Šola vodstvene preobrazbe

VODSTVENA PREOBRAZBA

 

Dandanes je pri vodenju izjemnega pomena zavedanje, kakšen vpliv imamo na ljudi, sploh če smo v vlogi vodje. Grajenje vodstvenih kompetenc,  avtoritete in moči je namreč zahtevno a dosegljivo delo. Za to pa potrebujemo znanje o tem, kaj pomeni biti vodja, ki navdušuje in kateremu drugi želijo slediti. Kajti voditeljstvo je zmožnost vplivanja na druge sodelavce, da sledijo in dosežejo ustrezen cilj in rezultate za podjetje. Želite tudi vi razviti te veščine?
Potem je program Akademija vodstvene preobrazbe pravi za vas.


Akademija vodstvene odličnosti s poudarkom na izbranih temah:
•    Izgradnji voditeljeve karizme in osebnega vodstvenega stila

•    Ključni izzivi vodenja v VUCA svetu
•    Komunikacija v najširšem smislu in boljšim odnosom ter razumevanju ključnih vlog.

•    Sistemskemu pogledu in prepoznavanju potencialov (podjetja, kolektiva) ter inovativni uporabi virov.

•    Učinkovito reševanje konfliktov in nesoglasij
•    Karizma vodje in razvoj vodstvenega arhetipa, ki podpira posameznika  
•    Motiviranje in vodenje samega sebe in drugih 
•    Sodobna orodja pri vodenju, ko stare teorije ne delujejo več
•    Upravljane s spremembami

•    Spreminja percepcije in pogled na posameznika in organizacijo s pomočje sistemskega pogleda.
•    Izgradnja vodstvene blagovne znamke posameznika

 

PRIJAVA

 

Kako delamo

V Povej na Glas smo razvili model, ki se izobraževanja loteva celotno. Pri nas izobraževanja temeljijo na izkustvenem učenju in hitri metodi učenja, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti, in sicer na ključnih nivojih:

 • delovanje oz. vedenje,
 • identiteta oz. notranje stanje,
 • način razmišljanja,
 • energija.

Na treningih uporabljamo različne napredne tehnike učenja ter sistemski pristop. Sedemdeset odstotkov treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne organizacijske konstelacije in vodstvene simulacije. Zagotavljamo diskretnost in varen prostor. Z uporabo različnih tehnik integralnega  treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in aktivno gradimo na tipu vodenja, kjer imate največji potencial in vam tudi najbolj odgovarja.  Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa.

 

Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo naše glave (kar vemo in kako razmišljamo), srca (kar čutimo), pravega občutka v telesu (kako delujemo) ter energije, ki nas poganja, zato prisegamo na integralni pristop. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja in transformacije vaših vodstvenih veščin. Uporabili bomo najnaprednejše tehnike in metode učenja in razvoja vodstvenih veščin skladno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev.

 

Gre za  program PNG, ki sta ga pripravili Jasna Knez in Andreja Anžur Černič, kjer združujeta in prepletata svoja bogata znanja s področja vodenja.  Program je skrbno pripravljen in izbran ter pokriva pet ključnih sklopov.

Vsak sklop se izvaja 1x mesečno v obliki dveh srečanj, ki so usmerjana v coaching &mentoring pristop.

 

 1. MOJ VODSTVEN CILJ
 2. MOJA VODSTVENA REALNOST
 3. MOJE VODSTVENE PRILOŽNOSTI
 4. MOJ VODSTVEN USPEH
 5. ZMAGA

 

Vsebina:

 

 1. sklop:  MOJ VODSTVEN CILJ –

Modul 1: Izbran za vodjo, kaj pa zdaj?  Vodi Jasna Knez

 • Spoznavavnje skozi sistemski pogled : prej - zadj - jutri
 • Ozaveščanje prednosti in sistematična gradnja prednosti
 • Identificiranje obstoječega delovnega vzorca in trenutnega stanja 
 • Identifikacija cilja in priložnosti za razvoj.
 • Moji ključni izzivi vodenja ‒ samoocena vodstvenih kompetenc skozi LQA vprašalnik.
 • Moj potret vodje in kaj je vodenje. Funkcije vodenja. 
 • 7. nivojev 
 • Kdo sem jaz kot vodja. Kaj me označuje?
 • Različnost - je to prednost ali slabost za podjetje.
 • Identifikacija vodstvenega potenciala.
 • Oblikovanje akcijskega načrta, vezanih na vodenje pri posameznikih.

 

Modul 2: Sem s postavljenimi cilji uspešnejši? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Kompas za vodenje
 • Oblikovanje ciljev, vezanih na vodenje pri posameznikih.
 • Kaj nas omejuje in kako preseči omejujoča prepričanja.
 • Teorija o postavljanju ciljev, kako oblikovati dober cilj
 • Kdaj obstaja nevarnost, da cilji ne bodo uresničeni
 • Izvajanje zastavljene strategije  
 • Oblikovanje lastnih ciljev, vezanih na vodenje in njihovo vlogo.

 

 1. Sklop: MOJA VODSTVENA REALNOST

Modul 3: Sem tudi jaz uspešen vodja? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Motivacija in stili vodenja
 • Opredelitev vlog v timu.
 • Kaj motivira ljudi na delovnem mestu.
 • Motivatorji in higieniki po Herzbergu - motivacija A in B
 • Vpogled v lastne motivacijske vzgibe in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo posameznika, ter v motivacijske dejavnike drugih ljudi, skupin in timov.
 • Odlično vodenje in motivacija.
 • Stili vodenja in stili komunikacije

 

Modul 4: So meje moje komunikacije tudi meje mojega sveta? Vodi Jasna Knez

 • Prava komunikacija – ključ do uspešnega vodenja
 • Moji centri, ki narekujejo moč in tip komunikacije. Čustvena inteligenca in vodenje
 • EQ učinkovita komunikacija – novi pristopi v komuniciranju skozi FM pristop. Testiranje dominantnega pola.
 • Komunikacijski model posameznika – delovanje posameznika. Specifike v komuniciranju. 
 • Kako naša prepričanja vplivajo na naš pogled na drugega.
 • Teorija zavedanja odnosov in komunikacija na različnih ravneh (argumentacija, interpreatcija, pogajanja, zahtevne komuniacije..)
 • Komunikacijske veščine in procesi komunikacije - komunikacijske konstelacije
 • Študije primerov in dobre parkse 
 • Razumevanje osnovnih pravil komuniciranja navzgor/mavzdol/noti/zunaj in tudi učinkovito vodenje 

 

 1. sklop: MOJE VODSTVENE PRILOŽNOSTI

 

Modul 5: Kako premagujem ovire? Vodi Jasna Knez

 • Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe z učinkovito komunikacijo.
 • Učinkovito upravljanje konfliktov z metodo zmagam – zmagaš
 • Kako reševati konflikte kreativno, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje.
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. Komunikacijske konstelacije.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja in se pozitivno odzivati na izzive in spremembe.
 • Analiza tima in konfliktna razmerja vsakega posameznika – poglobljeno razumevanje.
 • Model reševanja izzivov, s katerimi se srečujemo.
 • Prepoznavanje različnih motivacij in vedenja.

 

Modul 6: Kako odkrijem skrivnost uspešnega vodje? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Upravljanje učinkovitosti
 • Zaupanje ‒ najboljše orodje vodenja.
 • Načrtovanje.
 • Določanje prioritet.
 • Osnovne prvine situacijskega vodenja.
 • Pravila učinkovitega delegiranja ‒ šest zlatih pravil učinkovitega delegiranja.
 • Mentorstvo je tudi vodenje.

 

Sklop: MOJ VODSTVEN USPEH

 

Modul 7: Kralj, diktator, inovator? Vodi Jasna Knez

 • 4 domene delovanja organizacije.
 • 24 arhetipskih stilov vodenja.
 • AQ vprašalnik in identifikacija dominantnega vodstvenega stila skozi arhetipski potencial.
 • Identifikacija nerazvitega stila.
 • Model uporabe metodologije pri vodenju timov ali soočanju z izzivi pri vodenju. Meta okvir in sistemski pogled.
 • Razumevanje vaših vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij.
 • Izzivi in priložnosti,ki so tukaj in zdaj. 

 

Modul 8: Kakšna je moja formula za uspeh? Vodi Andreja Anžur Černič

 • Moja vodstvena blagovna znamka
 • Moja identitieta – moja persona.
 • Preteklost – sedanjost – prihodnost. Kje leži potencial?
 • Vodenje in sodelovanje vs. moč in odgovornost.
 • Kako pa je, ko pogledamo izven okvirja
 • Akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

Sklop: ZMAGA – individualno srečanje

Modul 9: Individualni poslovni coaching 

Sistemski poslovni coaching s sistemskimi postavitvami.

Individualna obravnava vsakega posameznika.

 

Zakaj k nam?

Pričakujete lahko uporabo raznolikih naprednih metod in tehnik dela. Vsebina programa se ekskluzivno prilagaja potrebam skupine. Program se izvaja v obliki delavnice z veliko praktičnih vaj in iger ter drugih didaktičnih pripomočkov z intenzivno vključitvijo vsakega posameznika v delo.

Vse tovrstne vsebine razvijajo: mehke kompetence, komunikacijo, čustveno inteligenco in psihološko varnost oziroma na kratko veščine vodenja in vodstvene kompetence.

 

Trening- coaching prinaša napredek na vsaj štirih področjih:

 

 • Ozaveščanje: kdo sem kot oseba in kot vodja, katere so moje kvalitete in možnosti za razvoj, kaj želim pri sebi spremeniti, da bi bili jaz sam, moj tim in organizacija, v kateri delam, še uspešnejši?
 • Osvobajanje: odstranjevanje mentalnih in čustvenih preprek in motilcev posameznikovih nadaljnjih rasti in razvoja.
 • Utrjevanje: učenje o orodjih ali notranjih virih, potrebnih za nove načine obnašanja, reakcije in delovanje v vsakdanjem poslovnem okolju.
 • Izbira: usmerjanje k vsakodnevni uporabi osvojenega v poslovnem življenju.

 

Prednosti tega programa:

 • Razvija in osvobaja osebne potenciale in vire notranje moči.
 • Vodi k večji zavzetosti, agilnosti in energiji.
 • Izboljša tako osebne kot poslovne rezultate.
 • Uvaja učinkovite tehnike, ki izboljšajo razumevanje samega sebe in komunikacijo z drugimi.
 • Konflikte spremenja v usmerjeni pogovor s pozitivnimi rezultati.
 • Prispeva k večji učinkovitosti v medsebojnih odnosih.
 • Prispeva k odgovornosti posameznika do lastne in varnosti drugih pri delu.
 • Delavnice so praktično naravnane; učenje poteka skozi vaje in praktične primere s pomočjo coaching & mentoring pristopa.  
 • Oblikovanje vašega in za vas pravega vodstvenega stila

 

Termini in lokacija treninga:

Srečanja  bodo potekala od Januarja – Maja 2020. Vsak prvi torek in tretji torek v mesecu, od 16.30 do 21.00 ure.
Šolanje v prostorih šole Povej naGlas, Ljubljana.
Individualno srečanje je možno opraviti med moduli ali po koncu, termin se dogovori individualno.

  

Prijave in termini:

Termine lahko preverite TUKAJ

Program se lahko izvede INDIVIDUALNO ali SKUPINSKO (v kolikor je razpisan termin pod aktualno)

 

Kotizacija vsebuje 8 skupisnkih srečanja, in 1 individualni poslovni coaching z izbrano coachinjo, vse učne pripomočke in vse didaktične pripomočke, "assesments" testiranje in različne profilne vprašalnike ter osebno individualno analizo, bogato učno gradivo ter razvojni načrt. Prav tako pa prigrizke med odmori in diplomo po opravljenem treningu.

 

Metoda dela:

Metodo dela glede na potrebe in dinamiko vedno prilagodimo klientu tako, kot mu najbolj odgovarja, in mu omogočimo razmere, da najhitreje doseže zadani cilj in želene rezultate.  
Pri svojem delu smo diskretni in zagotavljamo 100-odstotno zaupnost.
Dajemo tudi 100-odstotno jamstvo za kakovost svojega dela.
Sledimo etičnemu kodeksu EMCC in ICF.      

 

Več o metodologiji dela:

Delo v majhni skupini, individualni pristop (analiza vedenja, odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja), intenzivno delo z veliko vaje, takojšna povratna informacija (feedback) in usmerjenost na vaš napredek, vaje in snemanje s kamero za namen analize in refleksije na vsakem modulu, diskretnost in eno dodatno ločeno srečanje za vsakega udeleženca (individualni poslovni coaching).

Program akademije zajema 7 skupinskih srečanj in 1 individualno srečanje na posameznika ter spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem razvojnem planu – akcijski načrt. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce in razvijali svoj poslovni vodstveni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga, preverjali vaš napredek. Na vsaki delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile tekom izpolnjevanja nalog.

 

Kdo bo z vami

V Povej naGlas in Jungian / Integralni Coaching Slovenija smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje. Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti.
Trenerji:  Jasna Knez, Andreja Anžur Černič in Marko Knez.
Vsa navodila in vprašalnike posamezni udeleženec prejme deset dni pred začetkom šole. Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

Več o trenerjih s klikom spodaj:

Jasna Knez

Andreja Anžur Černič

 

Prijave na: info@povejnaglas.si  ali PRIJAVNICA

 

 

Investicija in prijave:

Cena programa  je 1290,00 € + ddv.
Plačilo je možno na tri obroke.
Kotizacija vsebuje vse učne pripomočke, snemanja in vse didaktične pripomočke,  testiranje in različne profilne vprašalnike in individualno analizo, bogato učno gradivo, razvojni načrt, prigrizke med odmori in certifikat po opravljenem treningu.
Vsako srečanje poteka od 16.30 do 21.00 ure, prgram skupaj zajema 44 trenerskih ur.
Prijave na: info@povejnaglas.si  ali www.povejnaglas.si.

 

Opomba: V primeru, da na katerega od modulov ne morete priti, vam bomo zamujeno nadoknadili v obliki individualnega srečanja. (velja samo za 1x)

Vsa navodila in vprašalnike posamezni udeleženec prejme deset dni pred začetkom šole. Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih