni. Spoznavanje razlik med profesijami, učenje temeljnih coaching kompetenc in ključnih coaching veščin, etičnega kodeksa za coache - to so osnove za vsakega profesionalnega coacha.

Naučili se boste, kako coach in klient soustvarjata proces in na kakšne načine kliente spodbujati, da ozavestijo in uvidijo več kot samo trenutne mentalne vzorce delovanja pri iskanju njim lastnih  rešitev in razvijanju želenih načinov delovanja.

Kako definirati coaching dogovor in cilje, ustvarjati zaupanja vreden prostor, poslušati globalno in predvsem znati postavljati prava močna vprašanja. Kaj so kvalitetna coahcing vprašanja, ki odpirajo in razširjajo klientov horizont.  Spoznali bomo tudi nekaj coaching modelov, ki nam bodo služili kot podlaga nadaljnjemu učenju jungovskega coaching pristopa.

 • Kaj je coaching proces ‒ jungovski coaching proces
 • Mednarodna zveza za coahcing in certifikacija & strokovna mreža
 • Uporaba coachinga v poslovnem svetu
 • Razvoj coaching kompetenc po ICF (International Coach Federation)
 • Intake oz. pristop h coachingu, pogodbeno razmerje
 • Dogovor o coachingu in določitev pravih ciljev coaching procesa.
 • Ustvarjanje zaupanja in varnega prostora za proces
 • Kako ocenimo razvojne in emocionalne potrebe klienta,  diagnostika
 • Učinkovita komunikacija in najnaprednejše tehnike nivojev pogovorov
 • Pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate
 • 7 ključnih komunikacij v vsakem procesu, tako coacha kot tudi klienta
 • Coaching poslušanje in ravni poslušanja, opazovanje, spremljanje
 • Kako postavljamo vprašanja in kaj so močna vprašanja
 • Model 6 pri Coaching vprašanjih
 • Povratna informacija, zaključevanje in evalvacija uspešnosti
 • Podporni coaching model - pristop uporaben v poslovnem svetu 
 • Odgovornosti coacha in ICF etični kodeks za coache 
 • Začnem razvijati svoj osebni coaching model
 • Veliko praktičnih vaj in študij primerov, praksa
 • Vaje in supervizija, povratna informacija trenerja

 

 

 2. SYMBOLIC THINKING & INNER THEATRE  ‒ NOTRANJE GLEDALIŠČE vodi Avi Goren Bar 

 

 

Spoznali boste nov jezik, novo profesionalno besedišče, ki vam bo omogočilo, da razumete mrtve točke v svojem/klientovem poklicnem vedenju. Veliko bolje boste razumeli svoje profesionalno okolje, prepoznali svoje slabše (prikrite) strani pri delu in odkrili celo "notranje gledališče" simbolov in slik, ki pojasnjuje vaše vsakodnevno delo. Učili se boste, kako delati s klienti, v kontekstu notranjega gledališča.  Spoznali boste praktično coaching orodje Jezik Arhetipov in diagnostično orodje Spoznam te, ki sta odlična pri delu s klienti/timi. 

 • Spoznavanje skozi jungovski pristop
 • Razvoj iracionalnega razmišljanja in opazovanja v podjetjih in organizacijah: krog iracionalnega razmišljanja
 • Prikaz jungovske intervencije za coaching ‒ usposabljanje
 • Osnovni jungovski besednjak
 • Vzporednica med človeško in organizacijsko psiho
 • Diagnostični vprašalnik Spoznam te
 • Usposabljanje: coaching igra – Puzle Arhetipi - Jezik Arhetipov ©
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Demonstracija
 • Vaje in supervizija, povratna informacija trenerjev

 

 

3. ARCHETYPES ANIMA & ANIMUS vodi AVI GOREN BAR IN MArko Knez

 

 

Kaj se bo spremenilo v vas? Odkrili boste svoje sposobnosti tako moškega kot ženskega principa in njuno ustreznost pri delu. Učenje za prepoznavanje teh principov in dejanska uporaba teh lastnosti je za razvoj osebnosti posameznika zelo pomembna. Kajti razširili si boste lahko svoj repertoar odnosov z ljudmi v organizaciji. Vsi namreč imamo oba pola, umetnost pa je v ravnovesju in razumevanju pomembnosti uporabe obeh. Spoznali boste coaching orodje Anima&Animus, ki je odlično orodje pri upravljanju z konflikti, izgradnji odnosov, razumevanju ljudi in razvoju odnosov vseh vrst, tako osebno kot poslovno.

 • Jungovska teorija o spremembah
 • Moški princip v delovanju človeške psihe
 • Ženski princip v delovanju človeške psih
 • Vpliv ženskega in moškega principa na človeško psiho, na osebnost in vodenje
 • Anima in animus ter njun pomen za učinkovito upravljanje
 • Senca v človeški psihi, senca zaposlenega in senca podjetja
 • Razvoj razmišljanje izven okvirja in inovativnih procesov
 • Usposabljanje in coaching orodje: FM - Anima& animus ©
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Primeri in demonstracija
 • Vaje
 • Povratna informacija na vašo prakso

 

 

4. HERO QUEST vodita Marko Knez in Andreja Anžur Černič

 

 

Spoznali boste Jungovo teorijo popotovanja junaka Hero Quest. Metoda vključuje izkustveno učenje in zagotavlja visoko emocionalno doživetje. Spodbudili vas bomo, da primere iz svojega dejanskega delovnega okolja poskušate analizirati skozi jungovske koncepte, spremenite okvir težav in vzpostavite proces dela in tehnike za boljše učinkovito delo. Spoznali boste coaching orodje Hero Quest, orodje, ki je izjemno kadar govorimo o kariernem coachingu in delu s timi.

 • Jungova teorija Hero Quest
 • Razvojne faze popotovanja junaka
 • Karierni coaching in razvoj skozi HQ
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Usposabljanje ‒ Coaching igre: Hero Quest ©
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Primeri in demonstracija
 • Vaje
 • Povratna informacija na vašo prakso

 

 

5. 24 LEADERSHIP ARCHETYPES  vodi  Jasna Knez

 

 

S prakticiranjem fascinantnega poglavja 24 arhetipov sloga vodenja boste dobili boljšo orientacijo za razumevanju svoje/klientove vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij. Učenje v tem modulu bo razširilo in opolnomočilo vaše vodstvene sposobnosti in njihovo prepoznavanje.

Spoznali boste coaching orodje 24 vodstvenih arhetipov, ki je orodje za razvoj vodstvenega stila in razvoj veščin vodenja, tako za posameznika kot tudi za razvoj timov. 

 • Arhetipi v delovanju
 • Štiri domene delovanja organizacije & posameznika
 • 24 arhetipskih slogov vodenja
 • Vodstveni arhetipi
 • Usposabljanje ‒ Coaching igra: 24 vodstvenih arhetipov ©
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Demonstracija in praksa
 • Vaje
 • Povratna informacija na vašo prakso

 

 

SUPERVIZIJA IN DODATNA PRAKSA

Supervizija za dodatno učenje

 

6. INTEGRATE – TOOL BOOX & LIVE COACHING DAY jungian coaching slovenia team & avi goren bar

 

 

Integracija vsega naučenega skozi popotovanje jungovskega coachinga. V tem modulu se bomo poglobili tudi v razumevanje jungovskega diagnostičnega orodja psihičnih preferenc MBTI (Meyers-Briggs). Razširili boste svoje iracionalno razmišljanje, svojo domišljijo in ustvarjalnost ter poglobili svojo čustveno inteligenco, da boste znali veliko bolje diagnosticirati ljudi/kliente.

Posvetili se bomo tudi analizi študij primerov in evalvaciji vašega coaching sloga z uporabo jungovskih konceptov sledi pa tudi liv coahcig dan – izpitni del vaših pridobljenih Coaching veščin.

 • Kam smo prišli – pregled vseh jungovskih orodij
 • Vaje in praksa: coach, klient, opazovalec
 • Zaključni esej in samorefleksija osebnega razvoja – jaz jungian coach
 • Zaključni izpit - osebna coaching predstavitev kot končna izpitna praksa (izvedba coachinga pod supervizijo)
 • Utemeljitev in uporaba osmih "tipov" jungovskih funkcij z uporabo diagnostičnega orodja Isabel Briggs Myers MBTI testa
 • MBTI skozi oči jungovskega coacha
 • Psihopomp
 • Povratna informacija
 • Zaključek in podelitev certifikatov

 

 

TERMINI 

TERMINI: Nova generacija začenja oktobra 2021

 

1. MODUL

15. - 17.10. 2021

2. MODUL

17. - 19.11. 2021

3. MODUL

17. - 19.12. 2021

4. MODUL

14. - 16. 1. 2022

5. MODU

11. - 13. 2. 2022

6. MODUL

22. - 24. 3. 2022

 

 

TRENERJI IN FASILITATORJI

 • Dr. Avi Goren-Bar - Academic director and JC method creator and Jungian Master Coach from Izrael.  
 • Jasna Knez, PCC, EIA SENIOR - Program director, is a Master Trainer, Professional Certified Coach, P.C.I.C. Integral Coach,  Executive & Jungian Master Coach & Coaching Supervisor, organizational constellator, Embodied approach facilitator from Slovenia.                                         
 • Andreja Anžur Černič -  Executive & Jungian Master Coach & I.C. Integral Coach, Coaching facilitator, Trainer, organizational constellator from Slovenia
 • Marko Knez - Jungian Master Coach & I.C. Integral Coach, Coaching facilitator and trainer, Embodied approach facilitator from Slovenia
 • Nena Veber, PCC -  Jungian & P.C.I.C. Integral Coach, Professional Certified Coach

 

CERTIFIKACIJA


 

 • Po opravljenem programu Jungian Coaching, ki vsebuje 6 intenzivnih modulov, udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi in certifikat o opravljenem programu, ki ga podeljuje Jungian Coaching School in dr. Avi Goren-Bar (Expresive Arts & Coaching in Action) in je akreditiran pri mednarodni zvezi coachev (International Coach Federation - ICF), ki programu podeljuje tudi ACSTH akreditacijo, 99 units trening ur.
 • Za pridobitev certifikata je zahtevana 80 odstotna udeležba in uspešno opravljen zaključni izpit in vse obveznosti iz programa. Program se izvaja v angleškem jeziku, zato je znanje angleščine pogoj za vpis.
 • Po programu je udeležencem na voljo, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov in posegov v organizacijsko svetovanje prek jungovskih pristopov ter mentorski program za mednarodno osebno akreditacijo za ACC ali PCC.
 • Prav tako študentom po zaključku omogočimo skupinski in individualni mentorski proces za nadaljni razvoj.
 • V program sprejmemo največ 10 udeležencev, saj je naš način dela, čeprav skupinski, usmerjen v posameznika in razvoj njegovih coaching veščin personalizirano. 

 

CENA & PLAČILNI POGOJI

 

 1. Coaching Week ICW omogoča 20% popust v tednu od 17.5. - 23.5.2021, za prijave in plačila v tem tednu .
 2. Super Early Bird omogoča 15% popust + JC cards Archetypes, za prijave in plačilo v celoti do 30.6.2021 (cena 3128,00€ + ddv).  
 3. Early Bird omogoča 15% popust za prijave in plačilo v celoti do 30.7.2021 (cena 3128,00€ + ddv).  
 4. Early bird omogoča 5% popust za prijave do 30.7.2021 in za plačilo na 6. obrokov  (583,33€ + ddv na obrok, cena skupaj 3499,80 € + ddv)
 5. Redna prijava in plačilo v enkratnem znesku, pred začetkom programa ob prijavi, omogoča 10% popust (cena 3312,00€ + ddv)
 6. Posebna ugodnost za alumni AGB in PNG ter člane ICF SLOVENIA CHAPTER omogoča dodatni 5% popust in plačilo v šestih obrokih od prijave ( 583,33€ + ddv na obrok in cena skupaj 3499,80€ + ddv )
 7. Pri tretjem in pri več udeležencih iz iste organizacije vam priznamo dodatni 5 % popust

 

Možnost plačila na 6 obrokov, po modulih. 

Popusti se med seboj ne seštevajo z izjemo zadnje opcije.

Redna cena programa je 3680,00€ + ddv. Za prijavo je obvezna spletna pirijava. 

V kolikor bi se med programom želeli izpisati, se s svojo prijavo tudi obvezujete, da boste poravnali vse svoje finančne obveznosti.  

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, art materiale, analizo, supervizijo trenerjev in asistentov, srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in mednarodno ICF certifikacijo programa ACSTH.

 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

 

Za več informacij o programu in prijavi nas lahko kontaktirate:

jasna@povejnaglas.si  +386 41 799 644 (Jasna Knez)

ali

MARKO@POVEJNAGLAS.SI

ali

andreja.anzur@isaa.si   

 

UTRINKI

 

 

 

 

VIDEO VSEBINE

 

Jungian Coaching Slovenia anima&animus module

YouTube

 

Jungian Coaching Program

YouTube

Jugnian Coaching Symbolism...

YouTube

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih